Cene prevoza lesa v Sloveniji

Cene prevoza lesa - jesen 2017

Med 2. in 16. oktobrom smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli drugo spletno anketo namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Prva anketa je bila izvedena v maju 2017. Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Za primerjavo naj povemo, da je v prvi raziskavi sodelovalo 6 podjetji, kar kaže na velik interes ponudnikov storitev k tovrstnim raziskavam in transparentnosti trga. Sedem podjetij izvaja storitve prevoza samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več kot eni statistični regiji (5 podjetji v dveh regijah, 1 podjetje v treh, 1 podjetje v štirih, 1 podjetje v petih ter 1 podjetje v sedmih regijah). V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere v €/m3, brez vključenega DDV-ja. Ugodne razmere smo opredelili kot:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.
Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)
 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,20

5,00

9,00

PREVOZ 2050 km

8,40

5,00

12,00

PREVOZ 50100 km

10,90

6,00

15,80

 

Listavci

PREVOZ 020 km

6,60

5,00

9,00

PREVOZ 2050 km

8,90

6,30

12,00

PREVOZ 50100 km

11,20

7,00

14,00

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene povečale za 10 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij. Za prevoze na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša povprečna cena 14 €/m3 (interval med 9 in 16 €). Cene so navedene brez DDV-ja.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Tina Jemec, mag. Mitja Piškur
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek emaila (tina.jemec@gozdis.si oz. mitja.piskur@gozdis.si).