FOTO: Obiskali smo AGRITECH – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije

V tednu od 30. januarja do 3. februarja 2019 se je v Celju odvijal prvi Agritech sejem, na katerem je bila predstavljena najnovejša kmetijska in gozdarska mehanizacija. Sejem je bil organiziran po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v zimskem času, v pokritih prostorih. V Sloveniji je bil to prvi sejem takšne narave, saj so pri nas kmetijski sejmi običajno organizirani zunaj, v spomladanskem in jesenskem času. Prednost zime je ravno v tem, da imajo kmetje čas razmišljati o novih nakupih in čas za obisk tovrstnih sejmov. To se je izkazalo že prvi dan, ko je po podatkih organizatorjev že v prvih urah po otvoritvi sejem obiskalo veliko ljudi.

 

Na sejmu se je predstavilo 62 razstavljavcev, ki so razstavljali preko 200 blagovnih znamk kmetijske in gozdarske mehanizacije (traktorji, plugi, trosilci, škropilnice, cepilniki drv, motorne žage, gozdarski vitli, prikolice, zaščitna oprema…), razstavljena pa je bila tudi dodatna ponudba za kmete, sadjarje in vinogradnike (semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva in ostala oprema). Rdeča nit sejma je bila varnost pri delu v gozdu in na kmetiji. Ravno sodobna mehanizacija lahko v veliki meri pripomore k zmanjšanju števila nesreč. Poleg razstave so sejem spremljali tudi dogodki in predavanja s področja kmetovanja in varstva pri delu. V petek, soboto in nedeljo je potekal prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu in prikaz varovalnih delovnih oblek. V soboto pa sta Zavod za gozdove Slovenije in Zveza lastnikov gozdov Slovenije pripravila dogodek »Ujme v gozdovih in pomen intenzivnejšega gospodarjenja za naše gozdove«, vse dni sejma pa je bila na ogled razstava Ujme v slovenskih gozdovih. Zveza slovenske podeželske mladine je skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila srečanje »Varnost na kmetiji«, kjer so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks.

Ciljna skupina sejma so bili predvsem mladi, ki bodo ali so že stopili na čelo kmetije. Mladi so odprti za inovacije in novo znanje, poleg tega imajo drugačen, bolj sodoben pogled na obdelavo zemlje in pogum, da to prenesejo v prakso.

Trenutno na trgu primanjkuje serviserjev in prodajalcev kmetijske mehanizacije, zato so člani Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije (ZKGT) predstavili 17 štipendij, ki so jih razpisali za bodoči kader. Tehnologija vsako leto napreduje, naši programi šolanja pa so zastareli, zato si želijo izučiti usposobljen kader, ki bo v koraku s tehnološkimi inovacijami.

Tudi Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko z Gozdarskega inštituta Slovenije se je udeležil sejma. Na stojnici je predstavil aktivnosti in projekte, ki jih trenutno izvaja. Eden izmed njih je projekt ForBioEnergy, ki spodbuja proizvodnjo lesne biomase v zavarovanih območjih z iskanjem transnacionalnih rešitev za zmanjšanje ovir, ki zavirajo razvoj sektorja ter hkrati išče možnosti za hkratno rabo celotnega potenciala biomase in ohranjanja biotske raznovrstnosti zavarovanih območij. V okviru projekta želimo vzpostaviti in spodbuditi gozdno lesno verigo na lokalnem nivoju in povezati akterje v verigi (lastniki gozdov, izvajalci del, predelovalci in uporabniki lesne biomase).

Sejem se je zaključil v nedeljo 3. februarja. Po prvih ocenah je bil dobro sprejet in obiskan. Morda se ga naslednje leto ponovno udeležimo.

Kristina Sever, Gozdarski inštitut Slovenije