Spletni portal WoodChainManager

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu

  • ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig
  • ustvarjanje preglednih kalkulacijami stroškov gozdno mehanizacije
  • določanje normativov gozdarske proizvodnje
  • pretvarjanje med prostorninskih, utežnimi in energijskimi enotami

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi (GLV). Tehnološko gledano gozdarske člene GLV tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanja posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov. Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogoča optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije

OPOZORILO!! Portal WoodChainManager trenutno zaradi vzdževalno-posodobitvenih del v celoti ne deluje pravilno! Hvala za razumevanje.

Kontakt