NOVICE - Cene

Cene žagarskih proizvodov so bile v avgustu znatno višje kot v prvi polovici leta

19.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v avgustu opravili tretje zbiranje prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2021.                   Vprašalnik o avgustovskih ...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2021

08.09.2021

V avgustu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 36 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 75 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 8 % sodelujočih podjetij letno o...

Preberi več


Gibanje cen hlodov za žago in furnir in žaganega lesa na svetovnem trgu se ne umirja

08.08.2021

Trg okroglega in žaganega lesa postaja globalen bolj kot kadarkoli prej. V drugem kvartalu letošnjega leta se na večini svetovnih trgov nadaljuje izrazit naraščajoči trend cen hlodov za žago. Še vedno je pomemben razlog izjemno povpraševanje po lesu na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, povpraševanje po lesu pa ostaja na visoki ravni tudi ...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2021

08.06.2021

V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 35 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 88 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 6 % sodelujočih podjetij letno odku...

Preberi več


Cene žagarskih proizvodov v Sloveniji v FEBRUARJU in MAJU 2021

03.06.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem marcu in maju izvedli prvi dve spremljanji prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. V tokratni novici prikazujemo rezultate iz obeh anket, kjer navajamo cene posameznih proizvodov za meseca FEBRUAR in MAJ 2021. Vprašalnik o cenah žagarskih proizvodov je bil posredovan na 60 elektronskih naslovov...

Preberi več


AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – marec 2021

19.04.2021

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA   Podatke je posredovalo 16 poslovnih su...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v FEBRUARJU 2021

14.03.2021

V februarju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 32 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 77 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 10 % sodelujočih podjetij letn...

Preberi več


Odkupne količine in cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v 2020 nižje kot v 2019

03.03.2021

Odkup gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz zasebnih gozdov je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) v letu 2020 znašal nekaj manj kot 860.000 m3, kar je 14 % manj kot v letu 2019. Glede na namen rabe GLS, se je najbolj zmanjšal odkup kategorije drug okrogel industrijski les iglavcev (-80 %), sledi hlodovina iglavcev (-21 %), les za celulozo in plošče...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v DECEMBRU 2020

17.01.2021

  V decembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli še zadnje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020, ki je bilo že deveto zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija CO...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2020

09.12.2020

  V novembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli četrto redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letošnjem letu in kar osmo zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVI...

Preberi več


AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – oktober 2020

29.11.2020

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA   Podatke je posredov...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v OKTOBRU 2020

17.11.2020

  V oktobru 2020 na Gozdarskem inštitutu Slovenije nadaljujemo z izvajanjem mesečnega zbiranja odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Kar 72 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v SEPTEMBRU 2020

19.10.2020

  Tudi v septembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 40 podjetij. Kar 75 % teh podjetij je manjših do sre...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2020

15.09.2020

V avgustu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020 in kar peto zbiranje cen z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Ve...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020

17.08.2020

V juliju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že peto zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu letošnjega leta oziroma tretje izredno zbiranje z namenom spremljanja odkupnih cen okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 3...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JUNIJU 2020

15.07.2020

  V juniju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Kljub temu, da je bila epidemija s 15. majem uradno preklicana, menimo, da bodo posledice, ki se izražajo predvsem v upadu odkupa ...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2020

07.06.2020

V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije po aprilu izvedli že drugo zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času epidemije COVID-19. Trenutno mesečno zbiranje odkupnih cen je predvsem namenjeno ugotavljanju sprememb, ki jih je na trgu okroglega lesa povzročila v marcu razglašena epidemija.   V ...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov v aprilu niso padle tako drastično, kot je bilo napovedano

29.04.2020

V aprilu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli izredno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Kot smo že poročali, se je odkup lesa na kamionski cesti v drugi polovici marca začel zmanjševati, padle pa so tudi cene lesa. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Skoraj 80 % teh podjetij je...

Preberi več


AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV – marec 2020

06.04.2020

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA   Podatke je posredoval...

Preberi več


Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v februarju 2020

16.03.2020

V februarju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, od tega 9 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, štiri podjetja v dveh regijah, dve podjetji v treh regijah, tri podjetja v štirih, eno podjetje v...

Preberi več


Aktualne cene gozdarskih storitev ob koncu leta 2019

16.12.2019

V začetku decembra smo med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je posredovalo 17 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s...

Preberi več


Aktualne cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu

02.12.2019

V novembru 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s podjetji, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, ponovno pripravili analizo cen gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 25 podjetij, od tega 12 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, pet podjetij v dveh regijah, dve podjetji v treh regijah, po e...

Preberi več


Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji

26.07.2019

Darja Stare1, Špela Ščap2 Izvleček: Stare, D., Ščap Š.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.       Naravne motnje v zadnjih letih povečujejo posek v slovenskih gozdovih, količina in kakovost lesa pa vplivata na...

Preberi več


AKTUALNO: cene gozdarskih storitev – POMLAD 2019

09.04.2019

V marcu smo izvedli že peto zbiranje cen gozdarskih storitev in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in sp...

Preberi več


AKTUALNO: Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - marec 2019

21.03.2019

V prvi polovici marca 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. 13 podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični regiji, dve podjetji v dveh regijah, ...

Preberi več


AKTUALNO: odkupne cene lesa na kamionski cesti

20.12.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, december 2018 Med 20.11. in 7.12.2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 21 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Šest podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični r...

Preberi več


CENE PREVOZA LESA - jesen 2018

13.12.2018

V novembru smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že četrto spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 18 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Devet podjetij izvaja storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve iz...

Preberi več


AKTUALNO: CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – JESEN 2018

10.12.2018

V novembru smo izvedli že četrto zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami  sečnje in spravila lesa. Med njimi je 6 (30 %) takšnih, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3...

Preberi več


NOVO: CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

23.04.2018

V prvi polovici aprila smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 10 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Štiri podjetja izvajajo storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja...

Preberi več


AKTUALNE CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA - POMLAD 2018

08.04.2018

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018 Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo kar 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s  sečnjo in spravilom lesa. Med njimi so 4 (21 %) takšni, ...

Preberi več


AKTUALNO: ODKUPNE CENE LESA

05.03.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, februar 2018 Med 31. 1. in 15. 2. 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 27 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Dvanajst podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statističn...

Preberi več


Cene sečnje in spravila lesa - jesen 2017

20.11.2017

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – jesen 2017 V mesecu oktobru smo izvedli že drugo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo. Podatke je posredovalo 22 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi je 7 (32 %) ...

Preberi več


NOVO!! Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov na portalu WoodChainManager

13.11.2017

Cene gozdno lesnih sortimentov - jesen 2017 Med 4. in 24. 10. 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 26 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Petnajst podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični regiji, dv...

Preberi več


Cene prevoza lesa v Sloveniji

06.11.2017

Cene prevoza lesa - jesen 2017 Med 2. in 16. oktobrom smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli drugo spletno anketo namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Prva anketa je bila izvedena v maju 2017. Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Za primerjavo naj p...

Preberi več


WCM razkriva cene gozdarskih storitev

28.08.2017

V mesecih maj in junij 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli prvo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo ter zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila lesa Podatke je...

Preberi več


WoodChainManager razkriva cene lesnih goriv

22.12.2016

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije te...

Preberi več