AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – oktober 2020

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA

 

Podatke je posredovalo 17 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi so 3 (18 %) takšni, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 9 izvajalcev (53 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 5 izvajalcev (35 %), ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

 

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 46 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 47 % skupne cene storitve.

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

 

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV (cena ostaja ista kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 13 do 30 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 23 €/m3 brez DDV (cena je 8 % nižja kot splomladi letos) in se giba od 16 do 30 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za sečnjo, ki jih poročajo izvajalska podjetja.

 

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 18 €/m3 brez DDV (cena ostaja ista kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene v povprečju gibajo od 13 do 21 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 30 €/m3.

 

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 17 €/m3 brez DDV (cena je za 1 € nižja kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 13 do 21 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 32 €/m3.Slika 1: Srednja vrednost zbranih cen sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 brez DDV po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

 

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 20 €/m3 brez DDV in je za 0,5 €/m3 višja kot marca letos, kar predstavlja 2,6 odstotno rast cene. Gledano za posamezne debelinske razrede, so trenutne cene nižje za debelinski razred A za neugodne razmere in sicer kar za 2 €/m3 in za 1 €/m3 v primeru debelinskega razreda C za ugodne razmere. V primeru debelinskega razreda C za neugodne delovne razmere so cene za 0,5 €/m3 višje. V ostalih primerih pa cena ostaja enaka.

Cena strojne sečnje in spravila lesa

 

Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila lesa, prav tako kot pri sečnji z motorno žago, dosega najvišje vrednosti v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 2 €/m3.

 

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 21 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 13 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 30 €/m3.

 

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 13 do 22 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 27 €/m3.

 

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 13 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 30 €/m3.

 

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 22 €/m3 brez DDV in je enaka kot v marcu letos. Cena je 2 €/m3 višja kot v primeru sečnje z motorno žago.Slika 2: Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravilo v €/m3 brez DDV po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

CENE PREVOZA LESA

Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Sedem podjetij izvaja storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah: po dve podjetji v dveh in sedmih regijah, tri podjetja v treh regijah, eno podjetje v štirih in dve podjetji v vseh statističnih regijah Slovenije. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

 

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

 

Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3 brez DDV): 

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 20 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 0 do 40 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

 

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša trenutna cena 15 €/m3 (interval med 12 in 20 €) brez vključenega DDV-ja. Cena prevoza na daljše razdalje za iglavce in listavce je za 0,5 €/m3 nižja glede na preteklo zbiranje cen.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

 

Darja Stare (darja.stare@gozdis.si)

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko