Obisk moderne žage podjetja BSW v Latviji

Predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije smo se v Rigi udeležili zaključne konference projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji iz Latvije, Estonije, Finske in Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije). Glavni cilj projekta EFO je spodbujati izobraževanje lastnikov gozdov za trajnostno gospodarjenja z gozdovi, s čimer želimo dolgoročno prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju podeželja. V okviru projekta smo spoznali pestrost organiziranosti gozdno-lesnih verig v sodelujočih državah ter pripravili gradiva za lastnike gozdov. Rezultati projekta naj bi pomagali lastnikom gozdov pri sprejemanju odločitev o gospodarjenju z gozdovi. Pričakovani učinki projekta pa so izboljšana kakovost odločitev na področju upravljanja z gozdovi ter sodobnejši dostopi do informacij za lastnike gozdov.

Obisk žage BSW


Tekom konference smo imeli priložnost obiskati tudi podjetje BSW iz Velike Britanije, ki je potencialni investitor v Sloveniji. Podjetje BSW ima poleg žag v Veliki Britaniji tudi žago v okolišu mesta Riga, glavnem mestu Latvije. Z zadnjimi posodobitvami razrežejo letno 380.000 m3 borove in smrekove hlodovine. Poleg razreza hlodovine izvajajo sušenje lesa, impregnacijo lesa ter nadaljnjo obdelavo žaganega lesa. Večino žaganega lesa izvozijo v Veliko Britanijo, Japonsko, ZDA in na evropskem trgu ter tudi v Afriko. V podjetju je zaposlenih 130 delavcev, podjetje je regionalno pomembno tudi z vidika sodelovanja z združenji lastnikov gozdov, ki so njihov dobavitelj hlodovine.

Video prikazuje proizvodnjo žaganega lesa:Več informacij ter prikaz proizvodnje je dostopno na: http://www.bsw.co.uk/locations/latvia