Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v SEPTEMBRU 2020

 

Tudi v septembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 40 podjetij. Kar 75 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 33 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v avgustu 2020. Pri 8 % podjetij se je odkup glede na avgust popolnoma ustavil, pri 13 % podjetij pa se je odkup ustavil že pred tem poročevalskih obdobjem. Skupaj je tako pri 21 % poročevalskih enot odkup trenutno ustavljen. 44 % enot je poročalo o zmanjšanju odkupa glede na preteklo obdobje zbiranja podatkov. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 10 in 80 %. Eno podjetje je poročalo, da se je odkup okroglega lesa v septembru povečal glede na preteklo obdobje.Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v septembru 2020, glede na avgust 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Trenutne cene hlodovine iglavcev ostajajo podobne cenam ob preteklem zbiranju v avgustu 2020. Cene sortimentov smreke ostajajo za vse kakovostne razrede enake kot v preteklem mesecu, razen srednja vrednost vseh posredovanih cen za kakovostni razred C, kjer je trenutna cena 2 % višja kot v avgustu in znaša 61,10 €/m3 brez DDV. Pri jelki smo zabeležili 7 % dvig cene za kakovostni razred A in 2 % padec cene v primeru kakovostnega razreda C in D1. Pri rdečem boru pa so se cene najbolj spremenile in sicer je prišlo do padca cen, razen pri kakovostnem razredu B, kjer je srednja cena izbranih cen ostala enaka. Največji padec cene smo zabeležili za kakovostni razred D2, kjer je cena 12 % nižja kot v preteklem mesecu in znaša 35 €/m3 brez DDV. Za kakovostni razred A je cena nižja za 8 % (trenutno znaša 55 €/m3 brez DDV), za kakovostni razred C za 5 % in za kakovostni razred D1 za 2 %.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Če primerjamo cene s preteklimi obdobji zbiranja, ugotovimo, da so trenutne cene hlodovine iglavcev nižje kot v začetku leta 2020. Predvsem pri rdečem boru gre za znatno nižje cene, in sicer od 12 do 27 %. Cene gozdnih lesnih sortimentov jelke so nižje od 6 do 14 %, razen v primeru kakovostnega razreda D2, ko je cena enaka. Cene gozdnih lesnih sortimentov smreke so nižje od 3 do 14 % za kakovostna razreda B in D1, v primeru kakovostnih razredov A in D2 je cena enaka, v primeru kakovostnega razreda C pa je trenutna cena 2 % višja. Zaradi nizkih cen hlodovine iglavcev na trgu v zadnjem času, je tudi obseg poseka v zasebnih gozdovih precej zmanjšan, posledično pa je lesnopredelovalna industrija povečala uvoz tega lesa iz drugih držav (npr. Češka Republika, Italija).

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru smreke in rdečega bora enaka kot v avgustu 2020. Za jelko pa je trenutna cena 4 % nižja in znaša 24 €/m3 brez DDV. Cena smrekovega lesa za celulozo in plošče znaša 25 €/m3 brez DDV in je na takšni ravni, kot je bila v februarju 2020.. Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev se je znatno dvignila. Trenutno je kar 17 % višja kot ob preteklem zbiranju v avgustu 2020 (vendar še vedno 5 % nižja kot februarja letos) in znaša 35 €/m3 brez DDV.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v avgustu 2020.

 

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen hlodovine bukve kakovostnega razreda A1 je ponovno padla, tokrat kar za 11 % in znaša 80 €/m3 brez DDV. V primeru kakovostnega razreda A2 cena ostaja enaka kot v preteklem mesecu, ki pa je enaka ceni kakovostnega razreda A1. Za ostale kakovostne razrede pa je trenutna cena višja glede na ceno v avgustu in sicer +4 % za kakovostni razred B, +8 % za kakovostni razred C ter +10 % za kakovostni razred D.

 

Slika 4: Prikaz odkupnih cen hlodovine bukve v juliju, avgustu in septembru 2020.

 

Odkupne cene hlodovine hrasta je za mesec september poročalo 10 podjetij, le 5 od teh pa je poročalo tako v septembru kot v avgustu. Ker se cene hlodovine hrasta med posameznimi podjetji lahko precej razlikujejo, primerjave cen prikazujemo le za enaka podjetja v obeh obdobjih. Srednje vrednosti cen hlodovine hrasta premera do 50 cm so ostale enake kot v avgustu, z izjemo kakovostnega razreda F2, ko je septemberska cena za 7 % višja kot v avgustu. Hrastova hlodovina srednjega premera nad 50 cm pa se je v primeru kakovostnega razreda F1 zvišala in znaša 325 €/m3 brez DDV, pri kakovostnih razredih B in C pa se je v primerjavi s prejšnjim zbiranjem cen zmanjšala za 12 % oz. 23 %. Pri kakovostnih razredi F2 in D je srednja vrednost posredovanih cen ostala enaka kot v avgustu 2020.

 

Cene lesa za celulozo in plošče so padle glede na preteklo zbiranje v avgustu 2020. V primeru bukve je cena padla za 2 % (41,0 €/m3 brez DDV), v primeru drugih trdih listavcev pa za 0,5 % glede na ceno v avgustu. Če cene lesa za celulozo in plošče listavcev primerjamo s cenami v februarju letos, ugotovimo, da so trenutne cene 9 % nižje.Slika 5: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v avgustu in septembru 2020.

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene bukovega lesa za kurjavo so se v primerjavi s cenami v avgustu dvignile, vendar zgolj za 1 %, cene lesa drugih trdih listavcev pa ostajajo enake kot v preteklem mesecu. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 45,5 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v začetku leta so trenutne cene za bukev 9 % nižje, za druge trde listavce pa je cena enaka.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije