Otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka

V petek, 12. junija 2020 je na Vojskem potekala slavnostna otvoritev makete Idrijskega žičnega izvleka. Dogodek je potekal v organizaciji Gozdarskega društva Posočja in družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o. v sodelovanju z ZGS OE Tolmin. Maketa Idrijskega žičnega izvleka na Vojskem stoji v neposredni bližini rojstne hiše izumitelja Štefana Gnezde, ki velja za pionirja gozdnih žičnic na Slovenskem. Za spravilo lesa iz gozdov je najprej (od 1928) uporabljal žične vezi, škripce in lesen vitel na volovsko vprego. Kasneje (1932) je priredil poltovorni avtomobil za pogon žičnega žerjava, ki se po izumitelju imenuje Gnezdov izvlek, izum pa je kasneje ponarodel in dobil ime idrijski izvlek. Gnezdov izvlek je v nasprotju z ostalimi takratnimi žičnicami omogočal hitro prestavljanje in tako omogočil spravilo lesa od panja do glavne prometnice, kar pomeni, da smo lahko začeli gospodariti z gozdom na strmih terenih.

 


Slika 1: Zbrani in sodelujoči na otvoritvi makete Idrijskega žičnega izvleka.

Pred otvoritvijo makete smo lahko prisluhnili krajšim prispevkom na temo gozdnega žičničarstva na Slovenskem. Pozdravni nagovor udeležencem je podal Samo Mihelin, začasni direktor SiDG, zgodovinski pregled gospodarjenja z gozdovi na Idrijskem je povzel Edo Kozorog, vodja OE Tolmin ZGS, dr. Boštjan Košir iz Biotehniške fakultete UL je predstavil pregled zgodovine žičničarstva na Slovenskem, predstavitev in uporabo Idrijskega vozička pa je vodil Silvo Peljhan iz Gozdarskega društva Posočja. O gozdnem žičničarstvu danes in o njegovi prihodnosti pa sta svoj pogled podala Marko Opeka, vodja oddelka za gozdno proizvodnjo SiDG ter dr. Robert Robek, vodja oddelka gozdnega gradbeništva SiDG.


Slika 2: Maketa Idrijskega žičnega izvleka.

Sledila je slavnostna otvoritev makete in prikaz delovanja izvleka, katero je demonstriral Silvo Peljhan iz Gozdarsko društvo Posočja.dr. Matevž Mihelič
Gozdarski inštitut Slovenije - Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko