Energetski kalkulator enot

Energetski kalkulator enot

Pretvornik enot omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske). Za preračune so uporabljeni faktorji, ki pa ni nujno, da vedno odražajo dejansko stanje.

Preračuni so tako zgolj informativni in avtorji ne odgovarjajo za uporabo izračunanih podatkov.

Pri uporabi pretvornika enot predlagamo upoštevanje naslednjih korakov:

Masa

Utežni meri, ki se v praksi uporabljata za lesno gorivo, sta kilogram in tona. Pri tem ločimo:

Prostornina

Prostornina lesnega goriva je odvisna od oblike, velikosti, homogenosti in razporeditve posameznih kosov lesa. Poznamo več oblik lesnih goriv:

Kurilnost (Hi) prej spodnja kurilna vrednost: označuje tisto količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline ohlajamo samo do temperature rosišča vodne pare, ki je v dimnih plinih. Voda, ki se sprošča, se šteje kot para, kar pomeni, da smo odšteli toplotno energijo, nujno za spremembo vode v paro (latentna toplota uparjanja vode pri 25 °C).