Varovanje gozdnih tal – glavni poudarek strokovnega dogodka KWF na Bavarskem

Udeležili smo se največje predstavitve gozdarske mehanizacije in opreme v Evropi – dnevov KWF (Kuratorium fur Wald und Forstwirtschaft). Le majhen del dogodka predstavlja sejmišče s ponudbo drobne opreme za delo v gozdu. Prodajalci ponujajo predvsem osebno varovalno in zaščitno opremo, motorne žage in pripomočke za posek ter različne inštrumente. Sicer dogodek poteka na približno 100 ha gozda. Posebnost tega dogodka je, da strokovne organizacije iz celotne Nemčije predstavljajo svoje raziskovalno in strokovno delo ter jih ljudem ponudijo v obliki ekskurzij. Med posameznimi točkami se je možno premikati z avtobusom, točke pa so opremljene s plakati, video predstavitvami in praktičnimi predstavitvami. Vzporedno z ekskurzijami je možno obiskati številne predstavitve strojev in mehanizacije ter obiskati strokovne posvete.

Celoten članek avtorice Veronike Valentar, ki je bil objavljen v prilogi Gozd in obnovljivi viri 3/2016, ki je del revije Kmetovalec št. 9/2016, lahko naročite na Kmetijski založbi, www.kmetovalec.si.