Energetska raba vinogradniških ostankov

V sklopu projektnega sestanka BiomaSUD+, ki je potekal v Mestrah pri italijanskih Benetkah smo obiskali združenje vinogradniških lastnikov Agrivitenergy. Gre za podjetniško združenje, čigar namen je predelava in raba ostankov vinogradniške trte za energetske namene. Agrivitenergy že več kot 10 let proizvaja energijo iz vinogradniškega obreza. Na ta način se izognemo nezaželjenemu sežiganju na prostem, kar je še vedno običajno tudi pri nas, in s tem pomembno pripomoremo k ohranjanju kakovosti zraka. Podjetje ponuja kmetom (svojim članom) storitev strojnega zbiranja obrezkov (baliranje) in odvoz bal. Po petih mesecih sušenja na prostem bale prepeljejo v biomasni logistični center, kjer jih s posebaj za to prirejenim sekalnikom zmeljejo in presejejo, da dobijo kakovosten material primeren za kurjenje v običajnem biomasnem kotlu. Obrat je bil zasnovan za predelavo cca. 1500 ha bližnjih vinogradov. Na vsakem hektaru zberejo od 3-6 bal pri čemer vsaka od bal predstavlja pol tone sveže mase (cca. 300kg po petih mesecih sušenja). Slika: Mlin prilagojen za mletje bal vinogradniških obrezkov (desno zgoraj) in desno spodaj sekanci.Slika: Mlin prilagojen za mletje bal vinogradniških obrezkov (desno zgoraj) in desno spodaj sekanci.


Proizvedeni sekanci se uporabljajo za proizvodnjo toplote, ki jo prodajajo za ogrevanje. Trenutno dobavljajo okoli 20 kotlov z nazivno močjo od 70kW do 150kW. Preostanek materiala pa uporabijo za sušilnico drv in s tem povečujejo njihovo kakovost in ustvarjajo dodano vrednost. Ostanek, ki nastaja pri sejanju pa prodajajo kmetom kot gnojilo.Slika: KotlovnicaSlika: Kotlovnica
Slika: Sušilnica lesaSlika: Sušilnica lesa


Združenje predstavlja primer dobre prakse, kjer je dosežen cilj "ničelni kmetijski odpadki". Vsi stranski proizvodi s ovrednotijo v ločenih procesih in s tem je dosežena okoljsko trajnostno oskrbovalna veriga. Kljub različnim gospodarskim in okoljskim prednostim, kot poudarja predsednik družbe, so se srečevali tudi s kulturnimi ovirami za razvoj trga. Vsi ljudje ne poznajo okoljskih težav ali različnih razpoložljivih tehnologij. Zato je bilo v prvih letih delovanja težko pridobiti zaupanje strank. Stanje se počasi izboljšuje in zdaj delajo bolj ali manj na 35% svoje proizvodne zmogljivosti. Še vedno pa iščejo ustrezne načine za promocijo svojih izdelkov in obveščanje stranke o okoljski koristi uporabe biogoriv namesto fosilnih goriv.

Obisk združenja Agrivitenergy je bila dobra priložnost za partnerje projekta BiomaSUD+, saj so tako dobili neposredne povratne informacije o nalogah projekta.


Logotip projekta BiomaSUD+

Matevž Triplat
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek emaila (matevz.triplat@gozdis.si