Evropski parlament glasoval v prid LULUCF regulativi

Evropske organizacije, ki zastopajo gozdarstvo in kmetijstvo ter lesno in papirno industrijo so pozitivno sprejele odločitev Evropskega parlamenta v okviru uredbe o rabe zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Parlament je namreč 13. septembra glasoval v prid bolj dinamične referenčne ravni gozdov, ki bi upoštevale emisije in odstranitve iz trajnostno upravljanih gozdov.

 

EUSTAFOR, CEPF, Copa in Cogeca, CEPI in CEI-Bois priznavajo, da parlament pri določanju referenčnih ravni gozdov zahteva prožna in vnaprej usmerjena pravila. Vendarle pa je potrebno nadaljnje delo, da se zagotovi polno upoštevanje celotnega potenciala trajnostno upravljanih gozdov in lesnih proizvodov za ublažitev podnebnih sprememb, saj bo končna ureditev uredbe dogovorjena v trialogih. Za Evropsko unijo je bistveno, da še naprej spodbuja uporabo domačih gozdnih virov in razvoj celotne vrednostne verige, ki temelji na gozdarstvu.

"Izid glasovanja spodbuja države članice, naj še naprej trajnostno uporabljajo svoje naraščajoče gozdne vire, da bi dekarbonizirale evropsko gospodarstvo. Vendar še vedno ostaja kar nekaj prostora za nadaljnje izboljšanje uredbe LULUCF, "pravi Piotr Borkowski , izvršni direktor EUSTAFOR. "Aktivni in trajnostno upravljani evropski gozdovi so bistvenega pomena, da bi lahko Evropska unija imela vodilno vlogo pri združevanju okoljske integritete s socialnimi potrebami in gospodarskim razvojem."

"To je korak v pravo smer za politiko, ki EU postavlja na pravo pot do ciljev Pariškega sporazuma. Omogoča nadaljnje naložbe v gozdarski sektor in trajnostno gospodarjenje z gozdovi - najboljša dolgoročna strategija za vzdrževanje ponora ogljika in več koristi od naših gozdov, "pravi Emma Berglund , generalna sekretarka CEPF.

Generalni sekretar Copa in Cogeca Pekka Pesonen je dejal: Današnje glasovanje je potrdilo trajnostne prakse ravnanja z gozdovi in vlaganje v gozdove na podeželskih območjih. Trajnostne prakse pridelave so povezane z večnamensko vlogo gozdov. To prinaša odlične rezultate za podnebje, družbo in gospodarstvo. Bolezni in gozdni požari so enako katastrofalni, državam članicam pa je treba omogočiti, da upravljajo gozdove na način, ki obravnava tudi te pomembne izzive. V prihodnjih razpravah s Svetom je treba zagotoviti, da ima vsaka država, ne glede na velikost ali majhnost, možnost, da nadaljuje z upravljanjem svojih gozdov na pregleden in znanstveno naravnan način z dolgoročno strategijo, brez strahu, da bi bila kaznovana ali kršena pravice zasebnih lastnikov.

"Glasovanje je v ospredje uredbe LULUCF postavilo naložbe v evropske gozdove, ki prinaša pozitvine rezultate tako za evropsko podnebno strategijo kakor tudi za 1,8 milijona ljudi, ki delajo v gozdno lesni verigi, "pravi Sylvain Lhôte , generalni direktor CEPI.

Povzeto po https://www.eustafor.eu/library/forestry-news/