Smallwood – testiranje inovativnega načina redčenja gozdov mlajših razvojni faz

Zaposleni oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta smo se v sklopu projekta Smallwood (Raba tankega lesa) udeležili projektnega sestanka na Švedskem. Poleg vodilnih partnerjev iz Švedske (Swedish University of Agricultural Sciences) so se projektnega sestanka udeležili še raziskovalni kolegi iz Finske (University of Eastern Finland), Španije (Universidad Politécnica de Madrid) in podjetje, ki proizvaja gozdarsko mehanizacijo (Bracke Forest).

Splošni cilj projekta Smallwood je razvoj in vrednotenje novih tehnologij pridobivanja lesa, s katerimi lahko zagotovimo trajnostno upravljanje in uporabo različnih vrste lesa manjšega premera. V samem projektu bo kot inovativna tehnologija redčenja gozdov mlajših razvojnih faz uporabljena nadgrajena sečno-zbiralna glava Bracke C16.c. Ta ima posebej prirejene čeljusti, ki omogočajo zbiranje dreves v šopih. Procesorska glava bo nameščena na harvester proizvajalca Komatsu (Slika 1). Posebnost raziskave je nedvomno ta, da bo upravljalec stroja skupaj s harvesterjem potoval po omenjenih evropskih državah. Omenjeno tehnologijo pridobivanja lesa bomo tako lahko testirali v različnih razmerah.Slika 1: Procesorska glava Bracke C16c (levo) in harvester Komatsu 901.4


Glavni namen projektnega sestanka je bila determinacija protokolov za izvedbo terenskega dela raziskovalnega projekta in izvedba demonstracijske delavnice. Tehnično nadgrajena sečno-zbiralna glava Bracke C16.c bo tako uporabljena v različnih tipih gozdov z drevesi manjših premerov. V vseh državah bo testiranje potekalo pri klasičnem redčenju gozdov mlajših razvojnih faz. Poleg redčenja se bo uporabnost sečne glave preverjala pri čiščenju vegetacije pod daljnovodi in odstranjevanju dreves v obcestnem pasu. V Španiji bo tehnologija testirana v panjevskih gozdovih in protipožarnih površinah. Z zajetimi podatki na terenu in nadaljnjimi analizami bomo opredelili produktivnost tehnologije ter ocenili poškodbe tal in dreves po končanem pridobivanju lesa. Zadnji dan je potekala demonstracijska delavnica (Slika 2), ki smo se je udeležili vsi partnerji projekta. Vabilu so se odzvali tudi predstavniki lastnikov gozdov in podjetje SCA (Swedish Cellulose Company), ki gospodari z 2.6 milijona hektarjev gozdov na švedskem.Slika 2: Dodana vrednost, ki jo v Slovenskem biogospodarstvu predstavljata dva glavna sekotrja, t.j. »Področja rabe lesa in lesne biomase«, »kmetijstvo in proizvodnja živil in pijač« ter sektorji ki delno spadajo v biogospodarstvo v (SURS, 2019).


Mirko Baša (Gozdarski inštitut Slovenije)