Cene gozdnih lesnih sortimentov v aprilu niso padle tako drastično, kot je bilo napovedano

V aprilu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli izredno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Kot smo že poročali, se je odkup lesa na kamionski cesti v drugi polovici marca začel zmanjševati, padle pa so tudi cene lesa. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Skoraj 80 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 16 % odkupuje les po enakih količinah kot v času pred krizo zaradi epidemije novega koronavirusa, pri 16 % se je odkup popolnoma ustavil, pri 68 % podjetij pa se je odkup zmanjšal. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 20 in 90 % (slika 1).

 Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa lesa na kamionski cesti pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa, prikazan v treh kategorijah.


V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.


CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Med iglavci najvišjo ceno dosega smreka. Največji padec cen, v primerjavi s cenami v februarju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer je cena za kakovostni razred A padla kar za 30 %.Slika 2: Prikaz cen v aprilu 2020 za kakovostni razred A za iglavce.


Cene hlodov B in C za smreko so padle do 14 % glede na preteklo zbiranje podatkov, za jelko do 16 % in rdeči bor do 20 %. Pri hlodih D1 in D2 za smreko je sprememba cen v povprečju zelo majhna (do 3 %), pri jelki sprememb ni. Aktualne cene sortimentov D1 in D2 pri rdečem boru pa so nižje do 11 %.
Cena lesa za celulozo in plošče smreke in jelke je nižja za 8 %, v primeru bora pa 12 %, glede na preteklo zbiranje. Cena brusnega lesa iglavcev je 7 % nižja kot ob preteklem zbiranju.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v aprilu 2020.


CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 znaša trenutno 80 €/m3, kar predstavlja 20 % padec glede na srednjo vrednost vseh posredovanih cen v letošnjem februarju. Padec cen za ostale kakovostne razrede pa je nižji in znaša 7 do 9 % glede na preteklo zbiranje cen.
Pri cenah sortimentov hrasta pa imamo ravno nasprotno stanje, saj so cene v primerjavi s cenami v februarju 2020 za večino sortimentov višje ali ostajajo enake. Cena je za 7 % nižja le v primeru hrasta premera nad 50 cm za kakovostni razred F1 (slika 4).Slika 4: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v aprilu 2020.


Cena lesa bukve za celulozo in plošče je nižja 11 % kot ob preteklem zbiranju, v primeru lesa drugih trdih listavcev pa je cena nižja kar 16 % kot v februarju 2020.Slika 5: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v aprilu 2020.

CENE LESA ZA KURJAVO

Tudi cene lesa za kurjavo so padle in sicer padec cene za bukov les znaša 10 %, za les drugih trdih listavcev pa znaša 12 %. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 45 €/m3, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 35 €/m3.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.Darja Stare, Špela Ščap in dr. Nike Krajnc
Gozdarski inštitut Slovenije