Na Finskem gradijo eno največjih in najmodernejših žag v Evropi

 

Med tem ko se v Sloveniji sprašujemo ali imamo dovolj lesa za zagon novih žag in bijejo investitorji dolgotrajne bitke z birokracijo gre razvoj drugod po Evropi svojo pot.

 

Podjetje Metsä Fiber gradi novo žago v mestu Rauma na Finskem. Vrednost naložbe je približno 200 milijonov EUR. Gradnja se je začela spomladi 2020, proizvodnja pa naj bi se začela v tretjem četrtletju 2022. Žaga Rauma je največja naložba v žage na Finskem do sedaj. Žaga bo opremljena z najbolj sodobno in hkrati učinkovito tehnologijo. Z uporabo strojnega vida bodo nadzorovali in optimizirali celotno proizvodnjo, kar bo omogočalo dinamično odzivanje na nepravilnosti v začetnih in vmesnih fazah proizvodnega procesa. Uporaba strojnega vida v različnih stopnjah procesa je pomemben razvoj. Podobna tehnologija v žagarski industriji še ni v uporabi.

ŽAGA RAUMA v številkah:

 

Vrednost naložbe je približno 200 milijonov EUR. Nova žaga bo v svoji neposredni proizvodnji zaposlovala približno 100 ljudi in dodatno še približno 500 ljudi vzdolž gozdno-lesnih verig. Predvidena letna proizvodnja je 750.000 kubičnih metrov borovega žaganega lesa. Letna poraba hlodov, je ocenjena na 1,5 milijona kubičnih metrov, celotno količino surovine naj bi kupili na domačem trgu.

 

Prednost nove žage bo tudi integracija z obstoječo tovarno celuloze. Sinergijski učinki so predvideni predvsem na področju energetike, uporabe ostankov, logistiki in skupnih storitvah.

 

Vpliv žage na okolje bo minimaliziran, na primer upravljanje s hrupom je bilo upoštevano že v fazi projektiranja, tako pri gradnji kot pri izbiri opreme in strojev.

 

Gradnjo nove žage lahko spremljate tudi v živo na domači strani podjetja: (METSAFIBRE)

 

Pripravila: dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije