Gozdarska mehanizacija v letu 2016

Statistični urad RS je objavil podatke o gozdarski mehanizaciji in porabi goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost za leto 2016. Glede na poročane podatke so gozdarska podjetja v letu 2016 porabila okoli 6,6 miljonov litrov goriva (bencina ali dizla) okoli 3 % manj kot v preteklem letu.Gozdarska podjetja so v letu 2016 porabila nekoliko manj goriv kot v prejšnjem letu

Gozdarska podjetja so za gozdarsko dejavnost v letu 2016 porabila skupaj okoli 6,6 milijona litrov goriv (bencina in dizla) ali za okoli 3 % manj kot v prejšnjem letu. Od tega je bilo za sečnjo, spravilo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov porabljenih okoli 2,7 milijona litrov goriv ali približno 42 % porabljenega goriva. Največji delež goriva je bil porabljen za prevoz lesa po cestah (okoli 44 %). Manjši delež porabljenega goriva pa je bil porabljen za gojenje gozdov, za gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic ter za prevoz z osebnim avtomobilom za potrebe proizvodnje.

Grafikon 1: Poraba goriv za gozdarsko dejavnost v gozdarskih podjetjih, SlovenijaGrafikon 1: Poraba goriv za gozdarsko dejavnost v gozdarskih podjetjih, Slovenija


Grafikon 2: Poraba goriv v gozdarskih podjetjih po vrsti gozdarske aktivnosti, Slovenija, 2016Grafikon 2: Poraba goriv v gozdarskih podjetjih po vrsti gozdarske aktivnosti, Slovenija, 2016Nekoliko manjše je sicer tudi skupno število gozdarske mehanizacije in opreme v gozdarskih podjetjih. Gozdarska podjetja so v letu 2016 uporabljala (na podlagi ocen statističnega raziskovanja o gozdarski dejavnosti) 569 gozdarskih traktorjev, prilagojenih za delo v gozdu. Od tega je bilo največ prilagojenih kolesnikov, in sicer okoli 67 %. Število kamionov z gozdarsko nadgradnjo in nakladalno napravo ter vlačilcev in prekucnikov je bilo za 4 % manjše glede na leto 2015, število drugih strojev in opreme je bilo tudi nekoliko manjše kot v prejšnjem letu.

Za več informacij kliknite na POVEZAVO, podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.