Zasebno lastništvo gozdov na Finskem

V zasebni lasti je 60 % finskih gozdov, ki si jih deli 630.000 lastnikov in 9 % gozdov v lasti zasebnih podjetij. Kar 350.000 gozdnih posesti individualnih lastnikov je večjih od 2 ha, povprečna velikost posesti pa je 32 ha. Za individualno zasebno lastništvo je značilna visoka povprečna starost lastnika, ki znaša 62 let. Kot primeri dobre prakse s področja povezovanja lastnikov gozdov so nam bile predstavljene različne oblike sodelovanja. Ena izmed oblik povezovanja je Združenje lastnikov za upravljanje gozdov (Forest management association). Na Finskem deluje 80 takšnih združenj, katerih delovanje je financirano iz članarin in delno iz provizije od prodanega lesa. Združenje nudi svetovanje in podpira lastnike gozdov pri načrtovanju, sečnji in spravilu, obnovi gozdov, lastniških vprašanjih in prodaji lesa. Posamezna združenja imajo zaposlene tudi gozdarje ali gozdne delavce, ustanovljena podjetja za gozdarske storitve ali pa le-te najamejo. Več kot 40 % lesa iz zasebnih gozdov se trgu ponudi preko združenj lastnikov gozdov. Posamezna združenja so člani Osrednje zveze kmetov in lastnikov gozdov (Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners), kar zagotavlja varovanje interesov lastnikov na nacionalni oz. regionalni ravni. Preko združenj je na finskem organizirano tudi certificiranje zasebnih gozdov po shemi PEFC.Predstavljena so nam bila 3 združenja:

  • Združenje lastnikov gozdov »Forest Owners' Association Roine«, kjer so lastniki združeni v podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije.
  • Združenje lastnikov gozdov »Forest Owners' Association Keski-Suomi« za skupno prodajo lesa na trgu. >
  • Združenje lastnikov gozdov »Forest Owners' Association Karstula«.

Predstavljena nam je bila tudi zadruga »Rahkola Energy Cooperative«, katere člani so lokalni lastniki gozdov, ki zagotavljajo stalno oskrbo z gorivom in optimalno delovanje kotlovnice v mestu Saarijärvi.

Za pomoč zasebnim lastnikom pri gospodarjenju z gozdovi pa je dostopen spletni portal Metsään.fi (https://www.metsakeskus.fi/en/metsaanfi-eservices-forest-owners), ki ponuja nabor e-storitev ter vse informacije, ki jih lastnik potrebuje o svojem gozdu. Za portal skrbi samostojni javni zavod Finnish Forest Centre, ki je namenjen prenosu znanja in nacionalne gozdarske politike v prakso.


Zasnežena gozdna cesta
Slika: Zasnežena gozdna cesta.


Združenje lastnikov
Slika: Predstavnik združenja lastnikov gozdov »Forest Owners' Association Keski-Suomi« o skupni prodaji lesa na trgu.
les na gozdni cesti
Slika: Les pridobljen iz gozdov v zasebni lasti čaka ob gozdni cesti na odvoz.


predstavitev zdruzenja lastnikov
Slika: Pogled na gozd predstavnika združenja lastnikov gozdov »Forest Owners' Association Keski-Suomi«.


predstavitev zdruzenja lastnikov
Slika: Eno izmed finskih jezer, še zaledenelo.

Darja Kocjan

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (darja.kocjan@gozdis.si).