Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2020

V avgustu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020 in kar peto zbiranje cen z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Več kot 80 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 45 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v juliju 2020, med katerimi je tudi nekaj podjetij, ki že vsaj od junija nimajo odkupa. Pri 13 % se je odkup glede na julij popolnoma ustavil, pri 42 % podjetij pa se je odkup zmanjšal glede na rezultate anketiranja v juliju. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 15 in 80 % (slika 1).Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v avgustu 2020, glede na julij 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Trenutne cene sortimentov iglavcev ostajajo podobne cenam ob preteklem zbiranju v juliju 2020. Cene sortimentov smreke ostajajo za vse kakovostne razrede enake kot v preteklem mesecu. Na primer, srednja vrednost vseh posredovanih cen za smreko, kakovostni razred B, je v avgustu znašala 70 €/m3 brez DDV, za kakovostni razred C pa 60 €/m3 brez DDV. Pri jelki smo zabeležili 5 % padec cene za kakovostni razred A in 2 % rast cene v primeru kakovostnega razreda D1. Pri rdečem boru pa je prišlo do dviga cen. Največje zvišanje cene je za kakovostni razred A, kjer je cena 9 % višja kot v preteklem mesecu. Za kakovostni razred C je cena višja za 6 % (47,5 €/m3 brez DDV) in kakovostni razred D2 za 3 % (40 €/m3 brez DDV). V primeru kakovostnih razredov B in D1 pa cena ostaja enaka kot v preteklem mesecu.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Če primerjamo cene s preteklimi obdobji zbiranja, ugotovimo, da so trenutne cene nižje kot v začetku leta 2020, in sicer do 20 %, v nekaterih primerih pa je cena enaka (npr. smreka kakovostnega razreda A). V primerjavi s cenami v maju, to je s cenami v prejšnjem rednem zbiranju, so srednje vrednosti zbranih cen za smreko vseh kakovostnih razredov enake. Pri jelki je za kakovostni razred A trenutna cena 7 % nižja, za kakovostni razred B, D1 in D2 nekoliko višja, za kakovostni razred C pa je cena enaka kot v maju 2020. Trenutne cene hlodovine rdečega bora pa so 14 do 25 % višje kot v maju, razen za kakovostni razred A, kjer cena ostaja enaka. Je pa cena okroglega lesa poleg razmer na trgu odvisna tudi od letnega časa, ko je bil les posekan; hlodovina iglavcev dosega najvišje cene jeseni in pozimi, spomladi in poleti pa so cene nižje.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče se je v primeru smreke in jelke dvignila v primerjavi s preteklim zbiranjem v juliju. Za smreko je cena kar 19 % višja, v primeru jelke pa 14 % in za obe drevesni vrsti trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV. Cena rdečega bora ostaja enaka glede na preteklo zbiranje. V primerjavi s cenami v prejšnjem rednem zbiranju, torej v maju, je trenutna cena lesa smreke in jelke za celulozo in plošče 14 % višja, za rdeči bor pa 5 % višja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev je trenutno 9 % nižja kot ob preteklem zbiranju v juliju 2020 in 14 % nižja kot maja letos in znaša 30 €/m3 brez DDV.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v avgustu 2020.

 

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 je padla glede na cene v juliju 2020 in sicer za 5 %. Prav tako je cena padla za kakovostni razred C, kjer je trenutna cena 6 % nižja glede na ceno v juliju in znaša 57,5 €/m3 brez DDV. Pri kakovostnem razredu A2, B in D nismo zabeležili sprememb cene glede na ceno v juliju. Če cene sortimentov bukve primerjamo s cenami v februarju letos, ugotovimo, da so trenutne cene do 10 % nižje, razen v primeru kakovostnega razreda B, kjer cena ostaja enaka kot ob začetku leta. V primerjavi s cenami v maju pa so trenutne cene za kakovostne razrede A1, A2 in D enake, za kakovostna razreda B in C pa 3 do 5 % višje.

 

Slika 4: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostne razrede B, C in D za bukev.

 

Cene hlodovine hrasta nam je posredovalo le 6 podjetij, od tega je 5 enakih kot v preteklem zbiranju cen. Zaradi majhnega števila poročevalskih enot, ki nam redno poročajo in posledično zaradi ne dovolj zanesljivih rezultatov, cene hlodovine hrasta v poročilu ne prikazujemo.

 

Cene lesa za celulozo in plošče so se ponovno dvignile glede na preteklo zbiranje v juliju 2020. V primeru bukve je cena višja za 9 %, v primeru drugih trdih listavcev pa za 6 % glede na ceno v juliju. Če cene lesa za celulozo in plošče listavcev primerjamo s cenami v februarju letos, ugotovimo, da so trenutne cene nižje in sicer 7 % za bukev in 8 % za druge trde listavce. Če cene primerjamo s cenami v maju letos pa ugotovimo, da je cena v primeru bukve 5 % višja, v primeru drugih trdih listavcev pa manj kot 1 % nižja.Slika 5: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v juliju in avgustu 2020.

 

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene bukovega lesa za kurjavo so v primerjavi s cenami v juniju padle za 8 %, cene lesa drugih trdih listavcev pa ostajajo enake kot v preteklem mesecu. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 45 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v začetku leta so trenutne cene za bukev 10 % nižje, za druge trde listavce pa je cena enaka. V primerjavi s cenami v maju je trenutna cena bukovega lesa za kurjavo 1 % nižja, v primeru drugih trdih listavcev pa cena ostaja enaka.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije