Prvi rezultat projekta Net4Forest

V okviru Erasmus+ projekta Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), ki je namenjen spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečati dohodek iz njihovih gozdov z optimizacijo stroškov in povečanim trženjem lesa in drugih storitev, smo partnerji iz 5 držav pripravili priročnik o stanju gozdarstva v Estoniji, Latviji, Španija (Katalonija), Sloveniji in na Švedskem ter kratko predstavili ovire, s katerimi se srečujejo zasebni lastniki gozdov pri gospodarjenju z gozdovi. Priričnik z naslovom »The pathway for efficient operations in private forests« (»Pot učinkovitega delovanja v zasebnih gozdovih«) je prvi izmed rezultatov projekta, nadalje pa bomo pripravili različna orodja za učenje in praktično izobraževanje lastnikov gozdov, da bi dosegli čim večji donos iz svojih gozdov ob hkratni optimizaciji stroškov in spoštovanju okoljskih omejitev.

 

Slovenski del priročnika je razdeljen v štiri poglavja. V prvem poglavju so predstavljeni slovenski gozdovi in o gozdarstvu na splošno, s poudarkom na ključnih akterjih in izzivih, ki jih predstavljajo naravne nesreče v zadnjih letih. Nadalje so predstavljene prevladujoče proizvodne verige v zasebnih gozdovih in v tretjem poglavju trg okroglega lesa v Sloveniji. V četrtem poglavju je predstavljena lastniška struktura slovenskih gozdov, karakteristike zasebnih lastnikov gozdov, njihove možnosti sodelovanja, povezovanja in izobraževanja. Nazadnje smo identificirali potrebe zasebnih lastnikov gozdov pri njihovem gospodarjenju z gozdovi. Trenutno ni na voljo orodja za enostavno in hitro ocenjevanje kakovosti lesa, poleg tega tudi ni strokovnega usposabljanja lastnikov gozdov o ocenjevanju kakovosti lesa ali prodaji in odkupu lesa. Obstajajo standardi, katerih uporaba med manjšimi zasebnimi lastniki gozdov ni pogosta. Zato je potrebno preprosto in uporabno orodje, ki bo zasebnim lastnikom gozdov omogočilo, da se zlahka naučijo učinkovitega trženja lesa in gozdarskih storitev.KLIKNITE SLIKO ZA POVEZAVO:Darja Stare (darja.stare@gozdis.si) in Tina Jemec (tina.jemec@gozdis.si)