INFO

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu

INTERAKTIVNOST

Ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig

KALKULACIJA

Ustvarjanje preglednih kalkulacijami stroškov gozdno mehanizacije

NORMATIVI

Določanje normativov gozdarske proizvodnje

PRETVARJANJE

Pretvarjanje med prostorninskih, utežnimi in energijskimi enotami

WoodChainManager

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi. Tehnološko gledano gozdarske člene gozdno-lesnih verig tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov.

Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.Vabimo vas k ogledu spletnega orodja. Zelo hvaležni bomo tudi vsakršnega mnenja, opisa težave, na katero ste naleteli ali ideje za izboljšave. 
Cene lesnih goriv in cene okroglega lesa


Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. S prenovo spletnega portala bomo sedaj  tudi na spletni strani WoodChainManager redno predstavljali rezultate zbiranja cen lesnih goriv. Trenutno so cene na voljo za petletno obdobje med letoma 2011 in 2016. Sistem zbiranja cen pa bomo še nadgradili in poskrbeli za interaktivne prikaze cen tudi na področju trga z gozdno lesnimi sortimenti.