Spoznavali smo Finsko gozdarstvo

Člani oddelka za Gozdno tehniko in ekonomiko smo se udeležili tretjega izobraževanja v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta z naslovom Educated forest owners (EFO). Ogledali smo si nekaj največjih podjetji, med njimi tudi največjo žago, ki predela več kot milijon m3 na eni žagalni liniji. Obiskali smo tudi trenutno največjo investicijo v zgodovini Finske (nad milijardo €), ki bo letno predela 6.5 milijona m3. Gre za najsodobnejšo biorafinerijo na svetu. Spoznali pa smo tudi učinkovito in tržno usmerjeno povezovanje lastnikov gozdov.Člani oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Finskem
Slika: Člani oddelka GTE na Finskem

Finska jezera
Slika: Finska je dežela jezer - Ocenjuje da jih je okoli 55.000

Spoznavanje Finske smo začeli na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo kjer smo izvedeli, da je:

  • površina gozdov 20 mili. ha
  • letni posek 68 mili. m3
  • prihodek na panju ocenjen na 2 milijardi €/leto (30 €/m3)
  • povprečni neto prihodek 100 €/ha/leto
  • v sektorju zaposlenih 65.000 ljudi
  • delež celotnega gozdarsko – lesnega sektorja v BDP kar 4.1%
  • Njihov moto »Bioeconomy is the solution«

Gozdarstvo za Finsko predstavlja hrbtenico bio-ekonomije, gozdne površine pa najpomembnejši vir dobrin. Leta 2014 so sprejeli v okviru razvojne strategije 4 letni operativni program in nacionalno gozdarsko strategijo do leta 2025.


Glavne drevesne vrste
Slika: Glavne drevesne vrste so Bor, Smreka, Breza in Trepetlika

Grafikon: Struktura rabe okroglega lesa pri različnih porabnikih

Z državnimi gozdovi (približno 1/3 vseh gozdov) gospodari državno podjetje Metsahallitus. Glavna naloga podjetja je gospodarjenje z gozdovi, upravljanje nekaterih zavarovanih območji ter gospodarjenje z divjadjo in z nekaterimi drugimi resursi na ozemlju, ki je v lasti države.


Struktura državnega podjetja
Slika: Struktura državnega podjetja z opisom dejavnosti, ki jih posamezne enote izvajajo

Podjetje skupno zaposluje več kot 1500 delavce, pri tem nima lastne mehanizacije. Delo v gozdovih izvaja s podizvajalci s katerimi sklene večletne pogodbe. Skrbi tudi za logistiko lesa in lesa iz državnih gozdov ne prodaja na kamionski cesti vendar dostavljeno na lokacijo kupca (npr. žaga). S kupci lesa ima sklenjene dolgoročne pogodbe, za odkupne cene in količine pa potekajo pogajanja dvakrat letno.


Podatki o poslovanju podjetja
Slika: Podatki o poslovanju podjetja v letu 2015

Kot zanimivost lahko povemo, da se podjetje ukvarja tudi z vetrno energijo ter turizmom.


Strojna sečnja
Slika: Na finskem prevladuje strojna sečnja in izvoz lesa z zgibnimi polprikoličarji.


Okolju prijazen turizem
Slika: Razvoj okolju prijaznega turizma v gozdne prostoru je pomembna naloga državnega podjetja

Nike Krajnc

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (nike.krajnc@gozdis.si).Celotno fotogalerijo si lahko ogledate s klikom na spodnje slike