NOVICE

Vse
Testi
Dogodki
Splošno
Cene
Strokovni prispevki
Znanstveni prispevki

Izrazite spremembe v zunanji trgovini okroglega lesa

21.09.2021

V okviru prispevka, so bile analize zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji narejene iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v vo...

Preberi več

Cene žagarskih proizvodov so bile v avgustu znatno višje kot v prvi polovici leta

19.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v avgustu opravili tretje zbiranje prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2021.    ...

Preberi več

Stroji za strojno sečnjo iz Finske

12.09.2021

Ponsse. Eden vodilnih proizvajalcev strojev za strojno sečnjo prihaja iz centralnega dela Finske, iz kraja Vieremä. So edini med velikimi svetovnimi igralci, ki proizvajajo izključno stroje za strojno sečnjo in spravilo lesa, harvesterje, harvesterske glave in forwarderje, pa tudi informacijske sisteme in...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2021

08.09.2021

V avgustu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 36 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 75 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do...

Preberi več

Strojno redčenje mlajših sestojev

05.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije zaključujemo ERASMUS+ projekt Net4Forest, katerega glavni namen je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. En izmed pomembnih rezultatov projekta je tudi predstavitev primerov dobrih praks iz držav projektnih partnerjev. V Sloveniji smo se odločili, da pro...

Preberi več

Ženske v gozdarstvu, rezultati anket

31.08.2021

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. Preverili smo glavne razloge zakaj se ženske odločajo za delo v gozdarstvu ter njihove poglede na vlogo žensk v gozdarskem sektorju.   S ciljem okre...

Preberi več

Požar v naravnem okolju v Severni Makedoniji je pogašen

23.08.2021

Požar v naravnem okolju, ki je od začetka avgusta pustošil v okolici Berovega v Severni Makedoniji, je končno pogašen. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organizirala 11 dnevno odpravo, kjer je skupno preko 100 pripadnikov gasilcev in civilne zaščite dalo vse od sebe, da so skupaj...

Preberi več

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

18.08.2021

Nikica Ogris1, Mitja Skudnik2, 3   Izvleček: V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzroč...

Preberi več

Upravljanje z mestnimi gozdovi za boljšo kakovost bivanja v mestih

15.08.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo do leta 2050 v mestih živelo 80 % ljudi. Slovenija še vedno sodi med države z nižjo stopnjo urbanizacije, glede izvajanja rekreacije ali športa na prostem pa se uvršča v sam evropski vrh.   Med mestne gozdove uvrščamo tist...

Preberi več

Gibanje cen hlodov za žago in furnir in žaganega lesa na svetovnem trgu se ne umirja

08.08.2021

Trg okroglega in žaganega lesa postaja globalen bolj kot kadarkoli prej. V drugem kvartalu letošnjega leta se na večini svetovnih trgov nadaljuje izrazit naraščajoči trend cen hlodov za žago. Še vedno je pomemben razlog izjemno povpraševanje po lesu na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, povp...

Preberi več

Rezalne klešče Uniforest RK 260B

31.07.2021

Čiščenje zarasti, grmovja in tanjšega drevja z zaraščenih površin je dolgotrajno, mukotrpno in predvsem nevarno delo. Odstranjevanje neželenega rastlinja bodisi z zaraslih kmetijskih površin ali okoli prometnic in v druge komunalne namene zahteva izvežbano in strokovno usposobljeno delovno silo, ki ...

Preberi več

Izid novega učbenika Žagarstvo

22.07.2021

  Knjiga Žagarstvo, katere avtor je Mirko Geršak, temeljito obravnava vso snov, ki je potrebna za žagarsko dejavnost. Napisana je, da služi kot priročnik v praksi in kot srednješolski učbenik. Vsebina je utemeljena s številnimi ilustracijami, preglednicami, izračuni in s primeri, ki jo dodatno pojas...

Preberi več

Novi modularni gozdarski zgibnik

18.07.2021

Bijol BWS 240 V Sloveniji za spravilo lesa večinoma uporabljamo kolesne kmetijske traktorje, ki so ustrezno prilagojeni in opremljeni za delo gozda. Uporabljajo se predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi vse več za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa, sle...

Preberi več

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M0 8.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020

14.07.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček: Trenutno aktualen Program razvoja podeželja (2014–2020) je Evropska komisija za Slovenijo potrdila februarja 2015. Za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi je v okviru ukrepa M08 ključen podukrep M08.6, ki prek spodbujanja naložb v gozdars...

Preberi več

Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov

11.07.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Vetrolomi, snegolomi, žledolomi in posledično gradacije podlubnikov vedno bolj vplivajo na zmanjševanje deleža smreke v naših gozdovih. Predvsem podlubniki postajajo največja težava za obstoj smreke. Pri omejevanju škode je ključno zgodnje zaznavanje napadenih dreves in ...

Preberi več

Lesno oglje za žar na slovenskem trgu

04.07.2021

Oglje za žar je v mednarodnem standardu za določanje kakovosti lesnega oglja za žar (SIST EN 1860-2:2005) opredeljeno kot trdi ostanek karbonizacije lesa, ki ni kemično obdelan. Pri zgorevanju naj ne bi nastajalo čezmerno iskrenje, glavna sestavina je ogljik in vsebnost pepela minimalna. Briketi za žar ...

Preberi več

TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2020

27.06.2021

Proizvodnja Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le-ta narašča. V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvajalci lesnih peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Slov...

Preberi več

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

23.06.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ». Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi ...

Preberi več

Spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva: Kako od "manj slabih" do "pravilnih" ukrepov?

21.06.2021

Ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je pripravila spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva, ki je bilo v mesecu marcu in aprilu 2021 prvič preizkušeno v vseh treh državah. Izobraževanje je bilo pripravljeno v okviru Erasmus+ projekta VET4BioECONOMY (In...

Preberi več

Gostota lesa - metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva

13.06.2021

Gostota lesa je fizikalna lastnost, ki je enostavno določljiva in nakazuje na številne druge lastnosti lesa in s tem tudi na njegovo uporabnost v lesno-predelovalni industriji, gradbeništvu ali energetiki. Ker je odvisna od vlažnosti ter poroznosti, se v stroki pojavljajo različne definicije gostot lesa,...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2021

08.06.2021

V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 35 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 88 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30...

Preberi več

Elektrifikacija v gozdarstvu in kmetijstvu

06.06.2021

POGLED NAPREJ Električni pogoni v gozdarstvu in kmetijstvu »Prihodnost bo električna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa je ne bo!« Ali res? Električni pogoni imajo v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem številne prednosti. Ni izpušnih plinov, povzročajo manj hrupa, imajo boljši energets...

Preberi več

Cene žagarskih proizvodov v Sloveniji v FEBRUARJU in MAJU 2021

03.06.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem marcu in maju izvedli prvi dve spremljanji prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. V tokratni novici prikazujemo rezultate iz obeh anket, kjer navajamo cene posameznih proizvodov za meseca FEBRUAR in MAJ 2021. Vprašalnik o cenah žagarskih proizv...

Preberi več

Vabilo na spletni seminar: Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

01.06.2021

Vljudno vabljeni na spletni seminar:  Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo    Spletni seminar  bo potekal v sredo, 2. junija 2021, s pričetkom ob 9.00 prek portala ZOOM.    Na spletnem seminarju bosta udeležence nagovorila tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Rom...

Preberi več

Nova generacija gozdarskih zgibnikov BIJOL ter gasilska nadgradnja

30.05.2021

V aprilu je ekipa Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije obiskala podjetje BIJOL d.o.o. na Vranskem. Ogledali smo si nov gozdarski zgibnik, forwarder ter gasilsko nadgradnjo za forwarder. Rumeno barvo prvih Bijolovih zgibnikov je nadomestila rdeča, ki odslej postaja stalnica ...

Preberi več

Prepoved uvoza hrastove hlodovine iz ZDA v EU

25.05.2021

Bolezen hrastova uvelost   Hrastova uvelost (Bretziella fagacearum, sin. Ceratocystis fagacearum) je bolezen hrastov, ki je zaenkrat poročana le iz ZDA. Prenaša se z vektorji, s stikom koreninskih sistemov okuženih dreves, s trgovino z lesom in sadilnim materialom. V ZDA hrasti iz skupine rdečih hrastov ...

Preberi več

Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma

19.05.2021

Urban Žitko1, Barbara Piškur2, Matevž Triplat3   Izvleček: Žitko, U., Piškur, B., Triplat, M.: ; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.   Karantenski škodljivi organ...

Preberi več

Prenavljamo za vas

17.05.2021

V mesecu maju in junij na spletnem informacijskem portalu WoodChainManager izvajamo redna vzdrževalna dela. V času  vzdrževalnih del pričakujemo, da bo prihajalo do motenj pri dostopu do določenih spletnih storitev.  Poskrbeli bomo, da bodo motnje kratkotrajne in zagotovili čimprejšnji dostop do sple...

Preberi več

Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju

17.05.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V Sloveniji od velikih zveri živijo  medved, volk in ris. Po zadnjih ocenah se njihovo število giblje okoli 25 za rise, 75 za volkove in 1000 za medvede. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske unije.   Na območju Slovenije je o...

Preberi več

Proizvodnja okroglega lesa lani za 16 % nižja kot v 2019

12.05.2021

V mesecu aprilu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili analizo strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) v slovenskih gozdovih za leto 2020. Ker v spomladanskem času še niso razpoložljivi vsi končni vhodni podatki za leto nazaj, ki so potrebni za izračune, je končna ...

Preberi več

Cene hlodov za žago in furnir na svetovnih trgih rastejo

09.05.2021

Po poročanju spletnega časopisa Global Wood Markets Info (GWMI), cene hlodov za žago in furnir v svetovnem merilu rastejo. Glavni razlog za to je povečano povpraševanje po tem lesu v nekaterih delih sveta. Cene hlodovine so se v zadnjem obdobju najbolj drastično dvignile v zahodnem delu ZDA in Kanade, v...

Preberi več

Lastnike gozdov pozivajo k bojkotu

06.05.2021

 V Nemčiji je v zadnjih petih mesecih prišlo do izrazitega dviga cen rezanega lesa. Glavni vzrok so izredno visoke izvozne cene rezanega lesa. Tako navajajo, da so cene v pristanišču v Hamburgu v letošnjem letu narasle iz 280 na 600 € /m3. Medtem ko cene rezanega lesa naraščajo pa ostajajo cene okro...

Preberi več

Posek lesa lani za 20 % nižji kot v letu 2019

28.04.2021

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je posek v letu 2020 znašal dobrih 4,23 milijonov m3, kar je 20 % manj kot v letu 2019. V strukturi poseka so z nekaj manj kot 2,38 milijoni m3 prevladovali iglavci, katerih posek se je sicer zmanjšal za 29 % v primerjavi z letom 2019. Posek listavcev pa se je l...

Preberi več

Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, ki se nanašajo na delo v gozdu

26.04.2021

Kmetijstvo in gozdarstvo spadata med tiste delovno intenzivne panoge, pri katerih še vedno posvečamo premalo pozornosti varnosti pri delu. Zato je gozdarstvo glede tveganja pri delu prav na vrhu in kmetijstvo zelo visoko. Slovenski gozdovi niso le naše največje zeleno bogastvo, pač pa tudi pobiralci najb...

Preberi več

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

22.04.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček:Stare, D., Krajnc, N.: Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit....

Preberi več

Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov?

20.04.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Reden in učinkovit sistem sanitarnih sečenj je še vedno eden ključnih orodij za obvladovanje gradacije podlubnikov. Težave nastajajo na zelo nedostopnih terenih, na primer v varovalnih gozdovih v alpskih strminah in na območjih, ki so bila izločena iz gospodarjenja z gozdo...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – marec 2021

19.04.2021

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE SEČNJE IN SPRAV...

Preberi več

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja - ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?

12.04.2021

Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS) je prostovoljna organizacija, ustanovljena leta 2006 v skladu z Zakonom o društvih (Zakon o društvih, 2006) in povezuje 24 aktivnih oblik povezovanja na lokalnem nivoju. ZLGS se od ustanovitve dalje srečuje s problemom nestalnosti financiranja ter problemom profesion...

Preberi več

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2020

09.04.2021

Tudi minulo leto 2020 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji nekoliko nanj slabo kot v preteklem letu. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 15 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija in iz podatkov, ki jih ...

Preberi več

Žagarska industrija v Sloveniji in Evropi

06.04.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letu 2020 opravili obsežno zbiranje podatkov o stanju žagarskih obratov v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekaj podatkov zbranih z anketnim vprašalnikom med žagarskimi obrati in povzemamo nekaj podatkov o stanju žagarske industrije v Evropski uniji, kot ji...

Preberi več

Spletno orodje razvrščanja okroglega lesa

29.03.2021

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. ...

Preberi več

Ženske v gozdarstvu

24.03.2021

Globoko zakoreninjena tradicionalna vloga spolov se odraža na različnih področjih človekovega delovanja. Politike, usmerjene v enake možnosti, še danes niso mogle preseči te splošne ideje. Po navedbah Evropske komisije (2016) je udeležba žensk na trgu dela v vseh državah EU manjša od udeležbe  m...

Preberi več

Proučevanje kakovosti hrastove hlodovine na licitaciji vrednejšega lesa 2021

19.03.2021

Na 15. dražbi vrednejših sortimentov okroglega lesa v Sl. Gradcu smo v okviru raziskovalnega projekta »LesGoBio – Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu« ciljno proučevali kakovost hrastove hlodovine. Pri skupno licitiranih 118 hlodih doba (Quercus robur), ter 1213 hlodih gradna (Qu...

Preberi več

Stanje žagarskih obratov v Sloveniji v letu 2019

16.03.2021

V letu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili raziskavo med žagarskimi obrati, z namenom ugotavljanja aktualnega stanja v slovenski žagarski industriji. Glavni cilj raziskave je bil razumeti dinamiko razvoja primarne lesnopredelovalne industrije v Sloveniji, kar bo pripomoglo k oblikovanju uč...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v FEBRUARJU 2021

14.03.2021

V februarju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 32 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 77 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša ...

Preberi več

Spremljanje koncentracije askospor glive Eutypella parasitica

11.03.2021

Tine HAUPTMAN1,2* Izvleček: Hauptman, T.: ; Gozdarski vestnik, 79/2021, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gliva Eutypella parasitica izvira iz Severne Amerike in povzroča bolezen, imenovano javor...

Preberi več

LesGoBio - Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

09.03.2021

Ciljni raziskovalni projekt LesGoBio naslavlja problematiko slabe izkoriščenosti lesa listavcev iz slovenskih gozdov. Dejstvo je, da potencial gozdnih lesnih sortimentov (predvsem listavcev) pri nas ni izkoriščen, kar bi lahko pripisali bodisi pomanjkanju informacij o kakovostni strukturi sortimentov, bod...

Preberi več

Gozdnogojitveni ukrepi in njihov vpliv na kvaliteto lesa

08.03.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V februarju je na Koroškem, natančneje v Pamečah pri Slovenj Gradcu, potekala že 15. tradicionalna licitacija vrednejšega lesa. Kljub oviram zaradi epidemije je ponudbe za odkup lesa oddalo kar 46 kupcev iz Slovenije in tujine. Skupna vrednost prodanega lesa je dosegla okoli...

Preberi več

Odkupne količine in cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v 2020 nižje kot v 2019

03.03.2021

Odkup gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz zasebnih gozdov je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) v letu 2020 znašal nekaj manj kot 860.000 m3, kar je 14 % manj kot v letu 2019. Glede na namen rabe GLS, se je najbolj zmanjšal odkup kategorije drug okrogel industrijski les iglavcev (-80 %), sledi hlodo...

Preberi več

15. licitacija vrednejših sortimentov v Slovenj Gradcu

28.02.2021

  Že tradicionalna 15. licitacija vrednejših sortimentov je letos prvič potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Letošnja licitacija je bila zaznamovana z epidemijo, a je kljub vsem ukrepom Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slo...

Preberi več

Na Finskem gradijo eno največjih in najmodernejših žag v Evropi

21.02.2021

  Med tem ko se v Sloveniji sprašujemo ali imamo dovolj lesa za zagon novih žag in bijejo investitorji dolgotrajne bitke z birokracijo gre razvoj drugod po Evropi svojo pot.   Podjetje Metsä Fiber gradi novo žago v mestu Rauma na Finskem. Vrednost naložbe je približno 200 milijonov EUR. Gradnja se je ...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2020, za fizične osebe

10.02.2021

  Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že tretje leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.   Za leto 2020 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot ...

Preberi več

Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

08.02.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo z novembrom 2020 pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta MOBILES (Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa). Projektna partnerja sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Univerza v Ljubl...

Preberi več

Slovenski trg traktorjev 2020

02.02.2021

Padec, a ne le zaradi covida V minulem letu 2020 je bila prodaja traktorjev v Sloveniji manjša kot leto pred tem. Prodanih je bilo 1.116 traktorjev, kar pomeni 234 traktorjev oz. 17,3 odstotkov manj kot v letu 2019. Tako se je prodaja zmanjšala že drugo leto zapored, saj je tudi v letu 2019 prodaja padla z...

Preberi več

Cene gozdnih nepremičnin v zadnjih petih letih

27.01.2021

  Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur.L. RS 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je v analize vključenih 95...

Preberi več

Kaj prinaša sedmi paket ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 lastnikom gozdov?

19.01.2021

V aprilu 2020 je vlada v prvem paketu pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP) predvidela neposredno finančno nadomestilo tudi za lastnike gozdov. V drugem valu vlada ...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v DECEMBRU 2020

17.01.2021

  V decembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli še zadnje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020, ki je bilo že deveto zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razme...

Preberi več

Nova zakonodaja o uporabi brezpilotnih letalnikov

13.01.2021

Znotraj mednarodnega projekta Smallwood, v katerem sodeluje Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko je švedski kolega v kratkem poročilu zapisal nekaj zanimivih opažanj o načinu dela, uporabi in potencialni uporabi brezpilotnih letalnikov (dronov) v gozdarstvu (angl.). POVEZ...

Preberi več

Pregled leta 2020

05.01.2021

Turbulentno leto se je poslovilo, a za spletnim portalom WoodChainManager je še eno uspešno leto. V letu 2020 smo se v uredništvu okrepili z novimi tehničnimi uredniki. Za redno objavo novic in tehnično dovršenost so v letu 2020 z vsem zanosom skrbeli Mirko Baša, Tina Jemec in Urban Žitko. Objavili sm...

Preberi več

Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja

30.12.2020

Vasja LEBAN1, Jože FALKNER2, Anton LESNIK3 Izvleček: Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Gozdarski etični kodeks za 21. stoletje; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Etič...

Preberi več

Etično ravnanje naj bo vtkano v naše vsakodnevno delovanje

27.12.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Leto 2020 zaključujemo z objavo Gozdarskega etičnega kodeksa, ki ga je za svoje člane sprejela Zveza gozdarskih društev Slovenije, v okviru katere izhaja tudi revija Gozdarski vestnik. Etični kodeks na načelni ravni postavlja smernice, kako naj gozdar ravna pri vsakodnevnem...

Preberi več

Tehnike redčenja mlajših razvojnih faz

21.12.2020

V ponedeljek, 7. 12. 2020, smo partnerji projekta SMALLWOOD organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom "". Namen konference je bil: Predstavitev predhodnih rezultatov projekta SMALLWOOD Predstavitev terenskih meritev na Švedskem, Finskem, v Sloveniji in Španiji Predstavitev tehnike pasovnega red...

Preberi več

Tahografi v (nekaterih) traktorjih

17.12.2020

Socialna zakonodaja, ki se uporablja v državah EU in v državah podpisnicah sporazuma AETR na področju cestnega prometa je bila sprejeta z namenom izboljšanja socialnih pogojev oseb, vključenih v sektor cestnega prometa, izboljšati varnost v cestnem prometu ter zagotoviti pošteno konkurenco v cestnem pr...

Preberi več

Preskus gozdarskega vitla Krpan 6,5 DH

13.12.2020

V podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN proizvajajo gozdarske vitle vse od leta 1977. Gozdarski vitel ostaja njihov paradni izdelek, proizvodni program pa obsega tudi hidravlične cepilnike drv, traktorske platoje, krožne žage s trakovi, gozdarske prikolice z dvigali in drugo kmetijsko gozdarska mehanizacija. Goz...

Preberi več

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

11.12.2020

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo licitacija lesa 2021 potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).   Na razstavne...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2020

09.12.2020

  V novembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli četrto redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letošnjem letu in kar osmo zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer,...

Preberi več

Združenje za lesno biomaso Slovenije

06.12.2020

Lesna biomasa je pomemben vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, pa ga kljub temu vse prevečkrat spregledamo. V želji po umeščanju lesne biomase na ustrezno mesto smo v začetku oktobra ustanovili (ZlebIS). Glavno poslanstvo združenja je promocija sodobnega, okolju prijaznega in učinkovitega...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – oktober 2020

29.11.2020

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CE...

Preberi več

Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd

25.11.2020

Anita BENKO BELOGLAVEC1, Andreja KAVČIČ2 Izvleček: Benko Beloglavec, A., Kavčič, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Posledice mednarodne trgovine z lesom med...

Preberi več

Vsak je lahko Božiček!

24.11.2020

Bliža se veseli december in čas praznikov. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko se zavedamo, da nimajo vsi enakih možnosti in da so številni otroci in starostniki odrinjeni na rob družbe. Da bi pričarali majhen nasmeh in nekaj lepih trenutkov tudi njim, smo prist...

Preberi več

Leto 2020 je leto mednarodnega zdravja rastlin

22.11.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Pred vami je tematska številka Gozdarskega vestnika, ki je v celoti posvečena izzivom v povezavi z biotskimi škodljivci gozda, še posebno karantenskimi škodljivimi organizmi (glive, virusi, bakterije, živali), ki lahko s svojim negativnim vplivom ogrožajo okolje in gospoda...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v OKTOBRU 2020

17.11.2020

  V oktobru 2020 na Gozdarskem inštitutu Slovenije nadaljujemo z izvajanjem mesečnega zbiranja odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Kar 72 % teh podjetij je m...

Preberi več

Spletni portal Access2Markets za mala in srednje velika podjetja za trgovanje zunaj EU

15.11.2020

  Evropska komisija je vzpostavila spletni portal Access2Markets, ki bo malim in srednje velikim podjetjem pomagal pri trgovanju zunaj EU. Evropski komisar za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je o portalu povedal: »Ta portal bo pomagal manjšim podjetjem krmariti v svetu mednarodne trgovine. Tako bo...

Preberi več

Trg gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 v številkah

11.11.2020

Trg gozdnih lesnih sortimentov (GLS) redno spremljamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). Vsako leto izračunavamo strukturo proizvodnje le-teh in sicer s pomočjo številnih podatkovnih virov: Zavod za gozdove Slovenije, družba SiDG d.o.o., podjetja v lesnopredelovalni industriji, Statistični urad RS...

Preberi več

Trg lesa v času COVID-19

08.11.2020

  Gozdno-lesni sektor se je že z začetkom letošnjega leta spopadal s težavami na trgu okroglega lesa (zaradi presežkov okroglega lesa na celotnem evropskem trgu so padle cene tega lesa) z začetkom epidemije COVID-19 pa se je kriza še poglobila. Odkup gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov se je...

Preberi več

Uspešno izvedena konferenca "Gozdovi v ženskih rokah"

04.11.2020

Prejšnji četrtek, 29. 10. 2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom »Gozdovi v ženskih rokah«. GIS je vodilni partner projekta Fem4Forest: Forests in Womens Hands, v sklopu katerega je bila konferenca tudi organizirana. Namen konference je b...

Preberi več

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2019 in 2020

01.11.2020

  Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji, in sicer za preteklo leto in polovico tekočega leta. Namen poročila je analiz...

Preberi več

Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

27.10.2020

Anton POJE1, Martin ZIESAK2, Matevž MIHELIČ1 Boštjan HRIBERNIK1 Vasja LEBAN1 Izvleček: Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri gozdni proizvodnji; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prev...

Preberi več

Je mogoče pripisati vrednost ekosistemskim storitvam, ki jih nudi gozd?

25.10.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Gozdovi imajo številne funkcije. Nekatere od njih, npr. pridobivanje lesa, je razmeroma preprosto ovrednotiti, medtem ko je druge (estetska vrednost, čiščenje zraka …) skoraj nemogoče. V okoljevarstvu se je pred časom začel uveljavljati izraz ekosistemska storitev, prek ...

Preberi več

EIP AGRI: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

21.10.2020

  Digitalizacija in nove informacijske ter komunikacijske tehnologije pomembno vplivajo na razvoj, učinkovitost in uspešnost gozdarstva kot tudi celotne gozdno-lesne verige. Digitalne tehnologije omogočajo podporo pri zagotavljanju trajnostnih vidikov pri gospodarjenju z gozdovi in hkrati povečujejo varn...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v SEPTEMBRU 2020

19.10.2020

  Tudi v septembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 40 ...

Preberi več

Tokovi okroglega lesa v letu 2019

14.10.2020

Leto 2019 je bilo za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodno, saj je bilo domačega lesa na razpolago dovolj. Podatki o tokovih okroglega lesa, ki jih zbiramo in izračunavamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kažejo, da se je poraba okroglega lesa v letu 2019 povečala za 13 % v primerjavi z letom 2...

Preberi več

Mobilna aplikacija s prostorskimi podatki kot pomoč pri gospodarjenju z gozdom

11.10.2020

Izvajalska podjetja in lastniki gozdov imajo na razpolago številne prostodostopne prostorske podatke. Vendar zahteva uporaba le teh nekaj več znanja. Po navadi pa se zakomplicira pri povezovanju različnih podatkovnih baz in pri dostopnosti podatkov na terenu. V podpor izvajalcem del in lastnikom gozdov je ...

Preberi več

Valtra G5

05.10.2020

Valtra na novo strukturira svoje serije traktorjev in z novo serijo G vstopa v peto generacijo svojih traktorjev, ki prestavlja uvod v delovno praznovanje Valtrine 70-letnice prihodnje leto. Serija G5, ki so jo konec avgusta predstavili na dobro obiskani oz. gledani virtualni oz. online predstavitvi v tovarni...

Preberi več

Varovanje divjih živali pri košnji trave

28.09.2020

Pöttinger Sensosafe, naprava za odkrivanje živih divjih živali v travi, ki so jo pri Pöttingerju predstavili na lanski Agritechnici, je v letošnji prvi košnji prestala več prototipnih testiranj, z zelo obetavnimi rezultati. Pri življenju je bilo ohranjenih veliko mladičev divjih živali in ohranjena ...

Preberi več

Smernice pravilne izmere in razvrščanja okroglega lesa po kakovostnih razredih

22.09.2020

V sklopu projekta Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), predstavljamo drugi delni rezultat projekta. V splošnem je projekt usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov in...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2020

15.09.2020

V avgustu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020 in kar peto zbiranje cen z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-1...

Preberi več

Lesno oglje za žar

14.09.2020

Oglje nastane s segrevanjem lesa ob odsotnosti zraka (kisika) običajno pri temperaturi med 240 do 350°C. Med procesom pirolize, z odstranjevanjem hlapnih komponent poteče karbonizacija lesa. Hlapne komponente se iz procesa izločajo v obliki dima. Prednost oglja je, da ne vsebuje hlapnih snovi in zato izgo...

Preberi več

Drugi rezultat projekta Net4Forest

06.09.2020

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. P...

Preberi več

Izkoriščenost potenciala hlodovine iglavcev v Sloveniji

04.09.2020

  V letu 2018 je proizvodnja hlodov za žago in furnir iglavcev v Sloveniji znašala 2,553 milijonov m3, od tega je bilo 56 % količin izvoženih na tuji trg, večji del v Avstrijo (71 %). Poraba hlodovine iglavcev, ki se izračuna bilančno (poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz), pa je v letu 2018 v Sloven...

Preberi več

4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

30.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski...

Preberi več

Gozdovi v ženskih rokah

24.08.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovin...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020

17.08.2020

V juliju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že peto zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu letošnjega leta oziroma tretje izredno zbiranje z namenom spremljanja odkupnih cen okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epi...

Preberi več

Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih

11.08.2020

Luka KRAJNC1, Polona HAFNER1, Andreja VEDENIK1 Jožica GRIČAR1 Primož SIMONČIČ1 Izvleček: Krajnc, L., Hafner, P., Vedenik, A., Gričar, J., Simončič, P.: Meritve gostote v slovenskih gozdovih; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit....

Preberi več

Teden gozdov v letu 2020 s sloganom Skrbno z gozdom!

10.08.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Že vrsto let se pred začetkom poletja povežejo številne inštitucije, ki se ukvarjajo z gozdom in gozdarstvom ter v sodelovanju pripravijo osrednjo letno gozdarsko prireditev, poimenovano Teden gozdov. Namen letošnje je bil predvsem izpostaviti ustreznost obnašanja ljudi v ...

Preberi več

8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

07.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti u...

Preberi več

6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

04.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 17. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javne...

Preberi več

IZPAD DOHODKA V GOZDARSKEM SEKTORJU V OBDOBJU od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

27.07.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ocenjevali izpad dohodka v gozdarskem sektorju skladno z metodologijo objavljeno v Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20). Ocene temeljijo na teoretični modelni oceni sprememb: ...

Preberi več

Brezpilotni zrakoplovi - droni

23.07.2020

Če pustimo ob strani vojaške in policijske namene in uporabo za zasebne namene (fotografiranje, snemanje, uporaba kar tako, za zabavo), se na prvi pogled zdi, da so droni, oz. brezpilotni zrakoplovi, kot so poimenovani v slovenskih predpisih, v kmetijstvu uporabni predvsem za opazovanje posevkov, snemanja s...

Preberi več

Digitalizacija v kmetijstvu in kmetijski tehniki

20.07.2020

Pri razvoju kmetijske in gozdarske tehnike ni prav nobenega zaostajanja pri uvajanju digitalnih rešitev v primerjavi z drugimi dejavnostmi, od industrije do storitev. Še celo več, zaradi dela z živimi organizmi (rastlinami, živalmi) so proizvodni procesi praviloma veliko bolj zahtevni in tako so sodobne ...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JUNIJU 2020

15.07.2020

  V juniju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Kljub temu, da je bila epidemija s 15. majem uradno preklicana, menimo, da bodo p...

Preberi več

Posledice pandemije covida-19 - Sejmi in razstave v Evropi

08.07.2020

  Zaradi posledic pandemije novega korona virusa oz. bolezni covid-19 organizatorji eden za drugim odpovedujejo letošnje sejme, razstave, prireditve, prikaze itn. oz. jih prestavljajo na začetek prihodnjega leta. Tudi na področju kmetijstva in gozdarstva oz. na področju kmetijske in gozdarske tehnike. O ...

Preberi več

Kako bodo Nemci v prihodnje »klasirali« lubadarice?

05.07.2020

  Decembra 2008 so se v Nemčiji prenehala uporabljati pravila razvrščanja okroglega lesa HKS (Handelsklassensortierung), ki so veljala skoraj 40 let. Na tej točki je že obstajal dogovor med gozdarsko in lesno industrijo, da se izdela enoten sklop pravil razvrščanja lesa. Po mnenju strokovnjakov s tega...

Preberi več

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 v mesecu maju 2020

01.07.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1.5. do 31. 5. 2020. Izpa...

Preberi več

Test rezalno cepilnega stroja - Krpan CS 420 pro

28.06.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. proizvajajo široko paleto gozdarskih strojev, ki bi jih lahko našteli v posameznih skupinah, kot so vitli, gozdarske prikolice, …, pa do ponudbe gozdarske opreme, lahko pa bi jih opredelili tudi kot stroje za izvleko, predelavo in transport lesa. Za predelavo les...

Preberi več

Otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka

24.06.2020

V petek, 12. junija 2020 je na Vojskem potekala slavnostna otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka. Dogodek je potekal v organizaciji Gozdarskega društva Posočja in družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. v sodelovanju z ZGS OE Tolmin. Maketa Idrijskega žičnega izvleka na Vojskem stoji v neposredn...

Preberi več

TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2019

21.06.2020

PROIZVODNJA V SLOVENIJI   Proizvodnja peletov v Sloveniji v zadnjih 10 letih počasi, a zanesljivo narašča. V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili analizo slovenske proizvodnje peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2019...

Preberi več

Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014–2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS

17.06.2020

Špela ŠČAP1 Izvleček: Špela, Š.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Statistični urad RS (SURS) vsako leto naredi statistično raziskavo Industrijska proizvodnja, s...

Preberi več

Izbira podjetja za izvajanje del v gozdu naj bo pretehtana med ceno in kvaliteto storitve

15.06.2020

V zadnjih letih so, na podlagi podatkov SURSa, trendi v lesni panogi ponovno postali pozitivni in nekoliko bolj vzpodbudni. V Sloveniji je v obdobju 2014–2018 količinsko in tudi po številu žagarskih obratov prevladovala proizvodnja žaganega lesa iglavcev. Predelava lesa listavcev zelo zaostaja in dosega...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2020

07.06.2020

V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije po aprilu izvedli že drugo zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času epidemije COVID-19. Trenutno mesečno zbiranje odkupnih cen je predvsem namenjeno ugotavljanju sprememb, ki jih je na trgu okroglega les...

Preberi več

Test gozdarske prikolice Krpan GP 8 DF - zmogljiva lahka kategorija

02.06.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so prve gozdarske prikolice predstavili leta 2015, z obsežnejšo serijsko proizvodnjo pa začeli leta 2016. Odločili so se, da začnejo od zgoraj navzdol, to je, da najprej vstopijo v profi, to je v višji tehnični in cenovni razred, kjer kupujejo večji gozdarski...

Preberi več

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 za drugo polovico meseca marca in april 2020

29.05.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020. ...

Preberi več

Izvoz okroglega lesa na Kitajsko se je v letu 2019 povečal kar za 466 %, uvoz največji v zadnjih osemnajstih letih

24.05.2020

Analiza zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji za leto 2019 je bila narejena iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3).   Izvoz okrogleg...

Preberi več

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2019

17.05.2020

Tudi minulo leto 2019 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji slabo. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 23 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija, smo pripravil pregled statistike za preteklo leto in neka...

Preberi več

Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir

08.05.2020

Urša VILHAR1, Erika KOZAMERNIK1 Izvleček: Vilhar, U., Kozamernik, E.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 77. Prevod avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gozdovi s svojimi ekosistemskimi storit...

Preberi več

Pomembnost mestnih in primestnih gozdov v času izrednih razmer

08.05.2020

Z dvanajstim marcem smo tudi v Sloveniji zaradi večanja števila okužb s koronavirusom razglasili epidemijo in država je sprejela odlok o omejitvah zbiranja in gibanja ljudi z namenom upočasnitve širjenja bolezni. Vrtci, šole, fakultete in številne druge državne in zasebne ustanove ter podjetja so zap...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska tehnika v času pandemije

06.05.2020

Veljavnost prometnih dovoljenj, registracija motornih vozil, rezervni deli ter varnost in zdravje pri delu V dneh, ko si vsi prizadevamo, da bi se s čim manj prizadetimi in s čim manj posledicami izvili iz primeža pandemije Covid-19, ne smemo pozabiti, da življenje teče dalje in da je potrebno poskrbeti ...

Preberi več

KAKO BO DRŽAVA POMAGALA LASTNIKOM GOZDOV, KI IMAJO IZPAD DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

04.05.2020

Od sredine marca, ko se je začela epidemija COVID-19, spremljajo lastnike gozdov težave kot so padanje cen lesa predvsem pa pomankanje povpraševanja po lesu. Kot odgovor na izzive lastnikov gozdov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v začetku aprila začela s pripravo odloka, ki bi om...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov v aprilu niso padle tako drastično, kot je bilo napovedano

29.04.2020

V aprilu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli izredno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Kot smo že poročali, se je odkup lesa na kamionski cesti v drugi polovici marca začel zmanjševati, padle pa so tudi cene lesa. V tokratni anketi je s...

Preberi več

Proizvodnja in raba lesnih peletov v svetu

19.04.2020

Proizvodnja Skupna svetovna proizvodnja peletov je v letu 2018 znašala več kot 55,7 milijonov ton in nenehno raste; od leta 2017 do 2018 se je povečala za 14 %. Najhitreje se širi obseg proizvodnje v Aziji. Ta se je v letu 2018 povečal za 54 %. Vodilne države proizvajalke so poleg Kitajske še Vietnam, ...

Preberi več

GORENJSKA: Odkup lesa se je drastično znižal, cene so padle – Kaj lahko naredijo lastniki gozdov?

15.04.2020

Februarski vetrolom (med 4. in 6. 2. 2020) je po zadnjih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije na kranjskem gozdnogospodarskem območju poškodoval okrog 70.000 m3 drevja, pretežno iglavcev, največ v krajevni enoti Kranj med Kranjem in Zgornjim Brnikom (okrog 50.000 m3). Po besedah vodje območne enote Kranj, ...

Preberi več

Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom

12.04.2020

Peter PRISLAN1, Domen ARNIČ2, Špela ŠČAP3, Nike KRAJNC4, Aleš STRAŽE5 Izvleček: Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 21. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Mi...

Preberi več

Invazivne tujerodne bolezni in škodljivci ter z njimi povezani izzivi

07.04.2020

V Evropi je jesen zelo pomembna drevesna vrsta: cenjen je kot okrasno drevo na vrtu pa tudi v gozdu. V številnih delih Evrope, zlasti v srednji Evropi in Veliki Britaniji, je predelava lesa velikega in malega jesena pomembno prispevala k lokalnemu gospodarstvu. Glede na genetsko sestavo so si jeseni v zahodn...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV – marec 2020

06.04.2020

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE...

Preberi več

LASTNIKOM GOZDOV SVETUJEMO: »NE SEKAJTE, ČE NI NUJNO«

03.04.2020

Mineva tretji teden strogih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in prve posledice ukrepov se kažejo tudi vzdolž gozdno lesnih verig v Sloveniji. Posledice različnih omejitev se kažejo predvsem na trgu gozdnih lesnih sortimentov. Trgovanje z gozdnimi lesnimi sortimenti se je namreč praktično ustavilo...

Preberi več

Težave v mednarodnem pretoku lesa in lesnih izdelkov v srednji Evropi ter stanje na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji v času epidemije Koronavirus COVID–19

01.04.2020

Do sredine marca 2020 je mednarodni pretok blaga, kljub epidemiji Koronavirus COVID-19, v državah Srednje Evrope potekal dokaj nemoteno, poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels. V zadnjih dneh pa se je na mejah držav Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Poljske število mejnih...

Preberi več

Redčenje gozdov po švedsko v Sloveniji

30.03.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, smo v januarju uspešno izvedli glavni del terenskih meritev, ki zajema časovno študijo in ergonomske meritve dela s strojem za sečnjo v sestojih manjših premerov. Izvirnost naše raziskave je, da je delo v vseh projektnih drža...

Preberi več

Agritech 2020 - sejem kmetijske in gozdarske tehnike v Celju

23.03.2020

Po lanskem zelo uspelem prvem sejmu Agritech v Celju, je bilo ob odločitvi, da bosta Združenje za kmetijsko in gozdarsko tehniko ter Celjski sejem, tudi letos, oz. ponovno po enem letu organizirala ta sejem, kar precej različnih mnenj. Na strani je bilo slišati dvome, da je smiselno organizirati tako razs...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v februarju 2020

16.03.2020

V februarju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, od tega 9 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, štiri podjetja v dveh regijah, dve podjetji v tr...

Preberi več

Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

11.03.2020

Jaša SARAŽIN1, Igor POTOČNIK2, Milan ŠERNEK3 Izvleček: Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Svetovna poraba fos...

Preberi več

Leto 2020 bo leto intenzivnih priprav na obnovo območnih gozdnogospodarskih načrtov

08.03.2020

V Sloveniji imamo vzpostavljeno dolgo in uspešno tradicijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zasluge za to ima tudi Oddelek za Gozdarstvo na Biotehniški fakulteti, ki je v minulem letu obeležil 70. obletnico delovanja. Od ustanovitve se je na oddelku izšolalo več kot 2400 strokovnjakov na področju po...

Preberi več

Orkanski vetrovi v februarju poškodovali 7 – 8 milijonov kubikov okroglega lesa v državah Srednje Evrope

04.03.2020

Glede na zadnje podatke, ki jih poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels, je bilo zaradi neurij v februarju 2020 poškodovanih 7 – 8 milijonov kubikov stoječega drevja po državah Srednje Evrope. Najbolj so bili poškodovani gozdovi Nemčije (5,3 milijonov m3) – še posebej juž...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska vozila na cesti

04.02.2020

Mere in mase ter izredni prevozi Prometni predpisi urejajo vse pogoje za udeležbo vozil v cestnem prometu in med te spadajo tudi mere in mase vozil. Te določa Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1). Navedeni pravilnik vsebuje določbe o merah in...

Preberi več

Novo na trgu: Gozdarska prikolica Krpan GP 8 DF

26.01.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so prve gozdarske prikolice predstavili leta 2015, z obsežnejšo serijsko proizvodnjo pa začeli leta 2016. Odločili so se, da začnejo od zgoraj navzdol, to je, da najprej vstopijo v profi, to je v višji tehnični in cenovni razred, kjer kupujejo večji gozdarski...

Preberi več

Terenski poskusi Smallwood – januar 2020

18.01.2020

SmallWood je mednarodni projekt, med katerim testiramo ekonomsko upravičenost redčenja s strojem za sečnjo že od faze letvenjaka naprej. Obseg nege mlajših razvojnih faz gozda v Sloveniji je trenutno majhen, ker ni donosna, obenem pa je teh površin veliko v celotni Evropski uniji. Prav neizkoriščenost...

Preberi več

Pregled leta 2019

13.01.2020

Za nami je še eno uspešno leto. V letu 2019 smo še dodatno nagradili in zaključili s prenovo Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in cenami lesnih goriv ter tokovi lesa je podan s pomočjo interaktivnih grafikonov. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno in sicer na začetku ter koncu kuriln...

Preberi več

Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu

02.01.2020

Domen ARNIČ1, Peter PRISLAN2, Luka JUVANČIČ3 Izvleček: Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Raba lesa v slovenskem biogospodarstva; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. ?10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 72. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jeziko...

Preberi več

Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

30.12.2019

Eno od temeljnih načel slovenskega gozdarstva je trajnostno izkoriščanje gozdnih virov in s tem trajnostno zagotavljanje surovin oz. biomase za lesnopredelovalno industrijo. Povečana okoljska ozaveščenosti ljudi v ospredje postavlja tudi izzive pospešenega prehoda v biogospodartvo. Slednje omogočajo n...

Preberi več

Aktualne cene gozdarskih storitev ob koncu leta 2019

16.12.2019

V začetku decembra smo med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je pos...

Preberi več

Aktualne cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu

02.12.2019

V novembru 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s podjetji, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, ponovno pripravili analizo cen gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 25 podjetij, od tega 12 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, pet podjetij...

Preberi več

Prvi rezultat projekta Net4Forest

25.11.2019

V okviru Erasmus+ projekta Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), ki je namenjen spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečati dohodek iz njihovih gozdov z optimizacijo stroškov in povečanim trženjem lesa in drugih sto...

Preberi več

Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe

20.11.2019

Nike KRAJNC1, Primož SIMONČIČ2, Lado KUTNAR3, Daniel ŽLINDRA4, Barbara PIŠKUR5, Nikica OGRIS6, Hojka KRAIGHER7, Gregor BOŽIČ8, Mitja SKUDNIK9, Matevž TRIPLAT10 Izvleček: Krajnc, N., Simončič, P., Kutnar, L., Žlindra, D., Piškur, B., Ogris, N., Kraigher, H., Božič, G., Skudnik, M., Triplat, M....

Preberi več

25 let javne gozdarske službe

17.11.2019

V Sloveniji je gozd osrednji krajinski gradnik, saj pokriva skoraj 60 odstotkov ozemlja države in tako značilno zaznamuje našo zeleno deželo in njene prebivalce. Je resnično vsestranski igralec, pravi multitalent, saj je proizvajalec lesa in hkrati "delodajalec". Gozd daje rastlinam, živalim in glivam ...

Preberi več

Smallwood – testiranje inovativnega načina redčenja gozdov mlajših razvojni faz

11.11.2019

Zaposleni oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta smo se v sklopu projekta Smallwood (Raba tankega lesa) udeležili projektnega sestanka na Švedskem. Poleg vodilnih partnerjev iz Švedske (Swedish University of Agricultural Sciences) so se projektnega sestanka udeležili še raziskovaln...

Preberi več

Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji

28.10.2019

(Market Statement 2019; Slovenija) Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi , in sicer za preteklo leto in polovico predpreteklega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in ...

Preberi več

Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev

23.10.2019

Aleš Kadunc1, Andrej Avsenek2, Marko Matjašič3 Izvleček: Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 2. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na Zgornjem Gorenjskem že nek...

Preberi več

Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu v zeleno prihodnost

21.10.2019

V V poletnih mesecih so številne naslovnice v različnih časopisih govorile o pona- stavitvi obstoječega družbenega sistema in o njegovih spremembah, ki so nujne za boljšo prihodnost bodočih generacij. Večino razmišljanj so sprožili mladi, ki so s protesti želeli pokazati, da se ne strinjajo s trenu...

Preberi več

FOTO: Austrofoma 2019

16.10.2019

V sredo, 9. 10. 2019, smo se zaposleni Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije udeležili sejma gozdarske mehanizacije in opreme Austrofoma. Sejem je potekal v Avstriji na Gradiščanskem blizu avstrijsko-madžarske meje (Esterhazy – Forchtenstein). Organiziran je le vsake š...

Preberi več

Trg gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji v 2018

29.09.2019

 Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, vsako leto pripravimo pregled trga gozdnih lesnih sortimentov za leto nazaj. Pri tem bi se še posebej radi zahvalili izbranim podjetjem, ki nam vsako leto zaupajo svoje podatke, zaradi katerih so nekateri izračuni in analize tokov...

Preberi več

Test gozdarske prikolice Krpan GP 10 D

22.09.2019

Pri gozdarski tehniki smo bili v zadnjem desetletju priča velikim spremembam, tako pri spravilu lesa, kot pri pripravi lesa za energetske namene. Če navedemo samo nekaj pojmov oz. dejstev, kot so strojna sečnja, sekalniki, rezalno cepilni stroji, cepilniki, gozdarske prikolice. Vitel se je v tem obdobju pr...

Preberi več

VIDEO: Kakovostna lesna goriva

19.09.2019

Številni uživamo v ogrevanju z lesom. Vendar kaj in kako kurimo vpliva na naše zdravje, zdravje naše družine, sosedov in prijateljev. Les je naše bogastvo in obnovljiv vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. Vendar pa je les tudi eden večjih virov onesnaženja zraka s prašnimi delci.  Več ...

Preberi več

Znanost in praksa - za promocijo kakovostnih izvajalcev gozdarskih del

22.08.2019

V Sloveniji izberemo izvajalca del v gozdovih največkrat na podlagi lastnih izkušenj ali po priporočilu znancev. Na trgu storitev je vedno več ponudnikov, poslovne prakse se spreminjajo in kvaliteta izvedbe del je vse bolj pomembna.   V raziskovalnem projektu "Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del ...

Preberi več

Zunanja trgovina z okroglim lesom v Sloveniji

19.08.2019

Zbiranje nacionalnih podatkov o zunanji trgovini z okroglim lesom je z vidika mednarodnega poročanja, analiz tokov lesa ter izračun bilanc okroglega lesa v Sloveniji pomembno. Statistika zunanje trgovine zajema podatke o izvozu in uvozu blaga, to so podatki o blagu, ki ga Slovenija izvaža v druge države, ...

Preberi več

Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju

14.08.2019

Miha Humar1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 5-6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. V ladijskem kontejnerju sm...

Preberi več

Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno

12.08.2019

V zdajšnjem času je globalno trgovanje postalo stalnica. Les pri tem ni izjema, saj je trgovanje z lesnimi proizvodi glede na vrednost na visokem osmem mestu v svetovni trgovini. Les potuje iz ali v bolj oddaljene dežele z ladijskim ali želežniškim transportom in lahko traja več tednov, preden prispe d...

Preberi več

Kaj se dogaja na trgu nepremičnin?

02.08.2019

Analiza cen gozdnih zemljišč Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UrL. 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je ...

Preberi več

Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji

26.07.2019

Darja Stare1, Špela Ščap2 Izvleček: Stare, D., Ščap Š.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.       Naravne motnje v zadnjih letih povečujejo posek v slovenskih g...

Preberi več

AKTUALNO: Spremembe cen na trgu gozdnih lesnih sortimentov

22.07.2019

V juliju 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdnih lesnih sortimentov. Osem podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, tri podjetja v dveh regijah...

Preberi več

Test Krpan KRPAN KZ 700 EK pro

15.07.2019

Nova krožna žaga za več varnosti Preskusili smo novo krožno žago KZ 700 EK pro podjetja PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. Razvoj nove krožne žage so spodbudili spremenjeni evropski predpisi oz. novi varnostni standardi za krožne žage. Ti so pri krožnih žagah še posebej strogi in zahtevajo tako zasnovo...

Preberi več

VIDEO: Načrtovanje gozdno-lesne verige v lokalnem okolju

10.07.2019

Besede so samo besede, lahko pa jih pretvorimo v dejanja in tako spremenimo naša življenja. Lokalne gozdne verige in ohranjanje narave so naše ključne besede, ki jih želimo prenesti v naše lokalno okolje. Več o lokalnih gozdno-lesnih verigah si lahko pogledate v kratkem videu projekta Forbioenergy. ...

Preberi več

Varna vožnja in delo s traktorjem

08.07.2019

Zveza slovenske podeželske mladine je v okviru obširnejšega projekta za povečanje varnosti in ohranjanja zdravja pri delu na kmetijah, v nedeljo 26. maja 2019 na poligonu AMZS na Vranskem organizirala prikaz in trening varne vožnje in dela s traktorjem. Dogodek, ki se je odvijal na 7 delovnih točkah, so...

Preberi več

Tečaji varnega dela z motorno žago in tečaji varnega dela s traktorjem v gozdu

01.07.2019

ZGS je objavil termine načrtovanih tečajev varnega dela z motorno žago in tečajev varnega dela s traktorjem v gozdu, ki so v letu 2019 financirani iz programa PRP in za udeležence brezplačni.   V primeru, da je zainteresiranih članov, ki bi se udeležili tečaja več oziroma ste organizirani v društv...

Preberi več

Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na prvem mestu

23.06.2019

Po ujmah, ki so v zadnjih letih pogosto prizadele naše gozdove, je bilo pogosto izpostavljeno vprašanje glede možnih načinov ocen poškodovanosti drevja in sestojev. Ocenjevanje škode je težavno, saj žled povzroča različne oblike poškodb na različno velikih površinah. Poškodbe so najpogostejše v...

Preberi več

Podporni sistem zagotavljanja kakovosti pelet – Shema S4Q

16.06.2019

Lesni peleti postajajo vedno bolj priljubljena alternativa kurilnemu olju. Udobnost sistema ogrevanja na pelete je namreč skoraj identična udobju ogrevanja s kurilnim oljem. Cena lesnih pelet (59,68 €/MWh) pa je bila v prvi polovici leta 2019 za 38% nižja od cene kurilnega olja (96,23 €/MWh). Večanje ...

Preberi več

Certifikacijski sistem BIOmasud

10.06.2019

Lesna biomasa je med pomembnejšimi vrstami obnovljive energije v Sloveniji. Drva so najbolj poznana oblika lesne biomase in se zato najbolj pogosto uporabljajo v individualnih (domačih) kurilnih napravah. Rast proizvodnje sekancev in pelet v preteklih letih pa nakazuje na vedno večjo porabo teh dveh oblik ...

Preberi več

PEFC™ – Program za potrjevanje certifikacije gozdov

03.06.2019

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je svetovna neprofitna in nevladna organizacija, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi preko certifikacije gozdov ter označevanje izdelkov, ki izvirajo iz gozda. Način gospodarjenja z gozdovi se med državami in regijami razlikuje zaradi ...

Preberi več

FSC® – Forest Stewardship Council

27.05.2019

Forest Stewardship Council® je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila kot odgovor na problematiko prekomernega in nekontroliranega izkoriščanja gozdov. Promovira torej trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je okolju prijazno, družbeno koristno in gospodarno. Temelji organizaci...

Preberi več

Sodobne tehnologije za večjo varnost na kmetiji

21.05.2019

Dejstvi, da »Varnosti in zdravja pri delu ni nikoli dovolj« in »Nič ni tako zanesljivo kot spremembe« veljata tudi za kmetijstvo in gozdarstvo. Toliko bolj še v današnjem času hitrih sprememb, ki se nezadržno odvijajo tudi pri tehnologijah in tehnika v kmetijstvu in gozdarstvu. Tega se močno zavedaj...

Preberi več

Kdo so izvajalci gozdarskih storitev?

13.05.2019

V Sloveniji trg gozdarskih storitev ureja širok nabor zakonov, uredb in pravilnikov. Poleg Zakona o gozdovih se izvedbe gozdarskih storitev posredno ali neposredno dotikajo še z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja ...

Preberi več

Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti

03.05.2019

Blaž Fricelj1, Matija Klopčič2 Izvleček: Fricelj, B., Klopčič M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic V raziskavi smo preverjali uporabnost telefonske/t...

Preberi več

Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno

29.04.2019

Po ujmah pogosto ostanejo v gozdu večje površine popolnoma brez dreves. Na nek način nas narava sama prisili v posek na golo oz. golosečnjo, ki je pri nas prepovedana. Take povsem razgaljene površine ostanejo brez semenskih dreves, hkrati pa spremenjena mikroklima (več svetlobne in višje temperature) u...

Preberi več

AKTUALNO: cene gozdarskih storitev – POMLAD 2019

09.04.2019

V marcu smo izvedli že peto zbiranje cen gozdarskih storitev in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je posredovalo 20 poslovnih sub...

Preberi več

SmallWood: Raba drobnega lesa

03.04.2019

Drevje iz gozdnih sestojev zgodnjih razvojnih faz (z majhnim premerom) predstavljajo neizkoriščen lesni potencial v večini evropskih držav. Droben les zarari nizke ekonomske vrednosti pridobivam pri redčenjih, poseku panjevskega gospodarjenja, poseka za preprečevanje gozdnih požarov in območij, kot so...

Preberi več

3.41 milijona evrov za sanacijo gozdov poškodovanih zaradi naravnih ujm po letu 2014

01.04.2019

Naravne ujme (žledolom 2014, prenamnožitev populacij podlubnikov in vetrolom 2017) so za seboj v gozdovih pustile zaznamujoče posledice, ki jih je potrebno sanirati. Cilji sanacije so predvsem ohranjanje proizvodnega potenciala poškodovanih gozdov, preprečevanje sekundarne škode ter ohranitev zagotavlja...

Preberi več

Eno leto po vetrolomu

24.03.2019

Nike Krajnc1, Andrej Breznikar2 Izvleček: Krajnc, N., Breznikar, A.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 0. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Minilo je eno leto od vetroloma, ki je povzročil veliko škode v ...

Preberi več

Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje stabilnosti gozdov

24.03.2019

Že trinajsto leto zapored so se v Slovenj Gradcu zbrali prodajalci in kupci vrednejšega lesa. Dražba je dobrodošlo nasprotje trenutno »prepogostim« sanitarnim sečnjam, katerih rezultat so ogromne količine razvrednotenega lesa. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo tudi tokrat največje zanimanje po h...

Preberi več

AKTUALNO: Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - marec 2019

21.03.2019

V prvi polovici marca 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. 13 podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni ...

Preberi več

Dolžnosti in pravice lastnikov gozdov

17.03.2019

V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti. Več kot 75 % gozdov je v lasti zasebnih lastnikov, med katere štejemo tako kmetijska kot nekmetijska gospodinjstva. V preteklosti je bil gozd tradicionalno del kmetije, kmetje pa so z njim vzorno gospodarili, saj jim je predstavljal vir prihodka, energije te...

Preberi več

Analiza uvoza lesnih peletov v Slovenijo za leta 2016, 2017 in 2018

10.03.2019

Analiza podatkov za leto 2016 (podatki pridobljeni iz podatkovnega portala SI-STAT, ki ga vodi SURS) V letu 2016 je bilo v Slovenijo uvoženih skupno 205.000 ton lesnih peletov, večinoma (82 %) iz Romunije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije (Slika 1). Pri uvozu lesnih peletov v Slovenijo leta 2016 j...

Preberi več

Test nove generacije gozdarskih vitlov: Tajfun VIP PRO 90

03.03.2019

V Tajfunu iz Planine pri Sevnici so razvili novo generacijo gozdarskih vitlov z oznako VIP PRO. Razvoj so začeli z najmočnejšim modelom VIP PRO 90, ki pri prvem ovoju žične vrvi na bobnu razvije vlečno silo 90 kN, nekaj šibkejši modeli pa bodo prišli na vrsto kasneje, ko bo stekla serijskega proizvod...

Preberi več

Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal

27.02.2019

Anton Poje1, Matevž Mihelič2, Vasja Leban3 Izvleček: Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: ; Gozdarski vestnik, 78/2019, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Varovanje in ohranjanje gozdnih ...

Preberi več

Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi skupinami

24.02.2019

V prvi izdaji Gozdarskega vestnika leta 1938 je uredništvo poleg uvodnika inž. Antona Šivica zapisalo tudi namen vestnika: »Potreba po gozdarski izobrazbi je postala že zelo nujna. Kakor v drugih gospodarskih panogah, tako tudi v gozdarstvu ne zadostuje več znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili...

Preberi več

FOTO: 13. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

19.02.2019

V sredo, 13. februarja 2019, je v Slovenj Gradcu ob lepem vremenu že tradicionalno potekala licitacija vrednejših sortimentov. Tudi letošnja je postregla z rekordi. Hlode je ponudilo kar 566 lastnikov, tokrat prvič tudi družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Pripeljanih je bilo 3706 hlodov v sk...

Preberi več

Izbor NAJ-izvajalca gozdarskih storitev

10.02.2019

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si S sistemom spodbujamo povezovanje povpraševanja in ponudbe ter uporabnikom nudimo možnost izbire najustreznejšega izvajalca. Prav naročniki gozdarskih storitev lahko kot uporabniki sistema s svojimi ocenami aktivno pripomoremu k povečanju motivacije med izvajalci...

Preberi več

FOTO: Obiskali smo AGRITECH – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije

03.02.2019

V tednu od 30. januarja do 3. februarja 2019 se je v Celju odvijal prvi Agritech sejem, na katerem je bila predstavljena najnovejša kmetijska in gozdarska mehanizacija. Sejem je bil organiziran po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v zimskem času, v pokritih prostorih. V Sloveniji je bil to prv...

Preberi več

NE ZAMUDITE: Licitacija vrednejšega lesa 2019

27.01.2019

V Slovenj Gradcu bo tudi letos potekala licitacija vrednejših sortimentov lesa v organizaciji Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije. Licitacija postaja že tradicionalna, saj bo letos organizirana že trinajstič. Lastniki g...

Preberi več

Novosti podjetja Robust iz Arje vasi

21.01.2019

Letos je podjetje Robust d.o.o. iz Arje vasi predstavilo razširjeno paleto gozdarske opreme. Prodajnemu programu, ki obsega linijo drobilnikov, ovijalcev, transportnih zabojnikov in hidravličnih cepilnikov drv, se je družini cepilnikov pridružil nov 13-tonski cepilnik na bencinski motor ROBUST R13B. Novos...

Preberi več

Ležeči cepilnik Uniforest Magnum 32 CD TR

11.01.2019

Drva je pred uporabo potrebno razcepiti na polena. To so počeli že včasih, saj je razcepitev debel v polena glavni ukrep, ki zagotovi kakovost drv. Vsi ostali ukrepi, kot so čas sečnje, pokrivanje ali zlaganje drv na osončeno mesto, so bolj ali manj le za povrhu. Odkar so minili zlati časi, ko so to po...

Preberi več

Lesna biomasa iz zavarovanih območij

09.01.2019

V zavarovanih območjih Sredozemlja se nahaja precej gozdov, ki kljub temu da se nahajajo v zavarovanih območjih, nudijo priložnosti za pridobivanje lesne biomase. Pri izkoriščanju biomase v zavarovanih območjih in nadaljnji rabi v energetske namene pa obstajajo določene omejitve. V Evropi znaša delež...

Preberi več

Pregled leta 2018

06.01.2019

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z razvojem spletnega portala WoodChainManager (WCM). Tekom zadnje prenove smo sistem za izračun stroškov nadgradili, tako da omogoča podrobni izračun stroškov dela za delavca v delovnem razmerju, kakor tudi samostojne podjetnike. Poleg tega je spletni portal WoodChainMan...

Preberi več

Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove: nacionalna javnomnenjska raziskava

25.12.2018

Anže Japelj1, Špela Planinšek2 Izvleček: Japelj, A., Planinšek, Š.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Z javnomnenjsko poizvedbo na nacionalni ravni s...

Preberi več

Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe in želje do njih

25.12.2018

V večini evropskih držav je odnos ljudi do dobrin in storitev gozda podrobno opisan v nacionalnih gozdnih programih. To so pomembni strateški dokumenti, ki morajo nastati z dobro zasnovanim komunikacijskim načrtom, v katerem je ključna organizacija participacijskega procesa. Skozi takšen proces imata la...

Preberi več

AKTUALNO: odkupne cene lesa na kamionski cesti

20.12.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, december 2018 Med 20.11. in 7.12.2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 21 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Šest podjetij ...

Preberi več

Motorna žaga Husqvarna 572xp

16.12.2018

V zadnjem času in iz leta v leto raste delež drevja, ki ga posekamo in obdelamo s pomočjo mehanizacije za strojno sečnjo. S tem načinom občutno povečamo učinek in varnost pri poseku in spravilu lesa iz gozda, še bolj pa znižamo ceno surovini, katero moramo za isti učinek preložiti nekajkrat več. ...

Preberi več

CENE PREVOZA LESA - jesen 2018

13.12.2018

V novembru smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že četrto spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 18 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Devet podjetij izvaja storitev samo v eni s...

Preberi več

AKTUALNO: CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – JESEN 2018

10.12.2018

V novembru smo izvedli že četrto zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami  sečnje in spravila lesa. Med njimi je 6 (30 %) t...

Preberi več

Lancman SAF-X-CUT Automatic 707

03.12.2018

Tako pri nas, kot v drugih državah, kjer se za ogrevanje, kuhanje itn., v veliki meri kot energija uporablja les, so drva oz. polena še vedno prevladujoča oblika, kljub vse večji uporabi sekancev in pelet. Polena so ne le tradicionalna oblika, pač jih je mogoče pripraviti tudi na relativno enostaven in ...

Preberi več

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov

28.11.2018

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pripravili kratko spletno anketo, ki je namenjena vsem zasebnim lastnikom gozdov. Tematika ankete je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov, bolj konkretno pa je poudarek na izvajanju pilotnega poskusa uvajanja digitalnih evidenc z...

Preberi več

Da bo kurjenje na lesno biomaso človeku in okolju prijazno

25.11.2018

V Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih sistemov. Sistemi na fosilna goriva so odvisni od nihanja cen energentov na svetovnih borzah, zato cena ogrevanja v takih sistemih niha. Težava poleg cene pa je tudi onesnaževanje, sploh pri ogrevanju na kurilno olje (emisije toplogrednih plinov in delcev) . V Sloveniji...

Preberi več

NOVOSTI s sejmov Agra in Komenda

21.11.2018

Na minulih sejmih Agra in Komenda, je bila, kljub pestremu drugemu dogajanju, v ospredju zanimanja obiskovalcev kmetijska in gozdarska tehnika. Razstavljavci so predstavljali aktualno ponudbo, številni med njimi tudi novosti. V bomo v slikah predstavili novosti domačih proizvajalcev, ki smo jih opazili na t...

Preberi več

Izvajalci gozdarskih storitev pospešeno pridobivajo prve storže

18.11.2018

V mesecu oktobru in novembru smo začeli z drugo stopnjo ocenjevanja izvajalcev gozdarskih storitev, v katero so vključeni vsi izvajalci, ki so bili v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega regi...

Preberi več

Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji

12.11.2018

Tom LEVANIČ1 Izvleček: Levanič, T.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 1. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Upravljanje z divjadjo in lovišči je ena od osnovnih nalog lovcev v Sloveniji. Za uspešno uprav...

Preberi več

S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov

12.11.2018

Oktober je bil mesec obsežnega prostovoljnega pogozdovanja v vetrolomih uničenih gozdov. Akcije se je udeležilo več kot štiristo posameznikov, ki so posadili 10.000 sadik gozdnega drevja, med njimi tudi smreko. Njeni sestoji so bili v zadnjih letih zelo prizadeti. Po žledenju leta 2014 in sledečih vetr...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska vozila v cestnem prometu ter predpisi

15.10.2018

Prodaja, registracija in tehnični pregledi Za izboljšanje varnosti, predvsem pa zmanjšanje števila nezgod pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil je potrebno s predpisi urediti celotno področje uporabe teh vozi. V tem prispevku obravnavamo evropske in slovenske predpise, ki urejajo pogoje za udeležbo...

Preberi več

Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

01.10.2018

Mitja SKUDNIK1, David HLADNIK2 Izvleček: Skudnik, M., Hladnik, D.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 36. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na podlagi simuliranja zgostitve mreže monitoringa g...

Preberi več

Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti?

28.09.2018

Gozdovi so ekosistemi, ki se počasi spreminjajo. Na nekaterih rastiščih so pogosta drevesa, stara sto let in več. Tako se ob vsaki generaciji dreves zamenja tudi vsaj ena človeška generacija. Da bi zanamcem prepustili takšne gozdove, ki dobro opravljajo določeno funkcijo, je potreben temeljit razmisle...

Preberi več

Odziv dreves na udarec strele

26.08.2018

Ob letošnjem vihravem poletju so izjemno pogosti tudi udarci strel. Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Hitrost strele znaša do 60.000 m/s in lahko doseže do 30.000 °C. Je ena izmed najmočnejših sil narave. Lahko ima uničujoče posledice za ljudi, živali, infrastrukturo in dreves...

Preberi več

Po požarno ukrepanje na gozdnih površinah

12.08.2018

Pred požarom ni v svetu varen noben gozd, so pa nekateri bolj izpostavljeni tej nevarnosti kot drugi. V Evropi so najbolj ogrožene kraške pokrajine Sredozemlja. Polovica gozdnih požarov v Sloveniji nastane v obalno-kraški regiji (Dolgan Petrič, 1989). Vsako leto se po Evropi razbesnijo požari, ki so un...

Preberi več

Udeležili smo se mednarodne konference o inovativnem izobraževanju v gozdarstvu

09.07.2018

V Zagrebu je 8. junija 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Strokovno usposabljanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem: znanje, izkušnje in pričakovanja«, ki je bila zaključni dogodek Erasmus+ projekta CIA2SFM (Strateška partnerstva za inov...

Preberi več

Lastnosti lesa lubadark

26.06.2018

Miha HUMAR1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Križnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka...

Preberi več

Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa?

24.06.2018

V zadnjih letih je sanitarna sečnja postala nekakšna stalnica ne samo pri nas, ampak v celotni osrednji Evropi. Zaradi velike količine posekanega lesa je cena upadla. A na ceno ne vpliva zgolj količina, temveč tudi kakovost lesa. Zaradi diskoloracije beljave oziroma pomodrelosti se les lubadark pri odkup...

Preberi več

Biomasa z zaraščajočih površin

21.06.2018

V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih zaraslo veliko kmetijskih površin. Z opuščanjem kmetijske rabe, večinoma pašnikov in travnikov, je te površine začel osvajati gozd. Trend se v zadnjem času ustavlja, saj je proces zaraščanja večinoma zajel že večino površin, ki so za kmetijsko rabo v seda...

Preberi več

Preizkus rezalno-cepilnega stroja Tajfun RCA 330 JOY

13.06.2018

Okroglih 15 let po predstavitvi prvega rezalno-cepilnega stroja RCA so pri Tajfunu zaokrožili razvojni krog. Leta 2002 so gozdarsko srenjo presenetili z novim proizvodom, ki ni bil gozdarski vitel, pač pa stroj za rezanje in cepljenje polen, in ga poimenovali RCA (Rezalno Cepilni Avtomat).Na ta način so se...

Preberi več

Učinkovito, varno, obnovljivo in tekmovalno

11.06.2018

V Žetalah je 21. in 22. aprila potekal že dvajseti tradicionalni Gozdarski praznik. Začelo se je leta 1998. Skupina gozdarskih delavcev in revirni gozdar so se, skupaj s člani dve leti pred tem ustanovljenega strojnega krožka žetalanec, lotili organizacije gozdarskega tekmovanja.   A pred samim tekmova...

Preberi več

Motorna kosa Husquarna 535 RXT

06.06.2018

Mlada zelena trava je nezamenljiv del cvetočih travnikov, ki predstavljajo zmago življenja nad zimo. Iz nerazumnih razlogov je večina vikendašev in honorarnih domorodcev prepričanih, da je to pomladansko travo, znanilko življenja, po dolgi zimi potrebno, takoj ko preseže višino 6,2 cm, neusmiljeno pok...

Preberi več

Ne spreglejte: Popis sekalnikov 2018

03.06.2018

Raba lesne biomase v Sloveniji Lesna biomasa je in ostaja pomemben vir energije za pokrivanje potreb po toploti v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote v industriji ter za proizvodnjo električne energije. Letno porabimo skupno več kot 2 milijona ton lesa v energetske namene.   Po podatkih statističnega u...

Preberi več

Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju?

27.05.2018

Zakon o ohranjanju narave prepoveduje vožnjo z motornimi vozili izven vseh vrst cest in ostale gospodarske javne infrastrukture. A kljub predpisom, ki so v veljavi že 14 let, se pri nas tovrstne aktivnosti še vedno pojavljajo v naravnem okolju in jih je v zadnjih letih celo vedno več. Nadzorni organi se z...

Preberi več

Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja

27.05.2018

Peter ZAJC1, Jernej BERZELAK2, Jurij GULIČ3, Sebastjan ŠTRUC4, Ljudmila MEDVED5, Branko GRADIŠNIK6 Izvleček: Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V sl...

Preberi več

Inovativno: Sekalnik in gozdarska prikolica

23.05.2018

Inovacije na kmetiji Kranjčevič Ročno polnjenje sekalnika za pripravo sekancev je nevarno, predvsem pa zelo naporno opravilo, zato tudi manjše sekalnike, če je mogoče, polnimo strojno, z žerjavnimi nakladalniki oz. dvigali. Najbolj učinkovita je namestitev nakladalnika na sam sekalnik in krmilne napra...

Preberi več

Teleskopski nakladalniki Manitou MLT NewAg

21.05.2018

Manitou, eden največjih svetovnih proizvajalcev teleskopskih nakladalnikov, je konec leta 2016 predstavil novo serijo teh delovnih strojev z oznako NewAg (New Agriculture = Novo kmetijstvo). S tem so želeli povedati, da z njo želijo izpolniti današnje pa tudi prihodnje potrebe kmetijstva. V seriji je sed...

Preberi več

Itro Jožefovo 2018

14.05.2018

Dan odprtih vrat Tradicionalno v podjetju Itro d.o.o. v času Jožefovega (19. in 20. marca) na sedežu podjetja v Štorah organizirajo dneva odprtih vrat s predstavitvijo strojev blagovne znamke New Holland. V ospredju vsakoletne predstavitve sta modra - traktorji New Holland in rumena barva - balirke New Ho...

Preberi več

Vpliv rabe biomase v zavarovanih območjih

09.05.2018

Območje regionalnega parka Škocjanske jame je eno izmed pilotnih območij projekta ForBioEnergy, v katerem tudi izvajamo različne projektne aktivnosti. Namen projekta ForBioEnergy je spodbuditi rabo lesne biomase v sredozemskih zavarovanih območjih in vzpostaviti gozdno-lesno-predelovalno verigo na lokaln...

Preberi več

Pozor! V sistemu MojGozdar lahko ocenite izvajalca

07.05.2018

Veseli nas, da je odziv na spletni portal MojGozdar pozitiven tako s strani izvajalcev del kot tudi uporabnikov. Ocena izvajalcev po načelu semaforja je zaživel, jo redno posodabljamo in je dostopna vsem uporabnikom (od decembra 2017). Šli smo še korak naprej in dodali strokovno oceno ustreznosti ter ocen...

Preberi več

IZOBRAŽUJMO SE: e-izobraževanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

03.05.2018

V sklopu ERASMUS+ projekta Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ali kratko CIA2SFM, je nastal izobraževalni program z naslovom "Teorija in praksa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi". Program je namenjen vsem, ki se z gozdom profesionalno ukvarjaj...

Preberi več

Predpisi na področju kmetijstva, ki so bili objavljeni in so začeli veljati v marcu in aprilu 2018

30.04.2018

Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/2018, velja od 27.2.2018); Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/2018, velja od 15.3.2018); Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema...

Preberi več

SPOMLADANSKA AKTIVNOST OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA LUBADARJA

25.04.2018

Spomladi je daljšanje svetlega dela dneva in naraščanje temperatur zraka ključno, da se organizmi, ki so zimo preživeli v fazi mirovanja, ponovno aktivirajo in nadaljujejo svoj življenjski ciklus. Eden takšnih organizmov je tudi podlubnik osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus), ki se pojavlja na ...

Preberi več

NOVO: CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

23.04.2018

V prvi polovici aprila smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 10 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Štiri podjetja izvajajo storit...

Preberi več

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si

16.04.2018

Matevž TRIPLAT1, Mitja PIŠKUR2, Nike KRAJNC3 Izvleček: Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Prispevek predstavlja spletni informacij...

Preberi več

Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih smrekovih gozdov se izteka

15.04.2018

V teh pomladnih mesecih lahko zaradi decemberskega vetroloma ponovno pričakujemo gradacijo podlubnikov in s tem povečan obseg sanitarne sečnje. V zadnjih letih se temu kar nekako ne moremo izogniti. Podatki Zavoda za gozdove Slovenije kažejo, da so bile v letih 2015 in 2016 pri več kot 30 % celotnega pos...

Preberi več

AKTUALNE CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA - POMLAD 2018

08.04.2018

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018 Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo kar 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s  sečnjo ...

Preberi več

Rezalno-cepilni stroj RCA 330 JOY

02.04.2018

Podjetje Tajfun Planina d.o.o., s sedežem na Planini pri Sevnici, je najbolj znano po proizvodnji gozdarskih vitlov. Svoj asortiment izdelkov so leta 2001 dopolnili še s ponudbo rezalno-cepilnih strojev. Tajfunovi rezalno-cepilni stroji, uveljavljeni pod blagovno znamko RCA, so nepogrešljivi pripomoček pr...

Preberi več

Raba lesa v energetske namene

25.03.2018

Lesna biomasa predstavlja pomemben vir energije tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji. Gospodinjstva lesna goriva uporabljajo predvsem za potrebe ogrevanja. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS) so gospodinjstva v letu 2016 skupno porabila skoraj 1,4 milijona t lesnih goriv. Ob koncu leta 20...

Preberi več

PEFC: Promet s certificiranim lesom se povečuje

18.03.2018

Po sistemu PEFC so se certificirali tudi državni gozdovi, tako da ima ta certifikat že četrtina slovenskih gozdov. V letu 2017 je regijsko certi kacijo gozdov PEFC (RCG PEFC) najbolj zaznamoval vstop družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki gospodari s 178.615 gozdnimi parcelami oziroma 231.498 ha ...

Preberi več

Korak proti bolj objektivnemu kartiranju funkcij gozda

11.03.2018

Človek je že zelo zgodaj spoznal, da mu gozd poleg lesa, nelesnih dobrin in divjadi nudi številne druge storitve. Mednje spada tudi zaščitna funkcija gozda. Kako učinkovito lahko gozd varuje ljudi, naselja in infrastrukturo pred nevarnimi pobočnimi procesi, je odvisno od vrste pobočnega procesa in str...

Preberi več

Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini

11.03.2018

Domen ARNIČ1, Janez KRČ2, Jurij DIACI3 Izvleček: Arnič, D., Krč, J., Diaci, J.: ; Gozdarski vestnik, 78/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 31. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Nazadovanje opravljanja nege ob večanju...

Preberi več

AKTUALNO: ODKUPNE CENE LESA

05.03.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, februar 2018 Med 31. 1. in 15. 2. 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 27 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Dvanajst podjet...

Preberi več

Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

01.03.2018

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj ...

Preberi več

Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje

26.02.2018

V prvi polovici lanskega leta je bilo tudi formalno ustanovljeno interesno gospodarsko združenje SLOLES (), ki združuje podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in nadaljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim l...

Preberi več

SURS: Odkup lesa, Slovenija, 2017

21.02.2018

SURS je objavil podatke o odkupu okroglega lesa iz zasebnih gozdov za mesec december (2017). Po podatkih SURS-a je vrednost odkupa iz zasebnih gozdov v letu 2017 znašala 57,6 miljona EUR, kar je za pribljižno 12 % manj kot v letu 2016. Poudariti je potrebno, da je bila manjša tudi količina odkupljenega le...

Preberi več

Prelistajte Gozdarski vestnik - Letnik 76, št.1

14.02.2018

V letošnjem letu smo se z uredniškim odborom Gozdarskega Vestnika dogovorili za medsebojno sodelovanje pri promociji. Spletni portal WoodChainManager bo v vlogi medija za promocijo vsebin s področja, ki ga aktivno pokrivamo. Iz vsake aktualne številke Gozdarskega Vestnika bomo izbrali po en prispevek za k...

Preberi več

Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017

14.02.2018

Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vseh gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi...

Preberi več

Razmišljate o ogrevanju na lesno biomaso?

12.02.2018

Spodbude Eko sklada za ogrevanje na biomaso Eko sklad spodbuja občane k učinkoviti rabi energije in prehodu na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Eden od njih je tudi ogrevanje na lesno biomaso. Tako vsem občanom, ki se ogrevajo na centralno ogrevanje, Eko sklad omogoča pridobitev nepovratnih sredste...

Preberi več

Ponovno objavljen razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa

06.02.2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Skupaj je na voljo 6 milijonov evrov, od tega polovico za kmetije z registrirano dejavnostjo. Naložbe so namenjene investicijam v primarno predelavo lesa in sicer za kmetije in po...

Preberi več

Novi obrazci za povrnitev trošarine za gorivo

01.02.2018

Konec januarja je Finančna uprava na svoji spletni strani objavila nov obrazec zahtevka za vračilo trošarine za gorivo porabljeno s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe TRO-A in za pravne osebe, agrarne skupnosti in s.p., TRO-B. Nov obrazec se vsebinsko bistveno ne loči od starega, je l...

Preberi več

Vezana knjiga računov neomejeno naprej

28.01.2018

Davčno potrjevanje računov po 1.1.2018 Zakon o davčnem potrjevanju računov je pred dvema letoma prinesel obveznost davčnega potrjevanja računov za večino prejemnikov gotovine pri zaračunavanju blaga ali storitev. To so vsi, ki morajo voditi evidence, npr. zavezanci za DDV, izvajalci dopolnilnih dejavn...

Preberi več

Ne zamudite: Licitacija vrednejšega lesa 2018

22.01.2018

Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2018 organizirata že dvanaajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les ...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2017, za fizične osebe

15.01.2018

Brez sprememb glede na leto 2016 Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energent...

Preberi več

SiDG d. o. o. objavil javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

10.01.2018

SiDG je konec lanskega leta (27. 12. 2017) objavil javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci (Javni razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov, 27. 12. 2017). Obdobje dolgoročnih pogodb je do 5 let. K...

Preberi več

Ste pred investicijo v gozdno prometnico? Obiščite MojGozdar.

08.01.2018

Gozdne prometnice so osnovna infrastruktura za opravljanje proizvodnih procesov pridobivanja lesa in lesne biomase. To velja v celoti za pridobivanje lesa, pri katerem poteka faza spravila po tleh, in delno za tiste, pri katerih poteka spravilo iz sestoja do kamionske ceste po zraku. V slovenskih gozdovih pre...

Preberi več

PREGLED LETA 2017

02.01.2018

V letu 2016 smo pričeli s celovito prenovo spletnega portala WoodChainManager. Prenovo smo sklenili v letu 2017, ko je stran dobila novo grafično podobo in celovito prenovljen sistem za izračun stroškov. Na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo leta 2014 v ok...

Preberi več

VETROLOM: Poiščite izvajalca na MojGozdar.si

18.12.2017

Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedevnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega dre...

Preberi več

Predlog ukrepov za odpravo posledic škod

14.12.2017

Lastniki gozdov so utrpeli znatno škodo že zaradi žledoloma, sedaj pa je nastala dodatna škoda zaradi prenamnožitve podlubnikov. Za zatiranje in preprečevanje širjenja podlubnikov je najpomembnejše, da se drevesa, ki so jih napadli podlubniki, pravočasno poseka in izdela, še preden hroščki izletij...

Preberi več

Energetska raba vinogradniških ostankov

12.12.2017

V sklopu projektnega sestanka BiomaSUD+, ki je potekal v Mestrah pri italijanskih Benetkah smo obiskali združenje vinogradniških lastnikov Agrivitenergy. Gre za podjetniško združenje, čigar namen je predelava in raba ostankov vinogradniške trte za energetske namene. Agrivitenergy že več kot 10 let pro...

Preberi več

Vloga Društev lastnikov gozdov pri mobilizaciji lesa

04.12.2017

Na rabo gozdnega prostora v Sloveniji vplivajo različni politični programi. Poleg tega proizvodnja lesa in trženje lesa iz zasebnih gozdov dobivata vedno večji pomen v gozdarstvu pri nas. Lokalne pobude lahko te dejavnosti podpirajo in tako spodbujajo mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov. Ena izmed takšn...

Preberi več

Gozdarska tehnika na razstavi Agritechnica

29.11.2017

V začetku novembra je v Hannovru/Nemčija potekala največja razstave kmetijske tehnike na svetu, ki se nanaša predvsem na pogonske stroje (traktorji) in transportne stroje ter stroje za delo na poljih in travnikih. Del razstave pa je bil namenjen tudi opremi za dodelavo, sušenje in skladiščenje pridelko...

Preberi več

Cene sečnje in spravila lesa - jesen 2017

20.11.2017

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – jesen 2017 V mesecu oktobru smo izvedli že drugo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo. Podatke je posredovalo 22 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvam...

Preberi več

NOVO!! Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov na portalu WoodChainManager

13.11.2017

Cene gozdno lesnih sortimentov - jesen 2017 Med 4. in 24. 10. 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 26 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Petnajst podjetij izvaja od...

Preberi več

Cene prevoza lesa v Sloveniji

06.11.2017

Cene prevoza lesa - jesen 2017 Med 2. in 16. oktobrom smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli drugo spletno anketo namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Prva anketa je bila izvedena v maju 2017. Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo...

Preberi več

Primer dobre gradbene prakse SIDG

23.10.2017

Oddelek za gozdno gradbeništvo načrtuje, usmerja in vodi investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo na območjih državnih gozdov. Najdražja in najbolj zahtevna infrastrukturna investicijska vlaganja so novogradnje gozdnih cest in 30. avgusta 2017 je glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, kot prvo izvedeno...

Preberi več

POHITITE: 3 mil € za ureditev gozdne infrastrukture v letu 2017

09.10.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je konec meseca septembra v Uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 mio € nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti ...

Preberi več

Zaščitna oblačila Husqvarna

25.09.2017

Udobna, lahko nosljiva zaščitna oblačila so pomemben pogoj za varno in učinkovito delo, tudi za delo v gozdu. Da je primerna delovna obleka ključ za uspešno delo, razen delavcev vedo tudi vsi odgovorni delodajalci, kar se kaže v opremljenosti delavcev, ki se opazno izboljšuje. Tudi med lastniki gozdov...

Preberi več

Evropski parlament glasoval v prid LULUCF regulativi

21.09.2017

Evropske organizacije, ki zastopajo gozdarstvo in kmetijstvo ter lesno in papirno industrijo so pozitivno sprejele odločitev Evropskega parlamenta v okviru uredbe o rabe zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Parlament je namreč 13. septembra glasoval v prid bolj dinamične referenčn...

Preberi več

Gozdarska mehanizacija v letu 2016

19.09.2017

Statistični urad RS je objavil podatke o gozdarski mehanizaciji in porabi goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost za leto 2016. Glede na poročane podatke so gozdarska podjetja v letu 2016 porabila okoli 6,6 miljonov litrov goriva (bencina ali dizla) okoli 3 % manj kot v preteklem letu. Gozd...

Preberi več

Registracija in podpora skupinam proizvajalcev gozdnih in lesnih proizvodov

11.09.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek pravilnika za priznanje skupin proizvajalcev, ki bodo lahko iz ukrepa 9 Programa razvoja podeželja v prihodnjem letu pridobili neposredno finančno podporo. V skupino proizvajalcev se lahko poveže najmanj 5 lastnikov gozdov s površino ...

Preberi več

50 letnica podjetja Tajfun

04.09.2017

Za naslednjih 50 let V letošnjem letu podjetje Tajfun Planina d.o.o. iz Planine pri Sevnici. O zgodovini podjetja in podjetju samem smo obširno pisali v aprilski številni Kmetovalca, tokrat pa vam prinašamo nekaj vtisov s praznovanja 50 letnice, ki se je na Planini pri Sevnici odvijala v začetku letošnj...

Preberi več

WCM razkriva cene gozdarskih storitev

28.08.2017

V mesecih maj in junij 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli prvo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo ter zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kom...

Preberi več

WoodChainManager na sejmu AGRA 2017

21.08.2017

Jubilejni, 55. sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo tudi letos postregel s številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva. Od sobote, 26. do četrtka, 31. avgusta 2017 se bo v Gornji Radgoni pod sloganom »Tradicionalno svež!« predstavilo preko...

Preberi več

Portret proizvajalca Uniforest d.o.o.

31.07.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Uniforest d.o.o. iz Latkove vasi pri Preboldu, proizvajalca gozdarske tehnike in ponudnika gozdarske opreme. S portretom se ujema tudi 25. letnica delovanja tega podjetj...

Preberi več

Stroški dela v gozdarstvu

15.07.2017

Na Gozdarskem inštitut Slovenije v sklopu letnih posodobitev informacijskega portala WoodChainManager razvijamo novo orodje z uporabo katerega bodo uporabniki lahko izračali stroške dela v gozdarstvu za delavca, samostojnega podjetnika posameznika in kmeta. Zaradi zahtevnosti razvoja bomo v letošnjem letu...

Preberi več

Hrvaška omejila (prepovedala) izvoz hrastovine

03.07.2017

Hrvaška je z junijem omejila (prepovedala) izvoz nepredelane hrastovine. Izvoz nepredelane hlodovine doba in gradna je bil sicer že do sedaj precej omejen zaradi sistema prodaje lesa iz državnih gozdov na Hrvaškem, z izjemo količin, ki so bile prodane na mednarodnih javnih dražbah, ter tistih iz zasebni...

Preberi več

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov i...

Preberi več

VIDEO: Prihodnost je v povezovanju

22.06.2017

V mesecu maju in juniju na Gozdarskem inštitut Slovenije potekajoo različne aktivnosti v sklopu projekta BioVill. Projekt BioVill spodbuja razvoj regionalnih konceptov rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev krajev ogrevanih z lesom na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji po vzoru ...

Preberi več

Obisk moderne žage podjetja BSW v Latviji

19.06.2017

Predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije smo se v Rigi udeležili zaključne konference projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji...

Preberi več

Portret proizvajalca Pišek – Vitli KRPAN, d.o.o.

14.06.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Pišek – Vitli KRPAN, d.o.o. iz Jazbine v bližini Šmarja pri Jelšah, proizvajalca kmetijskih in gozdarskih strojev. Zgodovina V podjetju Pišek – Vitli KRPAN, d....

Preberi več

Predstavitev strojev za spravilo lesa iz gozda in pripravo lesnega goriva

05.06.2017

KRPANOV DEMO 2017 Letošnji spomladanski prikaz strojev za spravilo lesa iz gozda in pripravo lesnih goriv so v podjetju Pišek – Vitli Krpan d.o.o. pripravili v Mirni peči na Dolenjskem. Pri prikazu so sodelovali člani tamkajšnjega govedorejskega društva in člani strojnega krožka Novo mesto. V gozdu ...

Preberi več

Cepilnik Uniforest Titanium 23

30.05.2017

Priprava drv za kurjavo je že od nekdaj ena najpomembnejših dejavnosti od nafte manj odvisnega človeka. Od mukotrpnega cepljenja polen na roke, preko nevarnih svedrastih cepilnikov so se kot ena najzanesljivejših rešitev te težave izkazali hidravlični cepilniki. Čeprav se po osnovnem načelu hidravl...

Preberi več

Portret proizvajalca Tajfun Planina d.o.o.

22.05.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Tajfun Planina d.o.o. iz Planine pri Sevnici, proizvajalca gozdarske tehnike in hidravličnih dvigal. Začetki podjetja Tajfun Planina d.o.o. segajo petdeset let nazaj, ...

Preberi več

Motorna žaga Husqvarna 562XP

15.05.2017

Vse imenitne vizije načrtovalcev razvoja slovenskih gozdov (vsaj uspešne) morajo na koncu uresničiti gozdni delavci. Ti naj bi bili za delo v gozdu čim bolje izobraženi in pripravljeni, po drugi strani pa opremljeni z opremo, ki zagotavlja največjo varnost ob učinkovitem delu. Pričakovanja glede tega,...

Preberi več

Ste že kupili drva za zimo?

08.05.2017

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na sp...

Preberi več

Na testu zaščitna oblačila za sekače

03.05.2017

Zaščitne sekaške jakne in hlače niso nobena novost na trgu. Pri nas so se v zadnjem času dobro uveljavile tako pri profesionalnih sekačih kot tudi pri lastnikih gozdov. Skozi čas se je njihova učinkovitost pri varovanju bistveno izboljšala, poleg tega najdemo na trgu oblačila, ki dosegajo zelo razli...

Preberi več

Kje so slovenski gozdarji?

27.03.2017

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v vašem kraju ali regiji? Ugotavljamo, da v Sloveniji manjka poslovni imenik deležnikov gozdno lesne verige, saj se na nas večkrat obračajo ljudje s po...

Preberi več

Kakšne so Finske izkušnje pri predelavi lesa?

23.03.2017

Metsa Group je velik proizvajalec žaganega lesa, najmodernejša in največja žaga se nahaja v kraju Vilppula. Uporabljajo najmodernejšo tehnologijo na svetu, in sicer HewSaw profilirno-iverilno tehnologijo s stroji in opremo finskega proizvajalca Veisto Oy. Na eni liniji (sicer z dvema ločenima linijama z...

Preberi več

Zasebno lastništvo gozdov na Finskem

22.03.2017

V zasebni lasti je 60 % finskih gozdov, ki si jih deli 630.000 lastnikov in 9 % gozdov v lasti zasebnih podjetij. Kar 350.000 gozdnih posesti individualnih lastnikov je večjih od 2 ha, povprečna velikost posesti pa je 32 ha. Za individualno zasebno lastništvo je značilna visoka povprečna starost lastnika...

Preberi več

Gozdovi in energija: Mednarodni dan gozdov 2017

21.03.2017

Organizacija združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Mednarodni dan gozdov je namenjen ozaveščanju o pomenu vseh vrst gozdov. Na mednarodni dan gozdov po celem svetu potekajo promocijski dogodki na temo gozdov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.Vsako leto O...

Preberi več

Spoznavali smo Finsko gozdarstvo

17.03.2017

Člani oddelka za Gozdno tehniko in ekonomiko smo se udeležili tretjega izobraževanja v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta z naslovom Educated forest owners (EFO). Ogledali smo si nekaj največjih podjetji, med njimi tudi največjo žago, ki predela več kot milijon m3 na eni žagalni liniji. Obiskali sm...

Preberi več

Ponovno obvezna knjigovodska listina za prevoz lesa po javnih cestah

08.03.2017

Novela Zakona o gozdovih je zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda ponovno uveljavila tako imenovane prevoznice, ki so od 1. januarja obvezen dokument pri prevozu lesa. Prevoznik lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino po nalaganju in med prevozom pri sebi ali v v...

Preberi več

Sistem za sledenje tovornjakom TIMFLOW

01.03.2017

Oktobra 2015 je Mednarodna preiskovalna agencija za okolje (Environmental Investigation Agenc - EIA) objavila poročilo dvoletne preiskave (več na povezavi "Stealing the Last Forests"). Poročilu, ki kaže, da je avstrijska družba Holzindustrie Schweighofer med glavnimi kršitelji s področja nezakonite se...

Preberi več

Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev

22.02.2017

Z uvedbo novih tehnologij pridobivanja lesa sta se spremenili proizvodnost in ekonomičnost pridobivanja lesa, hkrati pa so se spremenili tudi negativni vplivi teh tehnologij na gozd. Žal je trenutno gospodarska situacija takšna, da si konkurenčnost na trgu tehnologij in dela posamezniki zagotavljajo tudi ...

Preberi več

Razpoložljivih količin okroglega lesa še ne izkoriščamo v zadostni meri

15.02.2017

Za nadaljnji razvoj gozdno-lesnih verig je med drugim zelo pomembna tudi informacija o možnih in dejanskih količinah lesne surovine, ki so v naših gozdovih in se ob upoštevanju podatkov o preteklem gospodarjenju in predpostavki, da se povpraševanje v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, lahko pojavijo ...

Preberi več

Kakovost gozdarskih storitev v Sloveniji

09.02.2017

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. Celostnega sistema objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu pa v Sloveniji nimamo. Pri trajnostn...

Preberi več

Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

21.01.2017

Za gospodarno opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (in pogosto tudi za preživetje kmetije) je bilo že od nekdaj potrebno na marsikateri kmetiji vključevati tudi druge dejavnosti. Spomnimo se samo Ribničanov v nekdanji skupni monarhiji, a tudi danes pogosto ni nič drugače, le da so statusne obli...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2016, za fizične osebe

15.01.2017

Minulo leto 2016 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije praktično običajno, čeprav je s 1.8.2016 začel veljati nov Zakon o trošarinah. Ta določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo...

Preberi več

Cepilniki drv ROBUST

06.01.2017

Podjetje ROBUST d.o.o. iz Arje vasi je proizvajalec hidravličnih cepilnikov drv Robust in univerzalnih drobilnikov Robust. Hidravlični cepilniki zagotavljajo učinkovito, hitro in varno pripravo lesa za kurjavo. Univerzalni drobilniki pa omogočajo enostavno, ekonomično in učinkovito drobljenje različneg...

Preberi več

WoodChainManager razkriva cene lesnih goriv

22.12.2016

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na sp...

Preberi več

Zakaj so dražje gozdarske pnevmatike v resnici cenejše?

12.12.2016

Cena naj ne bo vedno vaš prvi kriterij pri izbiri gozdarskih pnevmatik. Bistveno je število delovnih ur, ki jih z njimi na delovnem stroju opravite na zahtevnih terenih. Gozdarske pnevmatike – kaj plačamo ob nakupu? Traktorske pnevmatike so pomemben del kmetijske mehanizacije. Poleg osnovnih funkcij lahk...

Preberi več

Prvi vtis gozdarski zgibnik Bijol

06.12.2016

BWS 160 Traktorje v gozdu uporabljamo predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa. Tak traktor mora biti primernih, ne prevelikih mer, omogočiti mora učinkovito spravilo lesa, zagotoviti čim manj poškodb terena in drev...

Preberi več

EIMA International, Bologna, November 2016

11.11.2016

V Bologni te dni poteka mednarodna bienalna razstava kmetijske mehanizacije (http://www.eima.it/en/news.php). Značilnost razstave je poleg razdelitve na tržne sektorje v kmetijstvu tudi prikaz novitet in predstavitve proizvajalcev strojev na štirih tematskih salonih. Eden od njih je povezan s strojnimi kom...

Preberi več

Husqvarna 465 Rancher II

24.10.2016

Skupaj z žago 455 Rancher žaga , spada med večje in težje kmečke žage, uporabne pri delih, kjer potrebujemo večjo moč in daljši meč. Namenjena je vsestranski uporabi za zahtevne občasne uporabnike, kmete in lastnike gozdov. Bistvena odlika te žage je opremljenost z X - TORQ motorjem, ki razen tega...

Preberi več

Varovanje gozdnih tal – glavni poudarek strokovnega dogodka KWF na Bavarskem

17.10.2016

Udeležili smo se največje predstavitve gozdarske mehanizacije in opreme v Evropi – dnevov KWF (Kuratorium fur Wald und Forstwirtschaft). Le majhen del dogodka predstavlja sejmišče s ponudbo drobne opreme za delo v gozdu. Prodajalci ponujajo predvsem osebno varovalno in zaščitno opremo, motorne žage i...

Preberi več

Prenovljena serija hidravličnih cepilnikov Uniforest Titanium

10.10.2016

V letošnjem letu so pri Uniforestu prenovili serijo cepilcev Titanum, kar bo povprečen opazovalec najhitreje ugotovil po novi zunanjosti cepilnika. Za obliko nove serije cepilnikov Titanium so v Uniforestu nominirani za nagrado GERMAN DESIGN AWARD. Bistvena novost pri prenovljeni seriji so še kakovostnejš...

Preberi več

Prenavljamo spletno stran WCM

24.09.2016

Za vas smo v mesecu septembru začeli s prenovo spletne strani WoodChainManager. Prenovo bo predvidoma končana v mesecu decemebru 2016. Ekipa WoodchainManager....

Preberi več

Rezalne klešče Uniforest RK 260B

31.07.2021

Čiščenje zarasti, grmovja in tanjšega drevja z zaraščenih površin je dolgotrajno, mukotrpno in predvsem nevarno delo. Odstranjevanje neželenega rastlinja bodisi z zaraslih kmetijskih površin ali okoli prometnic in v druge komunalne namene zahteva izvežbano in strokovno usposobljeno delovno silo, ki ...

Preberi več

Preskus gozdarskega vitla Krpan 6,5 DH

13.12.2020

V podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN proizvajajo gozdarske vitle vse od leta 1977. Gozdarski vitel ostaja njihov paradni izdelek, proizvodni program pa obsega tudi hidravlične cepilnike drv, traktorske platoje, krožne žage s trakovi, gozdarske prikolice z dvigali in drugo kmetijsko gozdarska mehanizacija. Goz...

Preberi več

Test rezalno cepilnega stroja - Krpan CS 420 pro

28.06.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. proizvajajo široko paleto gozdarskih strojev, ki bi jih lahko našteli v posameznih skupinah, kot so vitli, gozdarske prikolice, …, pa do ponudbe gozdarske opreme, lahko pa bi jih opredelili tudi kot stroje za izvleko, predelavo in transport lesa. Za predelavo les...

Preberi več

Test gozdarske prikolice Krpan GP 8 DF - zmogljiva lahka kategorija

02.06.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so prve gozdarske prikolice predstavili leta 2015, z obsežnejšo serijsko proizvodnjo pa začeli leta 2016. Odločili so se, da začnejo od zgoraj navzdol, to je, da najprej vstopijo v profi, to je v višji tehnični in cenovni razred, kjer kupujejo večji gozdarski...

Preberi več

Novo na trgu: Gozdarska prikolica Krpan GP 8 DF

26.01.2020

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so prve gozdarske prikolice predstavili leta 2015, z obsežnejšo serijsko proizvodnjo pa začeli leta 2016. Odločili so se, da začnejo od zgoraj navzdol, to je, da najprej vstopijo v profi, to je v višji tehnični in cenovni razred, kjer kupujejo večji gozdarski...

Preberi več

Test gozdarske prikolice Krpan GP 10 D

22.09.2019

Pri gozdarski tehniki smo bili v zadnjem desetletju priča velikim spremembam, tako pri spravilu lesa, kot pri pripravi lesa za energetske namene. Če navedemo samo nekaj pojmov oz. dejstev, kot so strojna sečnja, sekalniki, rezalno cepilni stroji, cepilniki, gozdarske prikolice. Vitel se je v tem obdobju pr...

Preberi več

Test Krpan KRPAN KZ 700 EK pro

15.07.2019

Nova krožna žaga za več varnosti Preskusili smo novo krožno žago KZ 700 EK pro podjetja PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. Razvoj nove krožne žage so spodbudili spremenjeni evropski predpisi oz. novi varnostni standardi za krožne žage. Ti so pri krožnih žagah še posebej strogi in zahtevajo tako zasnovo...

Preberi več

Test nove generacije gozdarskih vitlov: Tajfun VIP PRO 90

03.03.2019

V Tajfunu iz Planine pri Sevnici so razvili novo generacijo gozdarskih vitlov z oznako VIP PRO. Razvoj so začeli z najmočnejšim modelom VIP PRO 90, ki pri prvem ovoju žične vrvi na bobnu razvije vlečno silo 90 kN, nekaj šibkejši modeli pa bodo prišli na vrsto kasneje, ko bo stekla serijskega proizvod...

Preberi več

Novosti podjetja Robust iz Arje vasi

21.01.2019

Letos je podjetje Robust d.o.o. iz Arje vasi predstavilo razširjeno paleto gozdarske opreme. Prodajnemu programu, ki obsega linijo drobilnikov, ovijalcev, transportnih zabojnikov in hidravličnih cepilnikov drv, se je družini cepilnikov pridružil nov 13-tonski cepilnik na bencinski motor ROBUST R13B. Novos...

Preberi več

Ležeči cepilnik Uniforest Magnum 32 CD TR

11.01.2019

Drva je pred uporabo potrebno razcepiti na polena. To so počeli že včasih, saj je razcepitev debel v polena glavni ukrep, ki zagotovi kakovost drv. Vsi ostali ukrepi, kot so čas sečnje, pokrivanje ali zlaganje drv na osončeno mesto, so bolj ali manj le za povrhu. Odkar so minili zlati časi, ko so to po...

Preberi več

Motorna žaga Husqvarna 572xp

16.12.2018

V zadnjem času in iz leta v leto raste delež drevja, ki ga posekamo in obdelamo s pomočjo mehanizacije za strojno sečnjo. S tem načinom občutno povečamo učinek in varnost pri poseku in spravilu lesa iz gozda, še bolj pa znižamo ceno surovini, katero moramo za isti učinek preložiti nekajkrat več. ...

Preberi več

Lancman SAF-X-CUT Automatic 707

03.12.2018

Tako pri nas, kot v drugih državah, kjer se za ogrevanje, kuhanje itn., v veliki meri kot energija uporablja les, so drva oz. polena še vedno prevladujoča oblika, kljub vse večji uporabi sekancev in pelet. Polena so ne le tradicionalna oblika, pač jih je mogoče pripraviti tudi na relativno enostaven in ...

Preberi več

Preizkus rezalno-cepilnega stroja Tajfun RCA 330 JOY

13.06.2018

Okroglih 15 let po predstavitvi prvega rezalno-cepilnega stroja RCA so pri Tajfunu zaokrožili razvojni krog. Leta 2002 so gozdarsko srenjo presenetili z novim proizvodom, ki ni bil gozdarski vitel, pač pa stroj za rezanje in cepljenje polen, in ga poimenovali RCA (Rezalno Cepilni Avtomat).Na ta način so se...

Preberi več

Motorna kosa Husquarna 535 RXT

06.06.2018

Mlada zelena trava je nezamenljiv del cvetočih travnikov, ki predstavljajo zmago življenja nad zimo. Iz nerazumnih razlogov je večina vikendašev in honorarnih domorodcev prepričanih, da je to pomladansko travo, znanilko življenja, po dolgi zimi potrebno, takoj ko preseže višino 6,2 cm, neusmiljeno pok...

Preberi več

Inovativno: Sekalnik in gozdarska prikolica

23.05.2018

Inovacije na kmetiji Kranjčevič Ročno polnjenje sekalnika za pripravo sekancev je nevarno, predvsem pa zelo naporno opravilo, zato tudi manjše sekalnike, če je mogoče, polnimo strojno, z žerjavnimi nakladalniki oz. dvigali. Najbolj učinkovita je namestitev nakladalnika na sam sekalnik in krmilne napra...

Preberi več

Teleskopski nakladalniki Manitou MLT NewAg

21.05.2018

Manitou, eden največjih svetovnih proizvajalcev teleskopskih nakladalnikov, je konec leta 2016 predstavil novo serijo teh delovnih strojev z oznako NewAg (New Agriculture = Novo kmetijstvo). S tem so želeli povedati, da z njo želijo izpolniti današnje pa tudi prihodnje potrebe kmetijstva. V seriji je sed...

Preberi več

Rezalno-cepilni stroj RCA 330 JOY

02.04.2018

Podjetje Tajfun Planina d.o.o., s sedežem na Planini pri Sevnici, je najbolj znano po proizvodnji gozdarskih vitlov. Svoj asortiment izdelkov so leta 2001 dopolnili še s ponudbo rezalno-cepilnih strojev. Tajfunovi rezalno-cepilni stroji, uveljavljeni pod blagovno znamko RCA, so nepogrešljivi pripomoček pr...

Preberi več

Zaščitna oblačila Husqvarna

25.09.2017

Udobna, lahko nosljiva zaščitna oblačila so pomemben pogoj za varno in učinkovito delo, tudi za delo v gozdu. Da je primerna delovna obleka ključ za uspešno delo, razen delavcev vedo tudi vsi odgovorni delodajalci, kar se kaže v opremljenosti delavcev, ki se opazno izboljšuje. Tudi med lastniki gozdov...

Preberi več

Portret proizvajalca Pišek – Vitli KRPAN, d.o.o.

14.06.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Pišek – Vitli KRPAN, d.o.o. iz Jazbine v bližini Šmarja pri Jelšah, proizvajalca kmetijskih in gozdarskih strojev. Zgodovina V podjetju Pišek – Vitli KRPAN, d....

Preberi več

Predstavitev strojev za spravilo lesa iz gozda in pripravo lesnega goriva

05.06.2017

KRPANOV DEMO 2017 Letošnji spomladanski prikaz strojev za spravilo lesa iz gozda in pripravo lesnih goriv so v podjetju Pišek – Vitli Krpan d.o.o. pripravili v Mirni peči na Dolenjskem. Pri prikazu so sodelovali člani tamkajšnjega govedorejskega društva in člani strojnega krožka Novo mesto. V gozdu ...

Preberi več

Cepilnik Uniforest Titanium 23

30.05.2017

Priprava drv za kurjavo je že od nekdaj ena najpomembnejših dejavnosti od nafte manj odvisnega človeka. Od mukotrpnega cepljenja polen na roke, preko nevarnih svedrastih cepilnikov so se kot ena najzanesljivejših rešitev te težave izkazali hidravlični cepilniki. Čeprav se po osnovnem načelu hidravl...

Preberi več

Motorna žaga Husqvarna 562XP

15.05.2017

Vse imenitne vizije načrtovalcev razvoja slovenskih gozdov (vsaj uspešne) morajo na koncu uresničiti gozdni delavci. Ti naj bi bili za delo v gozdu čim bolje izobraženi in pripravljeni, po drugi strani pa opremljeni z opremo, ki zagotavlja največjo varnost ob učinkovitem delu. Pričakovanja glede tega,...

Preberi več

Na testu zaščitna oblačila za sekače

03.05.2017

Zaščitne sekaške jakne in hlače niso nobena novost na trgu. Pri nas so se v zadnjem času dobro uveljavile tako pri profesionalnih sekačih kot tudi pri lastnikih gozdov. Skozi čas se je njihova učinkovitost pri varovanju bistveno izboljšala, poleg tega najdemo na trgu oblačila, ki dosegajo zelo razli...

Preberi več

Cepilniki drv ROBUST

06.01.2017

Podjetje ROBUST d.o.o. iz Arje vasi je proizvajalec hidravličnih cepilnikov drv Robust in univerzalnih drobilnikov Robust. Hidravlični cepilniki zagotavljajo učinkovito, hitro in varno pripravo lesa za kurjavo. Univerzalni drobilniki pa omogočajo enostavno, ekonomično in učinkovito drobljenje različneg...

Preberi več

Prvi vtis gozdarski zgibnik Bijol

06.12.2016

BWS 160 Traktorje v gozdu uporabljamo predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa. Tak traktor mora biti primernih, ne prevelikih mer, omogočiti mora učinkovito spravilo lesa, zagotoviti čim manj poškodb terena in drev...

Preberi več

Husqvarna 465 Rancher II

24.10.2016

Skupaj z žago 455 Rancher žaga , spada med večje in težje kmečke žage, uporabne pri delih, kjer potrebujemo večjo moč in daljši meč. Namenjena je vsestranski uporabi za zahtevne občasne uporabnike, kmete in lastnike gozdov. Bistvena odlika te žage je opremljenost z X - TORQ motorjem, ki razen tega...

Preberi več

Prenovljena serija hidravličnih cepilnikov Uniforest Titanium

10.10.2016

V letošnjem letu so pri Uniforestu prenovili serijo cepilcev Titanum, kar bo povprečen opazovalec najhitreje ugotovil po novi zunanjosti cepilnika. Za obliko nove serije cepilnikov Titanium so v Uniforestu nominirani za nagrado GERMAN DESIGN AWARD. Bistvena novost pri prenovljeni seriji so še kakovostnejš...

Preberi več

Vabilo na spletni seminar: Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

01.06.2021

Vljudno vabljeni na spletni seminar:  Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo    Spletni seminar  bo potekal v sredo, 2. junija 2021, s pričetkom ob 9.00 prek portala ZOOM.    Na spletnem seminarju bosta udeležence nagovorila tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Rom...

Preberi več

Tehnike redčenja mlajših razvojnih faz

21.12.2020

V ponedeljek, 7. 12. 2020, smo partnerji projekta SMALLWOOD organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom "". Namen konference je bil: Predstavitev predhodnih rezultatov projekta SMALLWOOD Predstavitev terenskih meritev na Švedskem, Finskem, v Sloveniji in Španiji Predstavitev tehnike pasovnega red...

Preberi več

Otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka

24.06.2020

V petek, 12. junija 2020 je na Vojskem potekala slavnostna otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka. Dogodek je potekal v organizaciji Gozdarskega društva Posočja in družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. v sodelovanju z ZGS OE Tolmin. Maketa Idrijskega žičnega izvleka na Vojskem stoji v neposredn...

Preberi več

Redčenje gozdov po švedsko v Sloveniji

30.03.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, smo v januarju uspešno izvedli glavni del terenskih meritev, ki zajema časovno študijo in ergonomske meritve dela s strojem za sečnjo v sestojih manjših premerov. Izvirnost naše raziskave je, da je delo v vseh projektnih drža...

Preberi več

Agritech 2020 - sejem kmetijske in gozdarske tehnike v Celju

23.03.2020

Po lanskem zelo uspelem prvem sejmu Agritech v Celju, je bilo ob odločitvi, da bosta Združenje za kmetijsko in gozdarsko tehniko ter Celjski sejem, tudi letos, oz. ponovno po enem letu organizirala ta sejem, kar precej različnih mnenj. Na strani je bilo slišati dvome, da je smiselno organizirati tako razs...

Preberi več

Terenski poskusi Smallwood – januar 2020

18.01.2020

SmallWood je mednarodni projekt, med katerim testiramo ekonomsko upravičenost redčenja s strojem za sečnjo že od faze letvenjaka naprej. Obseg nege mlajših razvojnih faz gozda v Sloveniji je trenutno majhen, ker ni donosna, obenem pa je teh površin veliko v celotni Evropski uniji. Prav neizkoriščenost...

Preberi več

Smallwood – testiranje inovativnega načina redčenja gozdov mlajših razvojni faz

11.11.2019

Zaposleni oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta smo se v sklopu projekta Smallwood (Raba tankega lesa) udeležili projektnega sestanka na Švedskem. Poleg vodilnih partnerjev iz Švedske (Swedish University of Agricultural Sciences) so se projektnega sestanka udeležili še raziskovaln...

Preberi več

FOTO: Austrofoma 2019

16.10.2019

V sredo, 9. 10. 2019, smo se zaposleni Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije udeležili sejma gozdarske mehanizacije in opreme Austrofoma. Sejem je potekal v Avstriji na Gradiščanskem blizu avstrijsko-madžarske meje (Esterhazy – Forchtenstein). Organiziran je le vsake š...

Preberi več

Znanost in praksa - za promocijo kakovostnih izvajalcev gozdarskih del

22.08.2019

V Sloveniji izberemo izvajalca del v gozdovih največkrat na podlagi lastnih izkušenj ali po priporočilu znancev. Na trgu storitev je vedno več ponudnikov, poslovne prakse se spreminjajo in kvaliteta izvedbe del je vse bolj pomembna.   V raziskovalnem projektu "Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del ...

Preberi več

Varna vožnja in delo s traktorjem

08.07.2019

Zveza slovenske podeželske mladine je v okviru obširnejšega projekta za povečanje varnosti in ohranjanja zdravja pri delu na kmetijah, v nedeljo 26. maja 2019 na poligonu AMZS na Vranskem organizirala prikaz in trening varne vožnje in dela s traktorjem. Dogodek, ki se je odvijal na 7 delovnih točkah, so...

Preberi več

FOTO: 13. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

19.02.2019

V sredo, 13. februarja 2019, je v Slovenj Gradcu ob lepem vremenu že tradicionalno potekala licitacija vrednejših sortimentov. Tudi letošnja je postregla z rekordi. Hlode je ponudilo kar 566 lastnikov, tokrat prvič tudi družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Pripeljanih je bilo 3706 hlodov v sk...

Preberi več

FOTO: Obiskali smo AGRITECH – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije

03.02.2019

V tednu od 30. januarja do 3. februarja 2019 se je v Celju odvijal prvi Agritech sejem, na katerem je bila predstavljena najnovejša kmetijska in gozdarska mehanizacija. Sejem je bil organiziran po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v zimskem času, v pokritih prostorih. V Sloveniji je bil to prv...

Preberi več

NE ZAMUDITE: Licitacija vrednejšega lesa 2019

27.01.2019

V Slovenj Gradcu bo tudi letos potekala licitacija vrednejših sortimentov lesa v organizaciji Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije. Licitacija postaja že tradicionalna, saj bo letos organizirana že trinajstič. Lastniki g...

Preberi več

NOVOSTI s sejmov Agra in Komenda

21.11.2018

Na minulih sejmih Agra in Komenda, je bila, kljub pestremu drugemu dogajanju, v ospredju zanimanja obiskovalcev kmetijska in gozdarska tehnika. Razstavljavci so predstavljali aktualno ponudbo, številni med njimi tudi novosti. V bomo v slikah predstavili novosti domačih proizvajalcev, ki smo jih opazili na t...

Preberi več

Učinkovito, varno, obnovljivo in tekmovalno

11.06.2018

V Žetalah je 21. in 22. aprila potekal že dvajseti tradicionalni Gozdarski praznik. Začelo se je leta 1998. Skupina gozdarskih delavcev in revirni gozdar so se, skupaj s člani dve leti pred tem ustanovljenega strojnega krožka žetalanec, lotili organizacije gozdarskega tekmovanja.   A pred samim tekmova...

Preberi več

Itro Jožefovo 2018

14.05.2018

Dan odprtih vrat Tradicionalno v podjetju Itro d.o.o. v času Jožefovega (19. in 20. marca) na sedežu podjetja v Štorah organizirajo dneva odprtih vrat s predstavitvijo strojev blagovne znamke New Holland. V ospredju vsakoletne predstavitve sta modra - traktorji New Holland in rumena barva - balirke New Ho...

Preberi več

Ne zamudite: Licitacija vrednejšega lesa 2018

22.01.2018

Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2018 organizirata že dvanaajsto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkvalitetnejši les ...

Preberi več

Energetska raba vinogradniških ostankov

12.12.2017

V sklopu projektnega sestanka BiomaSUD+, ki je potekal v Mestrah pri italijanskih Benetkah smo obiskali združenje vinogradniških lastnikov Agrivitenergy. Gre za podjetniško združenje, čigar namen je predelava in raba ostankov vinogradniške trte za energetske namene. Agrivitenergy že več kot 10 let pro...

Preberi več

Gozdarska tehnika na razstavi Agritechnica

29.11.2017

V začetku novembra je v Hannovru/Nemčija potekala največja razstave kmetijske tehnike na svetu, ki se nanaša predvsem na pogonske stroje (traktorji) in transportne stroje ter stroje za delo na poljih in travnikih. Del razstave pa je bil namenjen tudi opremi za dodelavo, sušenje in skladiščenje pridelko...

Preberi več

50 letnica podjetja Tajfun

04.09.2017

Za naslednjih 50 let V letošnjem letu podjetje Tajfun Planina d.o.o. iz Planine pri Sevnici. O zgodovini podjetja in podjetju samem smo obširno pisali v aprilski številni Kmetovalca, tokrat pa vam prinašamo nekaj vtisov s praznovanja 50 letnice, ki se je na Planini pri Sevnici odvijala v začetku letošnj...

Preberi več

WoodChainManager na sejmu AGRA 2017

21.08.2017

Jubilejni, 55. sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo tudi letos postregel s številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva. Od sobote, 26. do četrtka, 31. avgusta 2017 se bo v Gornji Radgoni pod sloganom »Tradicionalno svež!« predstavilo preko...

Preberi več

Obisk moderne žage podjetja BSW v Latviji

19.06.2017

Predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije smo se v Rigi udeležili zaključne konference projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji...

Preberi več

Kakšne so Finske izkušnje pri predelavi lesa?

23.03.2017

Metsa Group je velik proizvajalec žaganega lesa, najmodernejša in največja žaga se nahaja v kraju Vilppula. Uporabljajo najmodernejšo tehnologijo na svetu, in sicer HewSaw profilirno-iverilno tehnologijo s stroji in opremo finskega proizvajalca Veisto Oy. Na eni liniji (sicer z dvema ločenima linijama z...

Preberi več

Zasebno lastništvo gozdov na Finskem

22.03.2017

V zasebni lasti je 60 % finskih gozdov, ki si jih deli 630.000 lastnikov in 9 % gozdov v lasti zasebnih podjetij. Kar 350.000 gozdnih posesti individualnih lastnikov je večjih od 2 ha, povprečna velikost posesti pa je 32 ha. Za individualno zasebno lastništvo je značilna visoka povprečna starost lastnika...

Preberi več

Gozdovi in energija: Mednarodni dan gozdov 2017

21.03.2017

Organizacija združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Mednarodni dan gozdov je namenjen ozaveščanju o pomenu vseh vrst gozdov. Na mednarodni dan gozdov po celem svetu potekajo promocijski dogodki na temo gozdov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.Vsako leto O...

Preberi več

Spoznavali smo Finsko gozdarstvo

17.03.2017

Člani oddelka za Gozdno tehniko in ekonomiko smo se udeležili tretjega izobraževanja v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta z naslovom Educated forest owners (EFO). Ogledali smo si nekaj največjih podjetji, med njimi tudi največjo žago, ki predela več kot milijon m3 na eni žagalni liniji. Obiskali sm...

Preberi več

EIMA International, Bologna, November 2016

11.11.2016

V Bologni te dni poteka mednarodna bienalna razstava kmetijske mehanizacije (http://www.eima.it/en/news.php). Značilnost razstave je poleg razdelitve na tržne sektorje v kmetijstvu tudi prikaz novitet in predstavitve proizvajalcev strojev na štirih tematskih salonih. Eden od njih je povezan s strojnimi kom...

Preberi več

Varovanje gozdnih tal – glavni poudarek strokovnega dogodka KWF na Bavarskem

17.10.2016

Udeležili smo se največje predstavitve gozdarske mehanizacije in opreme v Evropi – dnevov KWF (Kuratorium fur Wald und Forstwirtschaft). Le majhen del dogodka predstavlja sejmišče s ponudbo drobne opreme za delo v gozdu. Prodajalci ponujajo predvsem osebno varovalno in zaščitno opremo, motorne žage i...

Preberi več

Izrazite spremembe v zunanji trgovini okroglega lesa

21.09.2021

V okviru prispevka, so bile analize zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji narejene iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v vo...

Preberi več

Stroji za strojno sečnjo iz Finske

12.09.2021

Ponsse. Eden vodilnih proizvajalcev strojev za strojno sečnjo prihaja iz centralnega dela Finske, iz kraja Vieremä. So edini med velikimi svetovnimi igralci, ki proizvajajo izključno stroje za strojno sečnjo in spravilo lesa, harvesterje, harvesterske glave in forwarderje, pa tudi informacijske sisteme in...

Preberi več

Strojno redčenje mlajših sestojev

05.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije zaključujemo ERASMUS+ projekt Net4Forest, katerega glavni namen je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. En izmed pomembnih rezultatov projekta je tudi predstavitev primerov dobrih praks iz držav projektnih partnerjev. V Sloveniji smo se odločili, da pro...

Preberi več

Ženske v gozdarstvu, rezultati anket

31.08.2021

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. Preverili smo glavne razloge zakaj se ženske odločajo za delo v gozdarstvu ter njihove poglede na vlogo žensk v gozdarskem sektorju.   S ciljem okre...

Preberi več

Požar v naravnem okolju v Severni Makedoniji je pogašen

23.08.2021

Požar v naravnem okolju, ki je od začetka avgusta pustošil v okolici Berovega v Severni Makedoniji, je končno pogašen. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organizirala 11 dnevno odpravo, kjer je skupno preko 100 pripadnikov gasilcev in civilne zaščite dalo vse od sebe, da so skupaj...

Preberi več

Upravljanje z mestnimi gozdovi za boljšo kakovost bivanja v mestih

15.08.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo do leta 2050 v mestih živelo 80 % ljudi. Slovenija še vedno sodi med države z nižjo stopnjo urbanizacije, glede izvajanja rekreacije ali športa na prostem pa se uvršča v sam evropski vrh.   Med mestne gozdove uvrščamo tist...

Preberi več

Izid novega učbenika Žagarstvo

22.07.2021

  Knjiga Žagarstvo, katere avtor je Mirko Geršak, temeljito obravnava vso snov, ki je potrebna za žagarsko dejavnost. Napisana je, da služi kot priročnik v praksi in kot srednješolski učbenik. Vsebina je utemeljena s številnimi ilustracijami, preglednicami, izračuni in s primeri, ki jo dodatno pojas...

Preberi več

Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov

11.07.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Vetrolomi, snegolomi, žledolomi in posledično gradacije podlubnikov vedno bolj vplivajo na zmanjševanje deleža smreke v naših gozdovih. Predvsem podlubniki postajajo največja težava za obstoj smreke. Pri omejevanju škode je ključno zgodnje zaznavanje napadenih dreves in ...

Preberi več

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

23.06.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ». Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi ...

Preberi več

Spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva: Kako od "manj slabih" do "pravilnih" ukrepov?

21.06.2021

Ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je pripravila spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva, ki je bilo v mesecu marcu in aprilu 2021 prvič preizkušeno v vseh treh državah. Izobraževanje je bilo pripravljeno v okviru Erasmus+ projekta VET4BioECONOMY (In...

Preberi več

Elektrifikacija v gozdarstvu in kmetijstvu

06.06.2021

POGLED NAPREJ Električni pogoni v gozdarstvu in kmetijstvu »Prihodnost bo električna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa je ne bo!« Ali res? Električni pogoni imajo v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem številne prednosti. Ni izpušnih plinov, povzročajo manj hrupa, imajo boljši energets...

Preberi več

Nova generacija gozdarskih zgibnikov BIJOL ter gasilska nadgradnja

30.05.2021

V aprilu je ekipa Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije obiskala podjetje BIJOL d.o.o. na Vranskem. Ogledali smo si nov gozdarski zgibnik, forwarder ter gasilsko nadgradnjo za forwarder. Rumeno barvo prvih Bijolovih zgibnikov je nadomestila rdeča, ki odslej postaja stalnica ...

Preberi več

Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju

17.05.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V Sloveniji od velikih zveri živijo  medved, volk in ris. Po zadnjih ocenah se njihovo število giblje okoli 25 za rise, 75 za volkove in 1000 za medvede. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske unije.   Na območju Slovenije je o...

Preberi več

Prenavljamo za vas

17.05.2021

V mesecu maju in junij na spletnem informacijskem portalu WoodChainManager izvajamo redna vzdrževalna dela. V času  vzdrževalnih del pričakujemo, da bo prihajalo do motenj pri dostopu do določenih spletnih storitev.  Poskrbeli bomo, da bodo motnje kratkotrajne in zagotovili čimprejšnji dostop do sple...

Preberi več

Proizvodnja okroglega lesa lani za 16 % nižja kot v 2019

12.05.2021

V mesecu aprilu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili analizo strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) v slovenskih gozdovih za leto 2020. Ker v spomladanskem času še niso razpoložljivi vsi končni vhodni podatki za leto nazaj, ki so potrebni za izračune, je končna ...

Preberi več

Cene hlodov za žago in furnir na svetovnih trgih rastejo

09.05.2021

Po poročanju spletnega časopisa Global Wood Markets Info (GWMI), cene hlodov za žago in furnir v svetovnem merilu rastejo. Glavni razlog za to je povečano povpraševanje po tem lesu v nekaterih delih sveta. Cene hlodovine so se v zadnjem obdobju najbolj drastično dvignile v zahodnem delu ZDA in Kanade, v...

Preberi več

Lastnike gozdov pozivajo k bojkotu

06.05.2021

 V Nemčiji je v zadnjih petih mesecih prišlo do izrazitega dviga cen rezanega lesa. Glavni vzrok so izredno visoke izvozne cene rezanega lesa. Tako navajajo, da so cene v pristanišču v Hamburgu v letošnjem letu narasle iz 280 na 600 € /m3. Medtem ko cene rezanega lesa naraščajo pa ostajajo cene okro...

Preberi več

Posek lesa lani za 20 % nižji kot v letu 2019

28.04.2021

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je posek v letu 2020 znašal dobrih 4,23 milijonov m3, kar je 20 % manj kot v letu 2019. V strukturi poseka so z nekaj manj kot 2,38 milijoni m3 prevladovali iglavci, katerih posek se je sicer zmanjšal za 29 % v primerjavi z letom 2019. Posek listavcev pa se je l...

Preberi več

Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov?

20.04.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Reden in učinkovit sistem sanitarnih sečenj je še vedno eden ključnih orodij za obvladovanje gradacije podlubnikov. Težave nastajajo na zelo nedostopnih terenih, na primer v varovalnih gozdovih v alpskih strminah in na območjih, ki so bila izločena iz gospodarjenja z gozdo...

Preberi več

Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja - ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?

12.04.2021

Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS) je prostovoljna organizacija, ustanovljena leta 2006 v skladu z Zakonom o društvih (Zakon o društvih, 2006) in povezuje 24 aktivnih oblik povezovanja na lokalnem nivoju. ZLGS se od ustanovitve dalje srečuje s problemom nestalnosti financiranja ter problemom profesion...

Preberi več

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2020

09.04.2021

Tudi minulo leto 2020 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji nekoliko nanj slabo kot v preteklem letu. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 15 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija in iz podatkov, ki jih ...

Preberi več

Žagarska industrija v Sloveniji in Evropi

06.04.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letu 2020 opravili obsežno zbiranje podatkov o stanju žagarskih obratov v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekaj podatkov zbranih z anketnim vprašalnikom med žagarskimi obrati in povzemamo nekaj podatkov o stanju žagarske industrije v Evropski uniji, kot ji...

Preberi več

Spletno orodje razvrščanja okroglega lesa

29.03.2021

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. ...

Preberi več

Ženske v gozdarstvu

24.03.2021

Globoko zakoreninjena tradicionalna vloga spolov se odraža na različnih področjih človekovega delovanja. Politike, usmerjene v enake možnosti, še danes niso mogle preseči te splošne ideje. Po navedbah Evropske komisije (2016) je udeležba žensk na trgu dela v vseh državah EU manjša od udeležbe  m...

Preberi več

Proučevanje kakovosti hrastove hlodovine na licitaciji vrednejšega lesa 2021

19.03.2021

Na 15. dražbi vrednejših sortimentov okroglega lesa v Sl. Gradcu smo v okviru raziskovalnega projekta »LesGoBio – Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu« ciljno proučevali kakovost hrastove hlodovine. Pri skupno licitiranih 118 hlodih doba (Quercus robur), ter 1213 hlodih gradna (Qu...

Preberi več

LesGoBio - Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

09.03.2021

Ciljni raziskovalni projekt LesGoBio naslavlja problematiko slabe izkoriščenosti lesa listavcev iz slovenskih gozdov. Dejstvo je, da potencial gozdnih lesnih sortimentov (predvsem listavcev) pri nas ni izkoriščen, kar bi lahko pripisali bodisi pomanjkanju informacij o kakovostni strukturi sortimentov, bod...

Preberi več

Gozdnogojitveni ukrepi in njihov vpliv na kvaliteto lesa

08.03.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V februarju je na Koroškem, natančneje v Pamečah pri Slovenj Gradcu, potekala že 15. tradicionalna licitacija vrednejšega lesa. Kljub oviram zaradi epidemije je ponudbe za odkup lesa oddalo kar 46 kupcev iz Slovenije in tujine. Skupna vrednost prodanega lesa je dosegla okoli...

Preberi več

15. licitacija vrednejših sortimentov v Slovenj Gradcu

28.02.2021

  Že tradicionalna 15. licitacija vrednejših sortimentov je letos prvič potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Letošnja licitacija je bila zaznamovana z epidemijo, a je kljub vsem ukrepom Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slo...

Preberi več

Na Finskem gradijo eno največjih in najmodernejših žag v Evropi

21.02.2021

  Med tem ko se v Sloveniji sprašujemo ali imamo dovolj lesa za zagon novih žag in bijejo investitorji dolgotrajne bitke z birokracijo gre razvoj drugod po Evropi svojo pot.   Podjetje Metsä Fiber gradi novo žago v mestu Rauma na Finskem. Vrednost naložbe je približno 200 milijonov EUR. Gradnja se je ...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2020, za fizične osebe

10.02.2021

  Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že tretje leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.   Za leto 2020 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot ...

Preberi več

Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

08.02.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo z novembrom 2020 pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta MOBILES (Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa). Projektna partnerja sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Univerza v Ljubl...

Preberi več

Cene gozdnih nepremičnin v zadnjih petih letih

27.01.2021

  Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur.L. RS 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je v analize vključenih 95...

Preberi več

Kaj prinaša sedmi paket ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 lastnikom gozdov?

19.01.2021

V aprilu 2020 je vlada v prvem paketu pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP) predvidela neposredno finančno nadomestilo tudi za lastnike gozdov. V drugem valu vlada ...

Preberi več

Nova zakonodaja o uporabi brezpilotnih letalnikov

13.01.2021

Znotraj mednarodnega projekta Smallwood, v katerem sodeluje Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko je švedski kolega v kratkem poročilu zapisal nekaj zanimivih opažanj o načinu dela, uporabi in potencialni uporabi brezpilotnih letalnikov (dronov) v gozdarstvu (angl.). POVEZ...

Preberi več

Pregled leta 2020

05.01.2021

Turbulentno leto se je poslovilo, a za spletnim portalom WoodChainManager je še eno uspešno leto. V letu 2020 smo se v uredništvu okrepili z novimi tehničnimi uredniki. Za redno objavo novic in tehnično dovršenost so v letu 2020 z vsem zanosom skrbeli Mirko Baša, Tina Jemec in Urban Žitko. Objavili sm...

Preberi več

Etično ravnanje naj bo vtkano v naše vsakodnevno delovanje

27.12.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Leto 2020 zaključujemo z objavo Gozdarskega etičnega kodeksa, ki ga je za svoje člane sprejela Zveza gozdarskih društev Slovenije, v okviru katere izhaja tudi revija Gozdarski vestnik. Etični kodeks na načelni ravni postavlja smernice, kako naj gozdar ravna pri vsakodnevnem...

Preberi več

Tahografi v (nekaterih) traktorjih

17.12.2020

Socialna zakonodaja, ki se uporablja v državah EU in v državah podpisnicah sporazuma AETR na področju cestnega prometa je bila sprejeta z namenom izboljšanja socialnih pogojev oseb, vključenih v sektor cestnega prometa, izboljšati varnost v cestnem prometu ter zagotoviti pošteno konkurenco v cestnem pr...

Preberi več

Obvestilo: Licitacija lesa 2021

11.12.2020

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo licitacija lesa 2021 potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).   Na razstavne...

Preberi več

Združenje za lesno biomaso Slovenije

06.12.2020

Lesna biomasa je pomemben vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, pa ga kljub temu vse prevečkrat spregledamo. V želji po umeščanju lesne biomase na ustrezno mesto smo v začetku oktobra ustanovili (ZlebIS). Glavno poslanstvo združenja je promocija sodobnega, okolju prijaznega in učinkovitega...

Preberi več

Vsak je lahko Božiček!

24.11.2020

Bliža se veseli december in čas praznikov. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko se zavedamo, da nimajo vsi enakih možnosti in da so številni otroci in starostniki odrinjeni na rob družbe. Da bi pričarali majhen nasmeh in nekaj lepih trenutkov tudi njim, smo prist...

Preberi več

Leto 2020 je leto mednarodnega zdravja rastlin

22.11.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Pred vami je tematska številka Gozdarskega vestnika, ki je v celoti posvečena izzivom v povezavi z biotskimi škodljivci gozda, še posebno karantenskimi škodljivimi organizmi (glive, virusi, bakterije, živali), ki lahko s svojim negativnim vplivom ogrožajo okolje in gospoda...

Preberi več

Spletni portal Access2Markets za mala in srednje velika podjetja za trgovanje zunaj EU

15.11.2020

  Evropska komisija je vzpostavila spletni portal Access2Markets, ki bo malim in srednje velikim podjetjem pomagal pri trgovanju zunaj EU. Evropski komisar za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je o portalu povedal: »Ta portal bo pomagal manjšim podjetjem krmariti v svetu mednarodne trgovine. Tako bo...

Preberi več

Uspešno izvedena konferenca "Gozdovi v ženskih rokah"

04.11.2020

Prejšnji četrtek, 29. 10. 2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom »Gozdovi v ženskih rokah«. GIS je vodilni partner projekta Fem4Forest: Forests in Womens Hands, v sklopu katerega je bila konferenca tudi organizirana. Namen konference je b...

Preberi več

Je mogoče pripisati vrednost ekosistemskim storitvam, ki jih nudi gozd?

25.10.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Gozdovi imajo številne funkcije. Nekatere od njih, npr. pridobivanje lesa, je razmeroma preprosto ovrednotiti, medtem ko je druge (estetska vrednost, čiščenje zraka …) skoraj nemogoče. V okoljevarstvu se je pred časom začel uveljavljati izraz ekosistemska storitev, prek ...

Preberi več

EIP AGRI: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

21.10.2020

  Digitalizacija in nove informacijske ter komunikacijske tehnologije pomembno vplivajo na razvoj, učinkovitost in uspešnost gozdarstva kot tudi celotne gozdno-lesne verige. Digitalne tehnologije omogočajo podporo pri zagotavljanju trajnostnih vidikov pri gospodarjenju z gozdovi in hkrati povečujejo varn...

Preberi več

Tokovi okroglega lesa v letu 2019

14.10.2020

Leto 2019 je bilo za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodno, saj je bilo domačega lesa na razpolago dovolj. Podatki o tokovih okroglega lesa, ki jih zbiramo in izračunavamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kažejo, da se je poraba okroglega lesa v letu 2019 povečala za 13 % v primerjavi z letom 2...

Preberi več

Mobilna aplikacija s prostorskimi podatki kot pomoč pri gospodarjenju z gozdom

11.10.2020

Izvajalska podjetja in lastniki gozdov imajo na razpolago številne prostodostopne prostorske podatke. Vendar zahteva uporaba le teh nekaj več znanja. Po navadi pa se zakomplicira pri povezovanju različnih podatkovnih baz in pri dostopnosti podatkov na terenu. V podpor izvajalcem del in lastnikom gozdov je ...

Preberi več

Valtra G5

05.10.2020

Valtra na novo strukturira svoje serije traktorjev in z novo serijo G vstopa v peto generacijo svojih traktorjev, ki prestavlja uvod v delovno praznovanje Valtrine 70-letnice prihodnje leto. Serija G5, ki so jo konec avgusta predstavili na dobro obiskani oz. gledani virtualni oz. online predstavitvi v tovarni...

Preberi več

Varovanje divjih živali pri košnji trave

28.09.2020

Pöttinger Sensosafe, naprava za odkrivanje živih divjih živali v travi, ki so jo pri Pöttingerju predstavili na lanski Agritechnici, je v letošnji prvi košnji prestala več prototipnih testiranj, z zelo obetavnimi rezultati. Pri življenju je bilo ohranjenih veliko mladičev divjih živali in ohranjena ...

Preberi več

Smernice pravilne izmere in razvrščanja okroglega lesa po kakovostnih razredih

22.09.2020

V sklopu projekta Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), predstavljamo drugi delni rezultat projekta. V splošnem je projekt usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov in...

Preberi več

Drugi rezultat projekta Net4Forest

06.09.2020

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. P...

Preberi več

Izkoriščenost potenciala hlodovine iglavcev v Sloveniji

04.09.2020

  V letu 2018 je proizvodnja hlodov za žago in furnir iglavcev v Sloveniji znašala 2,553 milijonov m3, od tega je bilo 56 % količin izvoženih na tuji trg, večji del v Avstrijo (71 %). Poraba hlodovine iglavcev, ki se izračuna bilančno (poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz), pa je v letu 2018 v Sloven...

Preberi več

4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

30.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski...

Preberi več

Gozdovi v ženskih rokah

24.08.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovin...

Preberi več

Teden gozdov v letu 2020 s sloganom Skrbno z gozdom!

10.08.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Že vrsto let se pred začetkom poletja povežejo številne inštitucije, ki se ukvarjajo z gozdom in gozdarstvom ter v sodelovanju pripravijo osrednjo letno gozdarsko prireditev, poimenovano Teden gozdov. Namen letošnje je bil predvsem izpostaviti ustreznost obnašanja ljudi v ...

Preberi več

8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

07.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti u...

Preberi več

6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

04.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 17. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javne...

Preberi več

IZPAD DOHODKA V GOZDARSKEM SEKTORJU V OBDOBJU od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

27.07.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ocenjevali izpad dohodka v gozdarskem sektorju skladno z metodologijo objavljeno v Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20). Ocene temeljijo na teoretični modelni oceni sprememb: ...

Preberi več

Brezpilotni zrakoplovi - droni

23.07.2020

Če pustimo ob strani vojaške in policijske namene in uporabo za zasebne namene (fotografiranje, snemanje, uporaba kar tako, za zabavo), se na prvi pogled zdi, da so droni, oz. brezpilotni zrakoplovi, kot so poimenovani v slovenskih predpisih, v kmetijstvu uporabni predvsem za opazovanje posevkov, snemanja s...

Preberi več

Digitalizacija v kmetijstvu in kmetijski tehniki

20.07.2020

Pri razvoju kmetijske in gozdarske tehnike ni prav nobenega zaostajanja pri uvajanju digitalnih rešitev v primerjavi z drugimi dejavnostmi, od industrije do storitev. Še celo več, zaradi dela z živimi organizmi (rastlinami, živalmi) so proizvodni procesi praviloma veliko bolj zahtevni in tako so sodobne ...

Preberi več

Posledice pandemije covida-19 - Sejmi in razstave v Evropi

08.07.2020

  Zaradi posledic pandemije novega korona virusa oz. bolezni covid-19 organizatorji eden za drugim odpovedujejo letošnje sejme, razstave, prireditve, prikaze itn. oz. jih prestavljajo na začetek prihodnjega leta. Tudi na področju kmetijstva in gozdarstva oz. na področju kmetijske in gozdarske tehnike. O ...

Preberi več

Kako bodo Nemci v prihodnje »klasirali« lubadarice?

05.07.2020

  Decembra 2008 so se v Nemčiji prenehala uporabljati pravila razvrščanja okroglega lesa HKS (Handelsklassensortierung), ki so veljala skoraj 40 let. Na tej točki je že obstajal dogovor med gozdarsko in lesno industrijo, da se izdela enoten sklop pravil razvrščanja lesa. Po mnenju strokovnjakov s tega...

Preberi več

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 v mesecu maju 2020

01.07.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1.5. do 31. 5. 2020. Izpa...

Preberi več

Izbira podjetja za izvajanje del v gozdu naj bo pretehtana med ceno in kvaliteto storitve

15.06.2020

V zadnjih letih so, na podlagi podatkov SURSa, trendi v lesni panogi ponovno postali pozitivni in nekoliko bolj vzpodbudni. V Sloveniji je v obdobju 2014–2018 količinsko in tudi po številu žagarskih obratov prevladovala proizvodnja žaganega lesa iglavcev. Predelava lesa listavcev zelo zaostaja in dosega...

Preberi več

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 za drugo polovico meseca marca in april 2020

29.05.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020. ...

Preberi več

Izvoz okroglega lesa na Kitajsko se je v letu 2019 povečal kar za 466 %, uvoz največji v zadnjih osemnajstih letih

24.05.2020

Analiza zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji za leto 2019 je bila narejena iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3).   Izvoz okrogleg...

Preberi več

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2019

17.05.2020

Tudi minulo leto 2019 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji slabo. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 23 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija, smo pripravil pregled statistike za preteklo leto in neka...

Preberi več

Pomembnost mestnih in primestnih gozdov v času izrednih razmer

08.05.2020

Z dvanajstim marcem smo tudi v Sloveniji zaradi večanja števila okužb s koronavirusom razglasili epidemijo in država je sprejela odlok o omejitvah zbiranja in gibanja ljudi z namenom upočasnitve širjenja bolezni. Vrtci, šole, fakultete in številne druge državne in zasebne ustanove ter podjetja so zap...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska tehnika v času pandemije

06.05.2020

Veljavnost prometnih dovoljenj, registracija motornih vozil, rezervni deli ter varnost in zdravje pri delu V dneh, ko si vsi prizadevamo, da bi se s čim manj prizadetimi in s čim manj posledicami izvili iz primeža pandemije Covid-19, ne smemo pozabiti, da življenje teče dalje in da je potrebno poskrbeti ...

Preberi več

KAKO BO DRŽAVA POMAGALA LASTNIKOM GOZDOV, KI IMAJO IZPAD DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

04.05.2020

Od sredine marca, ko se je začela epidemija COVID-19, spremljajo lastnike gozdov težave kot so padanje cen lesa predvsem pa pomankanje povpraševanja po lesu. Kot odgovor na izzive lastnikov gozdov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v začetku aprila začela s pripravo odloka, ki bi om...

Preberi več

GORENJSKA: Odkup lesa se je drastično znižal, cene so padle – Kaj lahko naredijo lastniki gozdov?

15.04.2020

Februarski vetrolom (med 4. in 6. 2. 2020) je po zadnjih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije na kranjskem gozdnogospodarskem območju poškodoval okrog 70.000 m3 drevja, pretežno iglavcev, največ v krajevni enoti Kranj med Kranjem in Zgornjim Brnikom (okrog 50.000 m3). Po besedah vodje območne enote Kranj, ...

Preberi več

Invazivne tujerodne bolezni in škodljivci ter z njimi povezani izzivi

07.04.2020

V Evropi je jesen zelo pomembna drevesna vrsta: cenjen je kot okrasno drevo na vrtu pa tudi v gozdu. V številnih delih Evrope, zlasti v srednji Evropi in Veliki Britaniji, je predelava lesa velikega in malega jesena pomembno prispevala k lokalnemu gospodarstvu. Glede na genetsko sestavo so si jeseni v zahodn...

Preberi več

LASTNIKOM GOZDOV SVETUJEMO: »NE SEKAJTE, ČE NI NUJNO«

03.04.2020

Mineva tretji teden strogih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in prve posledice ukrepov se kažejo tudi vzdolž gozdno lesnih verig v Sloveniji. Posledice različnih omejitev se kažejo predvsem na trgu gozdnih lesnih sortimentov. Trgovanje z gozdnimi lesnimi sortimenti se je namreč praktično ustavilo...

Preberi več

Težave v mednarodnem pretoku lesa in lesnih izdelkov v srednji Evropi ter stanje na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji v času epidemije Koronavirus COVID–19

01.04.2020

Do sredine marca 2020 je mednarodni pretok blaga, kljub epidemiji Koronavirus COVID-19, v državah Srednje Evrope potekal dokaj nemoteno, poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels. V zadnjih dneh pa se je na mejah držav Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Poljske število mejnih...

Preberi več

Leto 2020 bo leto intenzivnih priprav na obnovo območnih gozdnogospodarskih načrtov

08.03.2020

V Sloveniji imamo vzpostavljeno dolgo in uspešno tradicijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zasluge za to ima tudi Oddelek za Gozdarstvo na Biotehniški fakulteti, ki je v minulem letu obeležil 70. obletnico delovanja. Od ustanovitve se je na oddelku izšolalo več kot 2400 strokovnjakov na področju po...

Preberi več

Orkanski vetrovi v februarju poškodovali 7 – 8 milijonov kubikov okroglega lesa v državah Srednje Evrope

04.03.2020

Glede na zadnje podatke, ki jih poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels, je bilo zaradi neurij v februarju 2020 poškodovanih 7 – 8 milijonov kubikov stoječega drevja po državah Srednje Evrope. Najbolj so bili poškodovani gozdovi Nemčije (5,3 milijonov m3) – še posebej juž...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska vozila na cesti

04.02.2020

Mere in mase ter izredni prevozi Prometni predpisi urejajo vse pogoje za udeležbo vozil v cestnem prometu in med te spadajo tudi mere in mase vozil. Te določa Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1). Navedeni pravilnik vsebuje določbe o merah in...

Preberi več

Pregled leta 2019

13.01.2020

Za nami je še eno uspešno leto. V letu 2019 smo še dodatno nagradili in zaključili s prenovo Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in cenami lesnih goriv ter tokovi lesa je podan s pomočjo interaktivnih grafikonov. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno in sicer na začetku ter koncu kuriln...

Preberi več

Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

30.12.2019

Eno od temeljnih načel slovenskega gozdarstva je trajnostno izkoriščanje gozdnih virov in s tem trajnostno zagotavljanje surovin oz. biomase za lesnopredelovalno industrijo. Povečana okoljska ozaveščenosti ljudi v ospredje postavlja tudi izzive pospešenega prehoda v biogospodartvo. Slednje omogočajo n...

Preberi več

Prvi rezultat projekta Net4Forest

25.11.2019

V okviru Erasmus+ projekta Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), ki je namenjen spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečati dohodek iz njihovih gozdov z optimizacijo stroškov in povečanim trženjem lesa in drugih sto...

Preberi več

25 let javne gozdarske službe

17.11.2019

V Sloveniji je gozd osrednji krajinski gradnik, saj pokriva skoraj 60 odstotkov ozemlja države in tako značilno zaznamuje našo zeleno deželo in njene prebivalce. Je resnično vsestranski igralec, pravi multitalent, saj je proizvajalec lesa in hkrati "delodajalec". Gozd daje rastlinam, živalim in glivam ...

Preberi več

Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu v zeleno prihodnost

21.10.2019

V V poletnih mesecih so številne naslovnice v različnih časopisih govorile o pona- stavitvi obstoječega družbenega sistema in o njegovih spremembah, ki so nujne za boljšo prihodnost bodočih generacij. Večino razmišljanj so sprožili mladi, ki so s protesti želeli pokazati, da se ne strinjajo s trenu...

Preberi več

VIDEO: Kakovostna lesna goriva

19.09.2019

Številni uživamo v ogrevanju z lesom. Vendar kaj in kako kurimo vpliva na naše zdravje, zdravje naše družine, sosedov in prijateljev. Les je naše bogastvo in obnovljiv vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. Vendar pa je les tudi eden večjih virov onesnaženja zraka s prašnimi delci.  Več ...

Preberi več

Zunanja trgovina z okroglim lesom v Sloveniji

19.08.2019

Zbiranje nacionalnih podatkov o zunanji trgovini z okroglim lesom je z vidika mednarodnega poročanja, analiz tokov lesa ter izračun bilanc okroglega lesa v Sloveniji pomembno. Statistika zunanje trgovine zajema podatke o izvozu in uvozu blaga, to so podatki o blagu, ki ga Slovenija izvaža v druge države, ...

Preberi več

Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno

12.08.2019

V zdajšnjem času je globalno trgovanje postalo stalnica. Les pri tem ni izjema, saj je trgovanje z lesnimi proizvodi glede na vrednost na visokem osmem mestu v svetovni trgovini. Les potuje iz ali v bolj oddaljene dežele z ladijskim ali želežniškim transportom in lahko traja več tednov, preden prispe d...

Preberi več

Kaj se dogaja na trgu nepremičnin?

02.08.2019

Analiza cen gozdnih zemljišč Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UrL. 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je ...

Preberi več

AKTUALNO: Spremembe cen na trgu gozdnih lesnih sortimentov

22.07.2019

V juliju 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdnih lesnih sortimentov. Osem podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, tri podjetja v dveh regijah...

Preberi več

VIDEO: Načrtovanje gozdno-lesne verige v lokalnem okolju

10.07.2019

Besede so samo besede, lahko pa jih pretvorimo v dejanja in tako spremenimo naša življenja. Lokalne gozdne verige in ohranjanje narave so naše ključne besede, ki jih želimo prenesti v naše lokalno okolje. Več o lokalnih gozdno-lesnih verigah si lahko pogledate v kratkem videu projekta Forbioenergy. ...

Preberi več

Tečaji varnega dela z motorno žago in tečaji varnega dela s traktorjem v gozdu

01.07.2019

ZGS je objavil termine načrtovanih tečajev varnega dela z motorno žago in tečajev varnega dela s traktorjem v gozdu, ki so v letu 2019 financirani iz programa PRP in za udeležence brezplačni.   V primeru, da je zainteresiranih članov, ki bi se udeležili tečaja več oziroma ste organizirani v društv...

Preberi več

Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na prvem mestu

23.06.2019

Po ujmah, ki so v zadnjih letih pogosto prizadele naše gozdove, je bilo pogosto izpostavljeno vprašanje glede možnih načinov ocen poškodovanosti drevja in sestojev. Ocenjevanje škode je težavno, saj žled povzroča različne oblike poškodb na različno velikih površinah. Poškodbe so najpogostejše v...

Preberi več

Podporni sistem zagotavljanja kakovosti pelet – Shema S4Q

16.06.2019

Lesni peleti postajajo vedno bolj priljubljena alternativa kurilnemu olju. Udobnost sistema ogrevanja na pelete je namreč skoraj identična udobju ogrevanja s kurilnim oljem. Cena lesnih pelet (59,68 €/MWh) pa je bila v prvi polovici leta 2019 za 38% nižja od cene kurilnega olja (96,23 €/MWh). Večanje ...

Preberi več

Certifikacijski sistem BIOmasud

10.06.2019

Lesna biomasa je med pomembnejšimi vrstami obnovljive energije v Sloveniji. Drva so najbolj poznana oblika lesne biomase in se zato najbolj pogosto uporabljajo v individualnih (domačih) kurilnih napravah. Rast proizvodnje sekancev in pelet v preteklih letih pa nakazuje na vedno večjo porabo teh dveh oblik ...

Preberi več

PEFC™ – Program za potrjevanje certifikacije gozdov

03.06.2019

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je svetovna neprofitna in nevladna organizacija, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi preko certifikacije gozdov ter označevanje izdelkov, ki izvirajo iz gozda. Način gospodarjenja z gozdovi se med državami in regijami razlikuje zaradi ...

Preberi več

FSC® – Forest Stewardship Council

27.05.2019

Forest Stewardship Council® je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila kot odgovor na problematiko prekomernega in nekontroliranega izkoriščanja gozdov. Promovira torej trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je okolju prijazno, družbeno koristno in gospodarno. Temelji organizaci...

Preberi več

Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno

29.04.2019

Po ujmah pogosto ostanejo v gozdu večje površine popolnoma brez dreves. Na nek način nas narava sama prisili v posek na golo oz. golosečnjo, ki je pri nas prepovedana. Take povsem razgaljene površine ostanejo brez semenskih dreves, hkrati pa spremenjena mikroklima (več svetlobne in višje temperature) u...

Preberi več

SmallWood: Raba drobnega lesa

03.04.2019

Drevje iz gozdnih sestojev zgodnjih razvojnih faz (z majhnim premerom) predstavljajo neizkoriščen lesni potencial v večini evropskih držav. Droben les zarari nizke ekonomske vrednosti pridobivam pri redčenjih, poseku panjevskega gospodarjenja, poseka za preprečevanje gozdnih požarov in območij, kot so...

Preberi več

3.41 milijona evrov za sanacijo gozdov poškodovanih zaradi naravnih ujm po letu 2014

01.04.2019

Naravne ujme (žledolom 2014, prenamnožitev populacij podlubnikov in vetrolom 2017) so za seboj v gozdovih pustile zaznamujoče posledice, ki jih je potrebno sanirati. Cilji sanacije so predvsem ohranjanje proizvodnega potenciala poškodovanih gozdov, preprečevanje sekundarne škode ter ohranitev zagotavlja...

Preberi več

Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje stabilnosti gozdov

24.03.2019

Že trinajsto leto zapored so se v Slovenj Gradcu zbrali prodajalci in kupci vrednejšega lesa. Dražba je dobrodošlo nasprotje trenutno »prepogostim« sanitarnim sečnjam, katerih rezultat so ogromne količine razvrednotenega lesa. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo tudi tokrat največje zanimanje po h...

Preberi več

Dolžnosti in pravice lastnikov gozdov

17.03.2019

V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti. Več kot 75 % gozdov je v lasti zasebnih lastnikov, med katere štejemo tako kmetijska kot nekmetijska gospodinjstva. V preteklosti je bil gozd tradicionalno del kmetije, kmetje pa so z njim vzorno gospodarili, saj jim je predstavljal vir prihodka, energije te...

Preberi več

Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi skupinami

24.02.2019

V prvi izdaji Gozdarskega vestnika leta 1938 je uredništvo poleg uvodnika inž. Antona Šivica zapisalo tudi namen vestnika: »Potreba po gozdarski izobrazbi je postala že zelo nujna. Kakor v drugih gospodarskih panogah, tako tudi v gozdarstvu ne zadostuje več znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili...

Preberi več

Izbor NAJ-izvajalca gozdarskih storitev

10.02.2019

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si S sistemom spodbujamo povezovanje povpraševanja in ponudbe ter uporabnikom nudimo možnost izbire najustreznejšega izvajalca. Prav naročniki gozdarskih storitev lahko kot uporabniki sistema s svojimi ocenami aktivno pripomoremu k povečanju motivacije med izvajalci...

Preberi več

Lesna biomasa iz zavarovanih območij

09.01.2019

V zavarovanih območjih Sredozemlja se nahaja precej gozdov, ki kljub temu da se nahajajo v zavarovanih območjih, nudijo priložnosti za pridobivanje lesne biomase. Pri izkoriščanju biomase v zavarovanih območjih in nadaljnji rabi v energetske namene pa obstajajo določene omejitve. V Evropi znaša delež...

Preberi več

Pregled leta 2018

06.01.2019

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z razvojem spletnega portala WoodChainManager (WCM). Tekom zadnje prenove smo sistem za izračun stroškov nadgradili, tako da omogoča podrobni izračun stroškov dela za delavca v delovnem razmerju, kakor tudi samostojne podjetnike. Poleg tega je spletni portal WoodChainMan...

Preberi več

Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe in želje do njih

25.12.2018

V večini evropskih držav je odnos ljudi do dobrin in storitev gozda podrobno opisan v nacionalnih gozdnih programih. To so pomembni strateški dokumenti, ki morajo nastati z dobro zasnovanim komunikacijskim načrtom, v katerem je ključna organizacija participacijskega procesa. Skozi takšen proces imata la...

Preberi več

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov

28.11.2018

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pripravili kratko spletno anketo, ki je namenjena vsem zasebnim lastnikom gozdov. Tematika ankete je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov, bolj konkretno pa je poudarek na izvajanju pilotnega poskusa uvajanja digitalnih evidenc z...

Preberi več

Da bo kurjenje na lesno biomaso človeku in okolju prijazno

25.11.2018

V Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih sistemov. Sistemi na fosilna goriva so odvisni od nihanja cen energentov na svetovnih borzah, zato cena ogrevanja v takih sistemih niha. Težava poleg cene pa je tudi onesnaževanje, sploh pri ogrevanju na kurilno olje (emisije toplogrednih plinov in delcev) . V Sloveniji...

Preberi več

Izvajalci gozdarskih storitev pospešeno pridobivajo prve storže

18.11.2018

V mesecu oktobru in novembru smo začeli z drugo stopnjo ocenjevanja izvajalcev gozdarskih storitev, v katero so vključeni vsi izvajalci, ki so bili v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega regi...

Preberi več

S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov

12.11.2018

Oktober je bil mesec obsežnega prostovoljnega pogozdovanja v vetrolomih uničenih gozdov. Akcije se je udeležilo več kot štiristo posameznikov, ki so posadili 10.000 sadik gozdnega drevja, med njimi tudi smreko. Njeni sestoji so bili v zadnjih letih zelo prizadeti. Po žledenju leta 2014 in sledečih vetr...

Preberi več

Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti?

28.09.2018

Gozdovi so ekosistemi, ki se počasi spreminjajo. Na nekaterih rastiščih so pogosta drevesa, stara sto let in več. Tako se ob vsaki generaciji dreves zamenja tudi vsaj ena človeška generacija. Da bi zanamcem prepustili takšne gozdove, ki dobro opravljajo določeno funkcijo, je potreben temeljit razmisle...

Preberi več

Odziv dreves na udarec strele

26.08.2018

Ob letošnjem vihravem poletju so izjemno pogosti tudi udarci strel. Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Hitrost strele znaša do 60.000 m/s in lahko doseže do 30.000 °C. Je ena izmed najmočnejših sil narave. Lahko ima uničujoče posledice za ljudi, živali, infrastrukturo in dreves...

Preberi več

Po požarno ukrepanje na gozdnih površinah

12.08.2018

Pred požarom ni v svetu varen noben gozd, so pa nekateri bolj izpostavljeni tej nevarnosti kot drugi. V Evropi so najbolj ogrožene kraške pokrajine Sredozemlja. Polovica gozdnih požarov v Sloveniji nastane v obalno-kraški regiji (Dolgan Petrič, 1989). Vsako leto se po Evropi razbesnijo požari, ki so un...

Preberi več

Udeležili smo se mednarodne konference o inovativnem izobraževanju v gozdarstvu

09.07.2018

V Zagrebu je 8. junija 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Strokovno usposabljanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem: znanje, izkušnje in pričakovanja«, ki je bila zaključni dogodek Erasmus+ projekta CIA2SFM (Strateška partnerstva za inov...

Preberi več

Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa?

24.06.2018

V zadnjih letih je sanitarna sečnja postala nekakšna stalnica ne samo pri nas, ampak v celotni osrednji Evropi. Zaradi velike količine posekanega lesa je cena upadla. A na ceno ne vpliva zgolj količina, temveč tudi kakovost lesa. Zaradi diskoloracije beljave oziroma pomodrelosti se les lubadark pri odkup...

Preberi več

Biomasa z zaraščajočih površin

21.06.2018

V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih zaraslo veliko kmetijskih površin. Z opuščanjem kmetijske rabe, večinoma pašnikov in travnikov, je te površine začel osvajati gozd. Trend se v zadnjem času ustavlja, saj je proces zaraščanja večinoma zajel že večino površin, ki so za kmetijsko rabo v seda...

Preberi več

Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju?

27.05.2018

Zakon o ohranjanju narave prepoveduje vožnjo z motornimi vozili izven vseh vrst cest in ostale gospodarske javne infrastrukture. A kljub predpisom, ki so v veljavi že 14 let, se pri nas tovrstne aktivnosti še vedno pojavljajo v naravnem okolju in jih je v zadnjih letih celo vedno več. Nadzorni organi se z...

Preberi več

Vpliv rabe biomase v zavarovanih območjih

09.05.2018

Območje regionalnega parka Škocjanske jame je eno izmed pilotnih območij projekta ForBioEnergy, v katerem tudi izvajamo različne projektne aktivnosti. Namen projekta ForBioEnergy je spodbuditi rabo lesne biomase v sredozemskih zavarovanih območjih in vzpostaviti gozdno-lesno-predelovalno verigo na lokaln...

Preberi več

Pozor! V sistemu MojGozdar lahko ocenite izvajalca

07.05.2018

Veseli nas, da je odziv na spletni portal MojGozdar pozitiven tako s strani izvajalcev del kot tudi uporabnikov. Ocena izvajalcev po načelu semaforja je zaživel, jo redno posodabljamo in je dostopna vsem uporabnikom (od decembra 2017). Šli smo še korak naprej in dodali strokovno oceno ustreznosti ter ocen...

Preberi več

IZOBRAŽUJMO SE: e-izobraževanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

03.05.2018

V sklopu ERASMUS+ projekta Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ali kratko CIA2SFM, je nastal izobraževalni program z naslovom "Teorija in praksa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi". Program je namenjen vsem, ki se z gozdom profesionalno ukvarjaj...

Preberi več

Predpisi na področju kmetijstva, ki so bili objavljeni in so začeli veljati v marcu in aprilu 2018

30.04.2018

Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/2018, velja od 27.2.2018); Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/2018, velja od 15.3.2018); Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema...

Preberi več

SPOMLADANSKA AKTIVNOST OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA LUBADARJA

25.04.2018

Spomladi je daljšanje svetlega dela dneva in naraščanje temperatur zraka ključno, da se organizmi, ki so zimo preživeli v fazi mirovanja, ponovno aktivirajo in nadaljujejo svoj življenjski ciklus. Eden takšnih organizmov je tudi podlubnik osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus), ki se pojavlja na ...

Preberi več

Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih smrekovih gozdov se izteka

15.04.2018

V teh pomladnih mesecih lahko zaradi decemberskega vetroloma ponovno pričakujemo gradacijo podlubnikov in s tem povečan obseg sanitarne sečnje. V zadnjih letih se temu kar nekako ne moremo izogniti. Podatki Zavoda za gozdove Slovenije kažejo, da so bile v letih 2015 in 2016 pri več kot 30 % celotnega pos...

Preberi več

Raba lesa v energetske namene

25.03.2018

Lesna biomasa predstavlja pomemben vir energije tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji. Gospodinjstva lesna goriva uporabljajo predvsem za potrebe ogrevanja. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS) so gospodinjstva v letu 2016 skupno porabila skoraj 1,4 milijona t lesnih goriv. Ob koncu leta 20...

Preberi več

PEFC: Promet s certificiranim lesom se povečuje

18.03.2018

Po sistemu PEFC so se certificirali tudi državni gozdovi, tako da ima ta certifikat že četrtina slovenskih gozdov. V letu 2017 je regijsko certi kacijo gozdov PEFC (RCG PEFC) najbolj zaznamoval vstop družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki gospodari s 178.615 gozdnimi parcelami oziroma 231.498 ha ...

Preberi več

Korak proti bolj objektivnemu kartiranju funkcij gozda

11.03.2018

Človek je že zelo zgodaj spoznal, da mu gozd poleg lesa, nelesnih dobrin in divjadi nudi številne druge storitve. Mednje spada tudi zaščitna funkcija gozda. Kako učinkovito lahko gozd varuje ljudi, naselja in infrastrukturo pred nevarnimi pobočnimi procesi, je odvisno od vrste pobočnega procesa in str...

Preberi več

Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

01.03.2018

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj ...

Preberi več

Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje

26.02.2018

V prvi polovici lanskega leta je bilo tudi formalno ustanovljeno interesno gospodarsko združenje SLOLES (), ki združuje podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in nadaljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim l...

Preberi več

SURS: Odkup lesa, Slovenija, 2017

21.02.2018

SURS je objavil podatke o odkupu okroglega lesa iz zasebnih gozdov za mesec december (2017). Po podatkih SURS-a je vrednost odkupa iz zasebnih gozdov v letu 2017 znašala 57,6 miljona EUR, kar je za pribljižno 12 % manj kot v letu 2016. Poudariti je potrebno, da je bila manjša tudi količina odkupljenega le...

Preberi več

Prelistajte Gozdarski vestnik - Letnik 76, št.1

14.02.2018

V letošnjem letu smo se z uredniškim odborom Gozdarskega Vestnika dogovorili za medsebojno sodelovanje pri promociji. Spletni portal WoodChainManager bo v vlogi medija za promocijo vsebin s področja, ki ga aktivno pokrivamo. Iz vsake aktualne številke Gozdarskega Vestnika bomo izbrali po en prispevek za k...

Preberi več

Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017

14.02.2018

Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vseh gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi...

Preberi več

Razmišljate o ogrevanju na lesno biomaso?

12.02.2018

Spodbude Eko sklada za ogrevanje na biomaso Eko sklad spodbuja občane k učinkoviti rabi energije in prehodu na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Eden od njih je tudi ogrevanje na lesno biomaso. Tako vsem občanom, ki se ogrevajo na centralno ogrevanje, Eko sklad omogoča pridobitev nepovratnih sredste...

Preberi več

Ponovno objavljen razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa

06.02.2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Skupaj je na voljo 6 milijonov evrov, od tega polovico za kmetije z registrirano dejavnostjo. Naložbe so namenjene investicijam v primarno predelavo lesa in sicer za kmetije in po...

Preberi več

Novi obrazci za povrnitev trošarine za gorivo

01.02.2018

Konec januarja je Finančna uprava na svoji spletni strani objavila nov obrazec zahtevka za vračilo trošarine za gorivo porabljeno s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe TRO-A in za pravne osebe, agrarne skupnosti in s.p., TRO-B. Nov obrazec se vsebinsko bistveno ne loči od starega, je l...

Preberi več

Vezana knjiga računov neomejeno naprej

28.01.2018

Davčno potrjevanje računov po 1.1.2018 Zakon o davčnem potrjevanju računov je pred dvema letoma prinesel obveznost davčnega potrjevanja računov za večino prejemnikov gotovine pri zaračunavanju blaga ali storitev. To so vsi, ki morajo voditi evidence, npr. zavezanci za DDV, izvajalci dopolnilnih dejavn...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2017, za fizične osebe

15.01.2018

Brez sprememb glede na leto 2016 Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energent...

Preberi več

SiDG d. o. o. objavil javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

10.01.2018

SiDG je konec lanskega leta (27. 12. 2017) objavil javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci (Javni razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov, 27. 12. 2017). Obdobje dolgoročnih pogodb je do 5 let. K...

Preberi več

Ste pred investicijo v gozdno prometnico? Obiščite MojGozdar.

08.01.2018

Gozdne prometnice so osnovna infrastruktura za opravljanje proizvodnih procesov pridobivanja lesa in lesne biomase. To velja v celoti za pridobivanje lesa, pri katerem poteka faza spravila po tleh, in delno za tiste, pri katerih poteka spravilo iz sestoja do kamionske ceste po zraku. V slovenskih gozdovih pre...

Preberi več

PREGLED LETA 2017

02.01.2018

V letu 2016 smo pričeli s celovito prenovo spletnega portala WoodChainManager. Prenovo smo sklenili v letu 2017, ko je stran dobila novo grafično podobo in celovito prenovljen sistem za izračun stroškov. Na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo leta 2014 v ok...

Preberi več

VETROLOM: Poiščite izvajalca na MojGozdar.si

18.12.2017

Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedevnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega dre...

Preberi več

Predlog ukrepov za odpravo posledic škod

14.12.2017

Lastniki gozdov so utrpeli znatno škodo že zaradi žledoloma, sedaj pa je nastala dodatna škoda zaradi prenamnožitve podlubnikov. Za zatiranje in preprečevanje širjenja podlubnikov je najpomembnejše, da se drevesa, ki so jih napadli podlubniki, pravočasno poseka in izdela, še preden hroščki izletij...

Preberi več

Vloga Društev lastnikov gozdov pri mobilizaciji lesa

04.12.2017

Na rabo gozdnega prostora v Sloveniji vplivajo različni politični programi. Poleg tega proizvodnja lesa in trženje lesa iz zasebnih gozdov dobivata vedno večji pomen v gozdarstvu pri nas. Lokalne pobude lahko te dejavnosti podpirajo in tako spodbujajo mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov. Ena izmed takšn...

Preberi več

Primer dobre gradbene prakse SIDG

23.10.2017

Oddelek za gozdno gradbeništvo načrtuje, usmerja in vodi investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo na območjih državnih gozdov. Najdražja in najbolj zahtevna infrastrukturna investicijska vlaganja so novogradnje gozdnih cest in 30. avgusta 2017 je glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, kot prvo izvedeno...

Preberi več

POHITITE: 3 mil € za ureditev gozdne infrastrukture v letu 2017

09.10.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je konec meseca septembra v Uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 mio € nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti ...

Preberi več

Evropski parlament glasoval v prid LULUCF regulativi

21.09.2017

Evropske organizacije, ki zastopajo gozdarstvo in kmetijstvo ter lesno in papirno industrijo so pozitivno sprejele odločitev Evropskega parlamenta v okviru uredbe o rabe zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Parlament je namreč 13. septembra glasoval v prid bolj dinamične referenčn...

Preberi več

Gozdarska mehanizacija v letu 2016

19.09.2017

Statistični urad RS je objavil podatke o gozdarski mehanizaciji in porabi goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost za leto 2016. Glede na poročane podatke so gozdarska podjetja v letu 2016 porabila okoli 6,6 miljonov litrov goriva (bencina ali dizla) okoli 3 % manj kot v preteklem letu. Gozd...

Preberi več

Registracija in podpora skupinam proizvajalcev gozdnih in lesnih proizvodov

11.09.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek pravilnika za priznanje skupin proizvajalcev, ki bodo lahko iz ukrepa 9 Programa razvoja podeželja v prihodnjem letu pridobili neposredno finančno podporo. V skupino proizvajalcev se lahko poveže najmanj 5 lastnikov gozdov s površino ...

Preberi več

Portret proizvajalca Uniforest d.o.o.

31.07.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Uniforest d.o.o. iz Latkove vasi pri Preboldu, proizvajalca gozdarske tehnike in ponudnika gozdarske opreme. S portretom se ujema tudi 25. letnica delovanja tega podjetj...

Preberi več

Stroški dela v gozdarstvu

15.07.2017

Na Gozdarskem inštitut Slovenije v sklopu letnih posodobitev informacijskega portala WoodChainManager razvijamo novo orodje z uporabo katerega bodo uporabniki lahko izračali stroške dela v gozdarstvu za delavca, samostojnega podjetnika posameznika in kmeta. Zaradi zahtevnosti razvoja bomo v letošnjem letu...

Preberi več

Hrvaška omejila (prepovedala) izvoz hrastovine

03.07.2017

Hrvaška je z junijem omejila (prepovedala) izvoz nepredelane hrastovine. Izvoz nepredelane hlodovine doba in gradna je bil sicer že do sedaj precej omejen zaradi sistema prodaje lesa iz državnih gozdov na Hrvaškem, z izjemo količin, ki so bile prodane na mednarodnih javnih dražbah, ter tistih iz zasebni...

Preberi več

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov i...

Preberi več

VIDEO: Prihodnost je v povezovanju

22.06.2017

V mesecu maju in juniju na Gozdarskem inštitut Slovenije potekajoo različne aktivnosti v sklopu projekta BioVill. Projekt BioVill spodbuja razvoj regionalnih konceptov rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev krajev ogrevanih z lesom na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji po vzoru ...

Preberi več

Portret proizvajalca Tajfun Planina d.o.o.

22.05.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Tajfun Planina d.o.o. iz Planine pri Sevnici, proizvajalca gozdarske tehnike in hidravličnih dvigal. Začetki podjetja Tajfun Planina d.o.o. segajo petdeset let nazaj, ...

Preberi več

Ste že kupili drva za zimo?

08.05.2017

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na sp...

Preberi več

Kje so slovenski gozdarji?

27.03.2017

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v vašem kraju ali regiji? Ugotavljamo, da v Sloveniji manjka poslovni imenik deležnikov gozdno lesne verige, saj se na nas večkrat obračajo ljudje s po...

Preberi več

Ponovno obvezna knjigovodska listina za prevoz lesa po javnih cestah

08.03.2017

Novela Zakona o gozdovih je zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda ponovno uveljavila tako imenovane prevoznice, ki so od 1. januarja obvezen dokument pri prevozu lesa. Prevoznik lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino po nalaganju in med prevozom pri sebi ali v v...

Preberi več

Sistem za sledenje tovornjakom TIMFLOW

01.03.2017

Oktobra 2015 je Mednarodna preiskovalna agencija za okolje (Environmental Investigation Agenc - EIA) objavila poročilo dvoletne preiskave (več na povezavi "Stealing the Last Forests"). Poročilu, ki kaže, da je avstrijska družba Holzindustrie Schweighofer med glavnimi kršitelji s področja nezakonite se...

Preberi več

Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev

22.02.2017

Z uvedbo novih tehnologij pridobivanja lesa sta se spremenili proizvodnost in ekonomičnost pridobivanja lesa, hkrati pa so se spremenili tudi negativni vplivi teh tehnologij na gozd. Žal je trenutno gospodarska situacija takšna, da si konkurenčnost na trgu tehnologij in dela posamezniki zagotavljajo tudi ...

Preberi več

Razpoložljivih količin okroglega lesa še ne izkoriščamo v zadostni meri

15.02.2017

Za nadaljnji razvoj gozdno-lesnih verig je med drugim zelo pomembna tudi informacija o možnih in dejanskih količinah lesne surovine, ki so v naših gozdovih in se ob upoštevanju podatkov o preteklem gospodarjenju in predpostavki, da se povpraševanje v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, lahko pojavijo ...

Preberi več

Kakovost gozdarskih storitev v Sloveniji

09.02.2017

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. Celostnega sistema objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu pa v Sloveniji nimamo. Pri trajnostn...

Preberi več

Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

21.01.2017

Za gospodarno opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (in pogosto tudi za preživetje kmetije) je bilo že od nekdaj potrebno na marsikateri kmetiji vključevati tudi druge dejavnosti. Spomnimo se samo Ribničanov v nekdanji skupni monarhiji, a tudi danes pogosto ni nič drugače, le da so statusne obli...

Preberi več

Povrnitev trošarine za leto 2016, za fizične osebe

15.01.2017

Minulo leto 2016 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije praktično običajno, čeprav je s 1.8.2016 začel veljati nov Zakon o trošarinah. Ta določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo...

Preberi več

Zakaj so dražje gozdarske pnevmatike v resnici cenejše?

12.12.2016

Cena naj ne bo vedno vaš prvi kriterij pri izbiri gozdarskih pnevmatik. Bistveno je število delovnih ur, ki jih z njimi na delovnem stroju opravite na zahtevnih terenih. Gozdarske pnevmatike – kaj plačamo ob nakupu? Traktorske pnevmatike so pomemben del kmetijske mehanizacije. Poleg osnovnih funkcij lahk...

Preberi več

Prenavljamo spletno stran WCM

24.09.2016

Za vas smo v mesecu septembru začeli s prenovo spletne strani WoodChainManager. Prenovo bo predvidoma končana v mesecu decemebru 2016. Ekipa WoodchainManager....

Preberi več

Cene žagarskih proizvodov so bile v avgustu znatno višje kot v prvi polovici leta

19.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v avgustu opravili tretje zbiranje prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2021.    ...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2021

08.09.2021

V avgustu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 36 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 75 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do...

Preberi več

Gibanje cen hlodov za žago in furnir in žaganega lesa na svetovnem trgu se ne umirja

08.08.2021

Trg okroglega in žaganega lesa postaja globalen bolj kot kadarkoli prej. V drugem kvartalu letošnjega leta se na večini svetovnih trgov nadaljuje izrazit naraščajoči trend cen hlodov za žago. Še vedno je pomemben razlog izjemno povpraševanje po lesu na Kitajskem in v Združenih državah Amerike, povp...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2021

08.06.2021

V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 35 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 88 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30...

Preberi več

Cene žagarskih proizvodov v Sloveniji v FEBRUARJU in MAJU 2021

03.06.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem marcu in maju izvedli prvi dve spremljanji prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji. V tokratni novici prikazujemo rezultate iz obeh anket, kjer navajamo cene posameznih proizvodov za meseca FEBRUAR in MAJ 2021. Vprašalnik o cenah žagarskih proizv...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – marec 2021

19.04.2021

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE SEČNJE IN SPRAV...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v FEBRUARJU 2021

14.03.2021

V februarju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 32 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 77 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša ...

Preberi več

Odkupne količine in cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v 2020 nižje kot v 2019

03.03.2021

Odkup gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz zasebnih gozdov je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) v letu 2020 znašal nekaj manj kot 860.000 m3, kar je 14 % manj kot v letu 2019. Glede na namen rabe GLS, se je najbolj zmanjšal odkup kategorije drug okrogel industrijski les iglavcev (-80 %), sledi hlodo...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v DECEMBRU 2020

17.01.2021

  V decembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli še zadnje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020, ki je bilo že deveto zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razme...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2020

09.12.2020

  V novembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli četrto redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letošnjem letu in kar osmo zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer,...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV V SLOVENIJI – oktober 2020

29.11.2020

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CE...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v OKTOBRU 2020

17.11.2020

  V oktobru 2020 na Gozdarskem inštitutu Slovenije nadaljujemo z izvajanjem mesečnega zbiranja odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Kar 72 % teh podjetij je m...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v SEPTEMBRU 2020

19.10.2020

  Tudi v septembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 40 ...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v AVGUSTU 2020

15.09.2020

V avgustu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letu 2020 in kar peto zbiranje cen z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-1...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020

17.08.2020

V juliju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že peto zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu letošnjega leta oziroma tretje izredno zbiranje z namenom spremljanja odkupnih cen okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epi...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JUNIJU 2020

15.07.2020

  V juniju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Kljub temu, da je bila epidemija s 15. majem uradno preklicana, menimo, da bodo p...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2020

07.06.2020

V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije po aprilu izvedli že drugo zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času epidemije COVID-19. Trenutno mesečno zbiranje odkupnih cen je predvsem namenjeno ugotavljanju sprememb, ki jih je na trgu okroglega les...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov v aprilu niso padle tako drastično, kot je bilo napovedano

29.04.2020

V aprilu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli izredno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. Kot smo že poročali, se je odkup lesa na kamionski cesti v drugi polovici marca začel zmanjševati, padle pa so tudi cene lesa. V tokratni anketi je s...

Preberi več

AKTUALNE CENE GOZDARSKIH STORITEV – marec 2020

06.04.2020

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. CENE...

Preberi več

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v februarju 2020

16.03.2020

V februarju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, od tega 9 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, štiri podjetja v dveh regijah, dve podjetji v tr...

Preberi več

Aktualne cene gozdarskih storitev ob koncu leta 2019

16.12.2019

V začetku decembra smo med izvajalci gozdarskih storitev ponovno izvedli zbiranje cen in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je pos...

Preberi več

Aktualne cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu

02.12.2019

V novembru 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s podjetji, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, ponovno pripravili analizo cen gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 25 podjetij, od tega 12 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, pet podjetij...

Preberi več

Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji

26.07.2019

Darja Stare1, Špela Ščap2 Izvleček: Stare, D., Ščap Š.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.       Naravne motnje v zadnjih letih povečujejo posek v slovenskih g...

Preberi več

AKTUALNO: cene gozdarskih storitev – POMLAD 2019

09.04.2019

V marcu smo izvedli že peto zbiranje cen gozdarskih storitev in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Cene sečnje in spravila   Podatke je posredovalo 20 poslovnih sub...

Preberi več

AKTUALNO: Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - marec 2019

21.03.2019

V prvi polovici marca 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. 13 podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni ...

Preberi več

AKTUALNO: odkupne cene lesa na kamionski cesti

20.12.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, december 2018 Med 20.11. in 7.12.2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 21 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Šest podjetij ...

Preberi več

CENE PREVOZA LESA - jesen 2018

13.12.2018

V novembru smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že četrto spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 18 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Devet podjetij izvaja storitev samo v eni s...

Preberi več

AKTUALNO: CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – JESEN 2018

10.12.2018

V novembru smo izvedli že četrto zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami  sečnje in spravila lesa. Med njimi je 6 (30 %) t...

Preberi več

NOVO: CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

23.04.2018

V prvi polovici aprila smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 10 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Štiri podjetja izvajajo storit...

Preberi več

AKTUALNE CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA - POMLAD 2018

08.04.2018

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018 Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo kar 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s  sečnjo ...

Preberi več

AKTUALNO: ODKUPNE CENE LESA

05.03.2018

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, februar 2018 Med 31. 1. in 15. 2. 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 27 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Dvanajst podjet...

Preberi več

Cene sečnje in spravila lesa - jesen 2017

20.11.2017

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – jesen 2017 V mesecu oktobru smo izvedli že drugo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo. Podatke je posredovalo 22 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvam...

Preberi več

NOVO!! Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov na portalu WoodChainManager

13.11.2017

Cene gozdno lesnih sortimentov - jesen 2017 Med 4. in 24. 10. 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 26 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Petnajst podjetij izvaja od...

Preberi več

Cene prevoza lesa v Sloveniji

06.11.2017

Cene prevoza lesa - jesen 2017 Med 2. in 16. oktobrom smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli drugo spletno anketo namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Prva anketa je bila izvedena v maju 2017. Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo...

Preberi več

WCM razkriva cene gozdarskih storitev

28.08.2017

V mesecih maj in junij 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli prvo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo ter zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kom...

Preberi več

WoodChainManager razkriva cene lesnih goriv

22.12.2016

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na sp...

Preberi več

Novi modularni gozdarski zgibnik

18.07.2021

Bijol BWS 240 V Sloveniji za spravilo lesa večinoma uporabljamo kolesne kmetijske traktorje, ki so ustrezno prilagojeni in opremljeni za delo gozda. Uporabljajo se predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi vse več za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa, sle...

Preberi več

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M0 8.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020

14.07.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček: Trenutno aktualen Program razvoja podeželja (2014–2020) je Evropska komisija za Slovenijo potrdila februarja 2015. Za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi je v okviru ukrepa M08 ključen podukrep M08.6, ki prek spodbujanja naložb v gozdars...

Preberi več

Lesno oglje za žar na slovenskem trgu

04.07.2021

Oglje za žar je v mednarodnem standardu za določanje kakovosti lesnega oglja za žar (SIST EN 1860-2:2005) opredeljeno kot trdi ostanek karbonizacije lesa, ki ni kemično obdelan. Pri zgorevanju naj ne bi nastajalo čezmerno iskrenje, glavna sestavina je ogljik in vsebnost pepela minimalna. Briketi za žar ...

Preberi več

TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2020

27.06.2021

Proizvodnja Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le-ta narašča. V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvajalci lesnih peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Slov...

Preberi več

Prepoved uvoza hrastove hlodovine iz ZDA v EU

25.05.2021

Bolezen hrastova uvelost   Hrastova uvelost (Bretziella fagacearum, sin. Ceratocystis fagacearum) je bolezen hrastov, ki je zaenkrat poročana le iz ZDA. Prenaša se z vektorji, s stikom koreninskih sistemov okuženih dreves, s trgovino z lesom in sadilnim materialom. V ZDA hrasti iz skupine rdečih hrastov ...

Preberi več

Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, ki se nanašajo na delo v gozdu

26.04.2021

Kmetijstvo in gozdarstvo spadata med tiste delovno intenzivne panoge, pri katerih še vedno posvečamo premalo pozornosti varnosti pri delu. Zato je gozdarstvo glede tveganja pri delu prav na vrhu in kmetijstvo zelo visoko. Slovenski gozdovi niso le naše največje zeleno bogastvo, pač pa tudi pobiralci najb...

Preberi več

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

22.04.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček:Stare, D., Krajnc, N.: Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit....

Preberi več

Stanje žagarskih obratov v Sloveniji v letu 2019

16.03.2021

V letu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili raziskavo med žagarskimi obrati, z namenom ugotavljanja aktualnega stanja v slovenski žagarski industriji. Glavni cilj raziskave je bil razumeti dinamiko razvoja primarne lesnopredelovalne industrije v Sloveniji, kar bo pripomoglo k oblikovanju uč...

Preberi več

Spremljanje koncentracije askospor glive Eutypella parasitica

11.03.2021

Tine HAUPTMAN1,2* Izvleček: Hauptman, T.: ; Gozdarski vestnik, 79/2021, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gliva Eutypella parasitica izvira iz Severne Amerike in povzroča bolezen, imenovano javor...

Preberi več

Slovenski trg traktorjev 2020

02.02.2021

Padec, a ne le zaradi covida V minulem letu 2020 je bila prodaja traktorjev v Sloveniji manjša kot leto pred tem. Prodanih je bilo 1.116 traktorjev, kar pomeni 234 traktorjev oz. 17,3 odstotkov manj kot v letu 2019. Tako se je prodaja zmanjšala že drugo leto zapored, saj je tudi v letu 2019 prodaja padla z...

Preberi več

Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja

30.12.2020

Vasja LEBAN1, Jože FALKNER2, Anton LESNIK3 Izvleček: Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Gozdarski etični kodeks za 21. stoletje; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Etič...

Preberi več

Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd

25.11.2020

Anita BENKO BELOGLAVEC1, Andreja KAVČIČ2 Izvleček: Benko Beloglavec, A., Kavčič, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Posledice mednarodne trgovine z lesom med...

Preberi več

Trg gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 v številkah

11.11.2020

Trg gozdnih lesnih sortimentov (GLS) redno spremljamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). Vsako leto izračunavamo strukturo proizvodnje le-teh in sicer s pomočjo številnih podatkovnih virov: Zavod za gozdove Slovenije, družba SiDG d.o.o., podjetja v lesnopredelovalni industriji, Statistični urad RS...

Preberi več

Trg lesa v času COVID-19

08.11.2020

  Gozdno-lesni sektor se je že z začetkom letošnjega leta spopadal s težavami na trgu okroglega lesa (zaradi presežkov okroglega lesa na celotnem evropskem trgu so padle cene tega lesa) z začetkom epidemije COVID-19 pa se je kriza še poglobila. Odkup gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov se je...

Preberi več

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2019 in 2020

01.11.2020

  Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji, in sicer za preteklo leto in polovico tekočega leta. Namen poročila je analiz...

Preberi več

Lesno oglje za žar

14.09.2020

Oglje nastane s segrevanjem lesa ob odsotnosti zraka (kisika) običajno pri temperaturi med 240 do 350°C. Med procesom pirolize, z odstranjevanjem hlapnih komponent poteče karbonizacija lesa. Hlapne komponente se iz procesa izločajo v obliki dima. Prednost oglja je, da ne vsebuje hlapnih snovi in zato izgo...

Preberi več

TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2019

21.06.2020

PROIZVODNJA V SLOVENIJI   Proizvodnja peletov v Sloveniji v zadnjih 10 letih počasi, a zanesljivo narašča. V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili analizo slovenske proizvodnje peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2019...

Preberi več

Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014–2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS

17.06.2020

Špela ŠČAP1 Izvleček: Špela, Š.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Statistični urad RS (SURS) vsako leto naredi statistično raziskavo Industrijska proizvodnja, s...

Preberi več

Proizvodnja in raba lesnih peletov v svetu

19.04.2020

Proizvodnja Skupna svetovna proizvodnja peletov je v letu 2018 znašala več kot 55,7 milijonov ton in nenehno raste; od leta 2017 do 2018 se je povečala za 14 %. Najhitreje se širi obseg proizvodnje v Aziji. Ta se je v letu 2018 povečal za 54 %. Vodilne države proizvajalke so poleg Kitajske še Vietnam, ...

Preberi več

Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom

12.04.2020

Peter PRISLAN1, Domen ARNIČ2, Špela ŠČAP3, Nike KRAJNC4, Aleš STRAŽE5 Izvleček: Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 21. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Mi...

Preberi več

Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe

20.11.2019

Nike KRAJNC1, Primož SIMONČIČ2, Lado KUTNAR3, Daniel ŽLINDRA4, Barbara PIŠKUR5, Nikica OGRIS6, Hojka KRAIGHER7, Gregor BOŽIČ8, Mitja SKUDNIK9, Matevž TRIPLAT10 Izvleček: Krajnc, N., Simončič, P., Kutnar, L., Žlindra, D., Piškur, B., Ogris, N., Kraigher, H., Božič, G., Skudnik, M., Triplat, M....

Preberi več

Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji

28.10.2019

(Market Statement 2019; Slovenija) Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi , in sicer za preteklo leto in polovico predpreteklega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in ...

Preberi več

Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev

23.10.2019

Aleš Kadunc1, Andrej Avsenek2, Marko Matjašič3 Izvleček: Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 2. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na Zgornjem Gorenjskem že nek...

Preberi več

Trg gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji v 2018

29.09.2019

 Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, vsako leto pripravimo pregled trga gozdnih lesnih sortimentov za leto nazaj. Pri tem bi se še posebej radi zahvalili izbranim podjetjem, ki nam vsako leto zaupajo svoje podatke, zaradi katerih so nekateri izračuni in analize tokov...

Preberi več

Sodobne tehnologije za večjo varnost na kmetiji

21.05.2019

Dejstvi, da »Varnosti in zdravja pri delu ni nikoli dovolj« in »Nič ni tako zanesljivo kot spremembe« veljata tudi za kmetijstvo in gozdarstvo. Toliko bolj še v današnjem času hitrih sprememb, ki se nezadržno odvijajo tudi pri tehnologijah in tehnika v kmetijstvu in gozdarstvu. Tega se močno zavedaj...

Preberi več

Kdo so izvajalci gozdarskih storitev?

13.05.2019

V Sloveniji trg gozdarskih storitev ureja širok nabor zakonov, uredb in pravilnikov. Poleg Zakona o gozdovih se izvedbe gozdarskih storitev posredno ali neposredno dotikajo še z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja ...

Preberi več

Eno leto po vetrolomu

24.03.2019

Nike Krajnc1, Andrej Breznikar2 Izvleček: Krajnc, N., Breznikar, A.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 0. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Minilo je eno leto od vetroloma, ki je povzročil veliko škode v ...

Preberi več

Analiza uvoza lesnih peletov v Slovenijo za leta 2016, 2017 in 2018

10.03.2019

Analiza podatkov za leto 2016 (podatki pridobljeni iz podatkovnega portala SI-STAT, ki ga vodi SURS) V letu 2016 je bilo v Slovenijo uvoženih skupno 205.000 ton lesnih peletov, večinoma (82 %) iz Romunije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije (Slika 1). Pri uvozu lesnih peletov v Slovenijo leta 2016 j...

Preberi več

Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji

12.11.2018

Tom LEVANIČ1 Izvleček: Levanič, T.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 1. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Upravljanje z divjadjo in lovišči je ena od osnovnih nalog lovcev v Sloveniji. Za uspešno uprav...

Preberi več

Kmetijska in gozdarska vozila v cestnem prometu ter predpisi

15.10.2018

Prodaja, registracija in tehnični pregledi Za izboljšanje varnosti, predvsem pa zmanjšanje števila nezgod pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil je potrebno s predpisi urediti celotno področje uporabe teh vozi. V tem prispevku obravnavamo evropske in slovenske predpise, ki urejajo pogoje za udeležbo...

Preberi več

Ne spreglejte: Popis sekalnikov 2018

03.06.2018

Raba lesne biomase v Sloveniji Lesna biomasa je in ostaja pomemben vir energije za pokrivanje potreb po toploti v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote v industriji ter za proizvodnjo električne energije. Letno porabimo skupno več kot 2 milijona ton lesa v energetske namene.   Po podatkih statističnega u...

Preberi več

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si

16.04.2018

Matevž TRIPLAT1, Mitja PIŠKUR2, Nike KRAJNC3 Izvleček: Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Prispevek predstavlja spletni informacij...

Preberi več

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

18.08.2021

Nikica Ogris1, Mitja Skudnik2, 3   Izvleček: V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzroč...

Preberi več

Gostota lesa - metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva

13.06.2021

Gostota lesa je fizikalna lastnost, ki je enostavno določljiva in nakazuje na številne druge lastnosti lesa in s tem tudi na njegovo uporabnost v lesno-predelovalni industriji, gradbeništvu ali energetiki. Ker je odvisna od vlažnosti ter poroznosti, se v stroki pojavljajo različne definicije gostot lesa,...

Preberi več

Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma

19.05.2021

Urban Žitko1, Barbara Piškur2, Matevž Triplat3   Izvleček: Žitko, U., Piškur, B., Triplat, M.: ; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.   Karantenski škodljivi organ...

Preberi več

Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

27.10.2020

Anton POJE1, Martin ZIESAK2, Matevž MIHELIČ1 Boštjan HRIBERNIK1 Vasja LEBAN1 Izvleček: Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri gozdni proizvodnji; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prev...

Preberi več

Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih

11.08.2020

Luka KRAJNC1, Polona HAFNER1, Andreja VEDENIK1 Jožica GRIČAR1 Primož SIMONČIČ1 Izvleček: Krajnc, L., Hafner, P., Vedenik, A., Gričar, J., Simončič, P.: Meritve gostote v slovenskih gozdovih; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit....

Preberi več

Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir

08.05.2020

Urša VILHAR1, Erika KOZAMERNIK1 Izvleček: Vilhar, U., Kozamernik, E.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 77. Prevod avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gozdovi s svojimi ekosistemskimi storit...

Preberi več

Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

11.03.2020

Jaša SARAŽIN1, Igor POTOČNIK2, Milan ŠERNEK3 Izvleček: Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Svetovna poraba fos...

Preberi več

Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu

02.01.2020

Domen ARNIČ1, Peter PRISLAN2, Luka JUVANČIČ3 Izvleček: Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Raba lesa v slovenskem biogospodarstva; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. ?10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 72. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jeziko...

Preberi več

Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju

14.08.2019

Miha Humar1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 5-6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. V ladijskem kontejnerju sm...

Preberi več

Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti

03.05.2019

Blaž Fricelj1, Matija Klopčič2 Izvleček: Fricelj, B., Klopčič M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic V raziskavi smo preverjali uporabnost telefonske/t...

Preberi več

Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal

27.02.2019

Anton Poje1, Matevž Mihelič2, Vasja Leban3 Izvleček: Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: ; Gozdarski vestnik, 78/2019, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Varovanje in ohranjanje gozdnih ...

Preberi več

Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove: nacionalna javnomnenjska raziskava

25.12.2018

Anže Japelj1, Špela Planinšek2 Izvleček: Japelj, A., Planinšek, Š.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Z javnomnenjsko poizvedbo na nacionalni ravni s...

Preberi več

Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

01.10.2018

Mitja SKUDNIK1, David HLADNIK2 Izvleček: Skudnik, M., Hladnik, D.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 36. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na podlagi simuliranja zgostitve mreže monitoringa g...

Preberi več

Lastnosti lesa lubadark

26.06.2018

Miha HUMAR1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Križnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka...

Preberi več

Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja

27.05.2018

Peter ZAJC1, Jernej BERZELAK2, Jurij GULIČ3, Sebastjan ŠTRUC4, Ljudmila MEDVED5, Branko GRADIŠNIK6 Izvleček: Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V sl...

Preberi več

Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini

11.03.2018

Domen ARNIČ1, Janez KRČ2, Jurij DIACI3 Izvleček: Arnič, D., Krč, J., Diaci, J.: ; Gozdarski vestnik, 78/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 31. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Nazadovanje opravljanja nege ob večanju...

Preberi več