Količine odkupa okroglega lesa

Količine odkupa okroglega lesa

Odkup iz zasebnih gozdov dobro prikazuje netipično dinamiko dotoka lesa na trg v zadnjih letih. V letih 2014 (žled), 2015 (žled in podlubniki) ter 2016 (podlubniki) je bilo povečanje odkupa izrazito pod vplivom sanacije škod zaradi naravnih motenj v gozdovih.

Leta 2016 je bil odkup iglavcev rekorden in je presegel milijon m3. Zaradi narave razvoja podlubnikov in posledičnih škod na drevju je bil tudi odkup največji v obdobju od avgusta do oktobra, kar je povzročilo logistične težave pri prodaji lesa in dodaten pritisk na cene.

Odkup iz zasebnih gozdov je tudi odraz proizvodnje v gozdovih. Proizvodnja okroglega lesa v letu 2016 je bila pod močnim vplivom sanitarnega poseka zaradi gradacije (prenamnožitve) podlubnikov – v začetku leta še pod vplivom sanacije napadenih dreves iz leta 2015. Iz podatkov se že nakazuje zmanjšan obseg poseka listavcev, ki je bil v letih 2014 in 2015 zaradi sanacije škod po žledolomu izjemen.Nazaj