Agritech 2020 - sejem kmetijske in gozdarske tehnike v Celju

Po lanskem zelo uspelem prvem sejmu Agritech v Celju, je bilo ob odločitvi, da bosta Združenje za kmetijsko in gozdarsko tehniko ter Celjski sejem, tudi letos, oz. ponovno po enem letu organizirala ta sejem, kar precej različnih mnenj. Na strani je bilo slišati dvome, da je smiselno organizirati tako razstavo že po enem letu in da obiskovalcev ne bo, na drugi strani pa navdušenje, da bo letošnji sejem še bolje organiziran in obiskan.Na zunanjem demo prostoru so razstavljavci prikazovali delovanje gozdarskih strojev.


»Hannover v malem«, kot so letos neformalno poimenovali celjski Agritech, je za nami in čas je za pogled z nekoliko distance. Konec januarja oz. v začetku februarja je sejem v petih dneh obiskalo nekaj nad 21 tisoč obiskovalcev, kar je za odtenek več kot lani, ko jih je bilo 500 manj. Tako je po tej plati sejem uspel, a dejansko je še bolj uspel po organizacijski plati. Letos je bilo obiskovalcem na ogled postavljeno okoli 300 blagovnih znamk kmetijske in gozdarske mehanizacije, kar je 100 več od lani, razstavljavcev pa je bilo 120. To je občutno več kot lani, ko jih je bilo po podatkih organizatorjev 66. Razstava je potekala v 8 zaprtih halah, kar sta dve več od lani. Več razstavljavcev, ki se je lani nekako stiskalo med drugimi je dobilo več prostora. Kar nekaj pa je bilo tudi takih, ki so lani še dvomili v nov sejem in bili s svojim proizvodi skromno prisotni pri drugih razstavljavcih, letos pa so imeli lastne, lepo urejene razstavne prostore.  Kar nekaj prodajalcev se je odločilo, da bodočim kupcem ponudijo preskusno vožnjo traktorja.


Urejenost razstavnih prostorov lahko pri veliki večini proizvajalcev ocenimo z zelo dobrimi ocenami. Kot tudi urejenost celotnega sejmišča in predvsem način izvedbe sejma, ki je potekal v zaprtih dvoranah in v terminu pred sezono. Dejansko si vsak kupec, ki kupi stroj za sto ali več tisoč evrov, ali pa tudi manj zasluži, da si bodočo investicijo ogleda v miru in brez drenjanja z obiskovalci, ki so na sejem prišli bolj ali manj kot na dogodek. Seveda je tako število obiskovalcev v Celju manjše kot na nekaterih drugih sejmih, a obiskovalci so pravi, bodoči kupci, kot večinsko ocenjujejo razstavljavci. To potrjujejo tudi rezultati ankete, ki so jo organizatorji naredili med obiskovalci. Okroglo 94 odstotkov obiskovalcev je ocenilo, da je sejem v celoti izpolnil njihova pričakovanja, dobrih 30 odstotkov obiskovalcev se je na sejmu dogovorilo za nakup, 60 odstotkov pa meni, da jim bo sejem pomagal pri kasnejši odločitvi za nakup. Razstavni prostori so bili zelo lepo urejeni, razstavljavci so se potrudili tudi za dovolj prostora med stroji. Nekateri so ga pridobili tudi s postavitvijo strojev v nadstropje ali pokonci.


Na sejmu je potekalo tudi več spremljajočih dogodkov. Vse dni sejma so potekale testne vožnje traktorjev, kjer so obiskovalci lahko preizkusili potencialno investicijo. Veliko zanimanja obiskovalcev so bili deležni prikazi delovanja gozdarskih strojev, ki so na zunanjih površinah sejma potekali vse dni. Organiziranih je bilo tudi več posvetov o aktualnih tematikah, kot so trajnostna in konkurenčna kmetijska proizvodnja v spremenjenih podnebnih razmerah, kako ohraniti premoženje pred napadom zveri in komu resnično pripadajo slovenski gozdovi. V času sejma je potekala tudi skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije. Uspešno izpeljan je bil tudi informativni dan za mlade, kjer so se predstavile slovenske šole, ki nudijo programe povezane s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo in skušale vzbuditi čim več interesov pri potencialnih dijakih. Pri investicijah je potrebno temeljito premisliti ter se s prodajalcem v miru pogovoriti o vseh podrobnostih nakupa.


 Organizatorji so ob koncu letošnjega sejma napovedali, da želijo na bodočih sejmih povečati ponudbo na področjih strojev in opreme za živinorejo, pridelavo sadja in zelenjave ter oljarstva. Ali bo naslednji sejem Agritech v Celju organiziram čez eno ali čez dve leti, pa še ni zanesljivo znano.Maja bo objavljen zadnji in finančno obsežen javni razpis za sofinanciranje investicij v stroje in opremo za posek in spravilo lesa v tem programskem obdobju programa razvoja podeželja. Temu primerna sta bila tako ponudba tovrstnih strojev, kakor tudi zanimanje bodočih vlagateljev.


Tudi sejemska tehnika in infrastruktura gresta naprej. Letos je sejem Agritech potekal v dveh halah več kot pred enim letom, a začasna hala je bila postavljena tako dobro, da obiskovalci sploh niso opazili, da so v montažni hali.


Poleg samih strojev so za kmetovanje pomembni tudi oprema, sredstva za proizvodnje, delovne obleke itn. Na Agritechu se tudi tovrstna ponudba povečuje, a možnosti za povečanje tovrstne ponudbe je še dovolj.


Marjan Dolenšek
KGZS – Zavod LJ