NOVO!! Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov na portalu WoodChainManager

Cene gozdno lesnih sortimentov - jesen 2017

Med 4. in 24. 10. 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 26 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Petnajst podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični regiji, dve podjetji v dveh regijah, štiri podjetja v treh regijah, tri podjetja v štirih regijah, eno podjetje v desetih regijah, eno podjetje pa v vseh regijah (12). Glede na količino letnega odkupa so sodelovala različno velika podjetja:

  • Odkup do 10.000 m3 – 13 podjetij;
  • Odkup med 10.000 m3 in 30.000 m3 – 7 podjetij;
  • Odkup med 30.000 m3 in 50.000 m3 – 1 podjetje;
  • Odkup nad 50.000 m3 – 5 podjetij.

Cene smo ločili na cene za sortimente iglavcev, cene za sortimente listavcev ter cene lesa za kurjavo. V grafih je prikazana povprečna cena z intervalom najnižje in najvišje cene. Vse podane cene so v €/m3 (razen pri cenah lesa za celulozo in plošče so cene podane tudi v €/t). Cene ne vključujejo 22% stopnje DDV.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

V nadaljevanju podajamo cene, ki so jih podjetja posredovala za sortimente iglavcev.

Odkupne cene hlodovine iglavcev

* A, B, C, D: kakovostni razredi;
** Intervali predstavljajo razmik med minimalno in maksimalno ceno

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče, brusni les

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

V nadaljevanju podajamo cene, ki so jih podjetja posredovala za listavce. V primerjavi s preteklim obdobjem (pomlad 2017) so največje razlike v ceni opazne predvsem pri cenah hrasta ter lesa listavcev slabše kakovosti.

Odkupne cene hlodovine bukve

* Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
** Bukev: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci'')

Odkupne cene hlodovine hrasta (graden, dob)

* Hrast (graden, dob): hrast s srednjim premerom nad 50 cm, hrast s srednjim premerom do 50 cm
** Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
*** Graden/Dob: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (nekdanji JUS F1); Kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (nekdanji JUS F2).

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

* Listavci – bukovina, hrastovina, gabrovina


ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov bomo spremljali dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Tina Jemec, mag. Mitja Piškur
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek emaila (tina.jemec@gozdis.si oz. mitja.piskur@gozdis.si).