NOVO: CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

NOVO: CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

V prvi polovici aprila smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 10 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Štiri podjetja izvajajo storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah (1 podjetje v dveh regijah, 1 podjetje v treh, 1 podjetje v petih, 1 podjetje v sedmih in 2 podjetji v vseh regijah). V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere v €/m3, brez vključenega DDV-ja. Ugodne razmere smo opredelili kot:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.
Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)
 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,2

5,0

8,5

PREVOZ 2050 km

8,8

7,0

12,0

PREVOZ 50100 km

11,4

9,0

16,0

 

Listavci

PREVOZ 020 km

6,9

5,0

9,8

PREVOZ 2050 km

9,4

7,3

14,00

PREVOZ 50100 km

12,0

9,00

18,00

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene povečale za 10 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij. Za prevoze na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) - večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja - znaša povprečna cena 13 €/m3 (interval med 8 in 16 €). Cene so navedene brez vključenega DDV-ja.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami v letu 2017, ugotovimo, da ni bistvenih sprememb. Trenutno so cene nekoliko višje (do 0,5 €/m3) primerjano s preteklim zbiranjem v jeseni 2017 in se bolj približajo cenam iz pomladi 2017. Povprečna cena prevoza na daljše radalje pa je nižja za 1 €/m3 glede na preteklo zbiranje cen, in nižja za 3 € glede na zbiranje cen pomladi 2017.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti.Darja Kocjan
, Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (darja.kocjan@gozdis.si.