Posek lesa lani za 20 % nižji kot v letu 2019

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je posek v letu 2020 znašal dobrih 4,23 milijonov m3, kar je 20 % manj kot v letu 2019. V strukturi poseka so z nekaj manj kot 2,38 milijoni m3 prevladovali iglavci, katerih posek se je sicer zmanjšal za 29 % v primerjavi z letom 2019. Posek listavcev pa se je lani zmanjšal za 5 % v primerjavi z letom prej in je znašal nekaj manj kot 1,86 milijonov m3. Nižji posek v lanskem letu je bil posledica predvsem manjšega obsega sanitarnih sečenj, saj je posek oslabelih/poškodovanih dreves zaradi naravnih motenj (kjer so všteti tudi podlubniki) prvič po letu 2013 znašal manj kot 2 milijona m3.

 

Mesečna dinamika sanitarne sečnje kaže, da je bilo v obdobju 2016–2020 največ te vrste sečnje izvedene v mesecu decembru, vendar je glavni razlog povišanja količin v tem mesecu način zbiranja podatkov s strani ZGS. V zadnjih petih letih je bilo sicer (brez upoštevanja decembra) največ sanitarne sečnje izvedene v mesecih avgust, september in oktober. Lani pri mesečni dinamiki sanitarne sečnje izstopajo poletni in jesenski meseci, saj je bil na primer v obdobju julij do oktober v povprečju za 51 % manjši posek kot v povprečju enakih mesecev obdobja 2016–2019.Slika 1: Mesečna dinamika sanitarne sečnje v slovenskih gozdovih v obdobju 2016 do 2020 (vir: Zavod za gozdove Slovenije – podatki o poseku, preračuni Gozdarski inštitut Slovenije)


  Več informacij o strukturi poseka po vrstah sečnje in po glavnih drevesnih vrstah (iglavci, listavci) je za obdobje 1995–2020 dostopnih na:Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije