Navodila

Predstavitev aplikacije WoodChainManager

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu

ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig

ustvarjanje preglednih kalkulacij stroškov gozdne mehanizacije

določanje normativov gozdarske proizvodnje

pretvarjanje med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami


Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi. Tehnološko gledano gozdarske člene gozdno-lesne verige tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov. Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali neobveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

Za boljše poznavanje spletnega portala vas vabimo k ogledu uporabniških navodil. Uporabniška navodila so razdeljena po aplikacijah in jih pregledujete z uporabo spustnih menijev.

Uporabniška navodila aplikacij WoodChainManager