Medsebojna primerjava proizvodnih verig

Medsebojna primerjava proizvodnih verig

Izbrane primere in lastne proizvodne verige je mogoče tudi medsebojno primerjati. Do primerjav lahko dostopamo večkrat oz. tam kjer nam portal ponuja polje »Primerjaj«, med drugim tudi z uporabo spustnega menija v navigacijskem meniju s klikom na polje »Primerjaj verige« ().

V primerjavo lahko vzamemo razumno količino proizvodnih verig, tako da iz spustnega menija izberemo želeno proizvodno verigo () in jo dodamo v »Seznam proizvodnih verig izbranih za primerjavo« s klikom na polje »+« (). Postopek ponovimo za vse preostale proizvodne verige, ki jih želimo še dodati v primerjavo. (, ). Za primerjavo moramo izbrati vsaj dve proizvodni verigi in šele potem lahko kliknemo na polje »Primerjaj izbrane proizvodne verige« ().

V nadaljevanju se nam odpre okno, ki nam omogoča neposredno primerjavo stroškov izbranih proizvodnih verig.