Gozdovi in energija: Mednarodni dan gozdov 2017

Organizacija združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Mednarodni dan gozdov je namenjen ozaveščanju o pomenu vseh vrst gozdov. Na mednarodni dan gozdov po celem svetu potekajo promocijski dogodki na temo gozdov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.Vsako leto Organizacija združenih narodov razpiše krovno temo, ki se letos glasi "Gozdovi in energija". Raba lesa za energetske namene v zadnjih letih narašča, kar je posledica zaveze evropskih držav k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in znižanju rabe fosilnih goriv. V Sloveniji v energetske namene porabimo letno več kot 1.400.000 m3 lesa. V Sloveniji je les pomemben energent, v zadnjih letih pa se njegov pomen še povečuje. Med različnimi oblikami lesnih goriv še vedno prevladujejo drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni peleti. V preteklosti so les za energetske namene uporabljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa opažamo vse večje zanimanje tudi v mestnem okolju. Ta sprememba trenda se kaže v povečanem zanimanju za lesne pelete, saj je udobje ogrevanja s peleti skoraj identično udobju ogrevanja z kurilnim oljem, skladiščni prostor je manjši (v primerjavi s prostorom, potrebnim za skladiščenje polen ali sekancev), kurilna naprava je razmeroma majhna. Prednost pelet je tudi enostavna raba v sobnih pečeh, ki se pogosto uporabljajo kot dopolnilni vir ogrevanja.
Kot primer dobre prakse s področja rabe lesa za energetske namene ob mednarodnem dnevu gozdov predstavljano nekaj utrinkov obiska na Finskem, ki je potekal v okviru ERASMUS+ projekta z naslovom »Network of Educated forest owners«. Naj omenimo dejstvo, da Finska letno porabi več kot 8.000.000 m3 lesa za energetske namene.

Jyväskylän Energia Keljonlahti

Jyväskylä Energy Group je podjetje v lasti mesta Jyväskylä. S svojimi hčerinskimi podjetji proizvaja, distribuira in prodaja električno energijo, daljinsko toploto ter vodo. Strmijo k trajnostni in okolju prijazni proizvodnji energije. Elektrarna Keljonlahti uporablja sodobno okolju prijazno tehnologijo soproizvodnje toplotne in električne energije. V praksi to pomeni, da se para, ki nastane med proizvodnjo toplote uporablja tudi za proizvodnjo električne energije za potrošnike, gospodinjstva in industrijo. Nova elektrarna s svojo učinkovitostjo izpolnjuje vedno večje potrebe daljinskega ogrevanja in porabo električne energije. Prav tako podpira energetsko samozadostnost mesta Jyväskylä z okolico ter izbolšuje varnost pri dobavi energije in cenovno stabilnost energetskih storitev. Neposredno elektrarna vpliva tudi na zaposlovanje in s tem prinaša pomembne sinergijske koristi. Na splošno elektrarna prinaša številne pozitivne vplive v celotni osrednji Finski. Z pospeševanjem "bioekonomije" z naravnih obnovljivih virov proizvedejo elektrike primerljivo jedrski elektrarni.Elektratna Keljonlahti
Slika: Pogled na elektrarno Keljonlahti v zimskem času.

Finska je vodilna v svetu na področju tehnologije soproizvodnje toplotne in električne energije. Ugotovili so, da gre za zanesljiv ekonomsko učinkovito rešite v v industriji. Soproizvodnja toplotne in električne energije trenutno na široko uporabljajo za pokrivanje energetskih potrebe v gospodinjstvih in industriji. Že 2,6 milijona fincev živi v hišah z daljinskim ogrevanjem. Trenutno je skoraj 80 odstotkov daljinskega sistemov ogrevanja priključenih na tehnologije soproizvodnje toplotne in električne energije.

V elektrarni Keljonlahti letno proizvedejo 1 TWh toplote in 1% celotne finske elektrike. Za proizvodno uporabljajo različne energente.

Grafikon: Med energetni prevladujejo obnovljivi viri energije za optimalno obratovanje elektrarne pa v manjšem deležu uporabljajo tudi fosilna goriva.

Kelhonlahti elektrarna deluje v duhu trajnostnega razvoja s preprečevanjem in zmanjševanjem škodljivih vplivov na okolje. Ker lahko gorivo skoraj popolnoma uporabijo zaradi učinkovite rabe nastajajo prihranki virov energije, okolja in proizvodnih stroškov. Uprabljena tehnologija ima osrednjo vlogo pri zmanjševanju obremenitev okolja in izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki jih določa Kjotski protokol o spremembah podnebja. Na primer, emisije oglikovega dioksida se znatno zmanjšajo ob soproizvodnji toplotne in električne energije.

Energetsko učinkovito elektrarna proizvaja energijo z nizkimi emisijami, ki izpolnjujejo tudi okoljske zahteve prihodnosti. Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnje energije, so učinkovito znižane na račun sodobnih metod izgorevanjem in čiščenja dimnih plinov. Finsko znanje s področja tehnologije za prečiščevanje dimnih plinoc je med najboljšimi na svetu.kotlovnica
Slika: Kotlovnica v višini pet nadstropnega stanovalskega bloka.

Turbina
Slika: Ena izmed petih turbin za proizvodnjo elektrike

generator
Slika: Generator za proizvodnjo električne energije

VAPO group

VAPO je energetsko podjetje, ki ponuja lesna goriva in sodobne načine ogrevanja, ki temeljijo na lokalnih lesnih gorivih. Operativni cilj družbe VAPO je, da je najbolj zanesljiv, odgovoren in konkurenčen ponudnik. VAPO je pomemben del lokalne energetske infrastrukture na Finskem, Švedskem in v Estoniji. Trenutno zaposljujejo prek 900 ljudi in ustvarjajo 500 mio EUR prometa letno. Obiskali smo njihovo največji obrat proizvodnje pelet Vapo Oy Vilppula, kjer letno proizvedejo do 90.000 ton pelet. Več informacij najdete na https://www.vapo.fi/en

2.000 ton lesnih peletSlika: Ob času obiska je bilo v zalogovniku (kapacitete cca. 7.000 ton) na zalogi 2.000 ton lesnih pelet. Poleg zalogovnika imajo še dva silosa (kapacitete 2 x 180m3 oz. cca 240 ton) 

Puulaakson energia Oy

Podjetje Puulaakson energija je bilo ustanovljeno na pobudo lokalne skupnosti leta 1999 in je primer "manjše" soproizvodnje elektrike in toplote na lesno biomaso. Danes je podjetje v lasti podjetja Honkarakenne Oyj in občine Karstulan. Nazivna moč soproizvodnje je cca. 20MW od tega je delež proizvodnje električne energije cca. 1MW. Vir surovine so ostanki lesne industrije in lesni sekanci.Skladišče surovine
Slika: Na skladišču surovino sortirajo glede na velikost in vsebnost vode. Za optimalno delovanje kotla surovino mešajo različne surovine, tako da vsebnost vode znaša cca. 40 %.


Soproizvodnja toplote in elektrike
Slika: Pogled na soproizvodnjo toplote in elektrike podjetja Puulaakson energija Oy.


Generator
Slika: Agregat za proizvodnjo elektrike in nadzornik elektratne g. Kari Salminen


Matevž Triplat

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (matevz.triplat@gozdis.si.