CENE PREVOZA LESA - jesen 2018

V novembru smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že četrto spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 18 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Devet podjetij izvaja storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah (2 podjetji v dveh regijah, 2 podjetji v štirih, 1 podjetje v šestih in 4 podjetja v vseh regijah).

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.
Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)
 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,1

5,0

7,0

PREVOZ 2050 km

8,6

6,5

11,0

PREVOZ 50100 km

11,5

9,0

15,0

 

Listavci

PREVOZ 020 km

6,5

5,0

8

PREVOZ 2050 km

8,9

6,5

11,00

PREVOZ 50100 km

12,0

9,00

16,00

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene povečale za 14 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Za prevoze na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša povprečna cena 14 €/m3 (interval med 8 in 20 €). Cene so navedene brez vključenega DDV-ja.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami ob preteklem zbiranju v prvi polovici leta 2018, ugotovimo, da ni bistvenih sprememb. Trenutno so cene nekoliko višje (4 %) le pri prevozu tako iglavcev kot listavcev pri razdalji 50 – 100 km. Povprečna cena prevoza na daljše radalje (več kot 100 km) pa je 6 % višja glede na preteklo zbiranje cen, kar znaša približno 0,8 €/m3 več.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo predvidoma spremljali dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (darja.stare@gozdis.si.

Sorodne novice:

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018

Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo kar 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s sečnjo ...

Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj ...