Izračun stroškov dela

€/mesec


 • Dodatki: 0€/mesec
 • Nakazilo na račun: 0€/mesec
 • Strošek v breme podjetja: 0€/leto
 • Strošek dela: 0€/uro
Efektivni delovni čas

ur
dni
ur

ur

dni

dni

dni
dni

Povračila stroškov v zvezi z delom

€/dan


km

€/km
€/leto
dni


€/km

km
€/h
€/dan

Drugi stroški vezani na pravice iz delovnega razmerja

€/h

€/leto

€/leto

Olajšave

 • Splošna olajšava: 0€/mesec
€/mesec
€/mesecPrispevki delodajalcev

 • Skupaj prispevki delodajalcev: 0€/mesec
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 0 €/mesec
 • Prispevek za starševsko varstvo: 0 €/mesec
 • Prispevek za zaposlovanje: 0 €/mesec

Prispevek delojemalcev (zavarovancev)

 • Skupaj prispevek delojemalcev (zavarovancev): 0 €/mesec
 • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za starševsko varstvo: 0 €/mesec
 • Prispevek za zaposlovanje:: 0 €/mesec

Akontacija dohodnine

 • Akontacija dohodnine: 0 €/mesec