Izbor NAJ-izvajalca gozdarskih storitev

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si

S sistemom spodbujamo povezovanje povpraševanja in ponudbe ter uporabnikom nudimo možnost izbire najustreznejšega izvajalca. Prav naročniki gozdarskih storitev lahko kot uporabniki sistema s svojimi ocenami aktivno pripomoremu k povečanju motivacije med izvajalci gozdarskih del za konkurenčno delovanje na trgu in kakovostno izvedbo del v gozdovih. MojGozdar uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, gojitvena dela, žičniško spravilo, strojna sečnja, izdelava lesnih sekancev (sekalnik) in gozdno gradbeništvo. Uporabnik spletnega sistema MojGozdar je lahko vsak, ki dostopa do interneta z računalnika ali telefona. Obiskovalec z brezplačnim vpisom v spletni sistem MojGozdar postane »uporabnik«. Z vpisom pridobimo možnost :

  • razširjenega iskanja po imeniku gozdarskih izvajalcev (teh je že preko 1.300),
  • vpogleda v razširjen profil izvajalcev, ki poleg osnovnih podatkov nudi tudi razširjen opis podjetja z dopolnjenimi kontaktnimi podatki in opisom podjetja,
  • pregledovanja ocen uporabnikov, ki so že ocenili svojega ponudnika,
  • vpogleda v pravno formalno ocene ustreznost po principu semaforja,
  • pošiljanja neovezujočega povpraševanja za izbrane gozdarske storitve,
  • ocenjevanja izvajalcev in
  • digitalnega sistema "Potrebne skrbnosti in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov", ki je prirejen prav potrebam zasebnih lastnikov.

Uporabniki so lastniki gozdov ali upravljavci gozdov in drugih, z drevjem poraslih površin, ki želijo prek spletnega sistema MojGozdar pridobiti ponudbo za izbrane storitve.

Ocenjevanje s strani uporabnikov

Na sistemu MojGozdar svoje izkušnje ter mnenje o kakovosti opravljenih storitev podajate tudi uporabniki sistema MojGozdar. Povprečna ocena zadovoljstva naročnika storitve z opravljeno storitvijo, bo v razširjenem profilu izvajalca objavljena poleg strokovne ocene izvajalca. Pri tem pa se lahko uporabnik samostojno odloči ali bo oceno podal v celoti anonimno ali ne. Ocenjevanje je mogoče z uporabo spletnega vprašalnika.Vprašalnik za ocenjevanje izbranih podjetij


Ocena ustreznosti

Poleg ocene zadovoljstva naročnikov storitev se pri lahko uporavniki pri izboru izvajalca odločajo tudi na podlagi pravno-formalne ocene. Izdelali smo enostaven sistem meril za samodejno vrednotenje posameznega izvajalca po načelu semaforja na podlagi podatkovnih baz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IKGLR). Vsem izvajalcem spletni sistem MojGozdar samostojno dodeli zeleno, rumeno ali rdečo luč. Oceno dnevno posodobimo na podlagi sprememb v katerikoli izmed podatkovnih baz. Pomen posameznih ocen je opisan v naslednji preglednici.


Zelena luč označuje izvajalce del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu izpolnjevali zahteve, niso na seznamu davčni neplačnikov in so po podatkih Poslovnega registra Slovenije aktiven pravni subjekt

Rumena luč označuje ponudnike storitev, ki niso na seznamu davčnih neplačnikov in so po podatkih Poslovnega registra Slovenije aktiven pravni subjekt ter so registrirani za ustrezne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti. Poudariti je treba, da rumena luč označuje podjetja, ki jih gozdarska inšpekcija ne evidentira. To so npr. podjetja, ki ponujajo storitev izdelave sekancev s sekalnikom, nudijo prevoz lesa ali opravljajo gozdno gradbeništvo. Pri slednjih s strani gozdarske inšpekcije ni podatkov o izpolnjevanju pravnoformalnih zahtev.

Rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcu z odločbo prepovedano opravljati vsaj eno od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost, za katero ima prepoved, je posebej označena) ali je davčni neplačnik ali je po podatkih Poslovnega registra Slovenije neaktiven pravni subjekt ali nima registriranih ustreznih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.Primer prikaza ocene po načelu semaforja v sistemu MojGozdar


Projektna skupina z rezultati projekta stremi k izboljšanju stanja trga storitev, povezovanju deležnikov in njihovo aktivno vključevanje. Sistem MojGozdar nudi možnost aktivnega sodelovanja pri razvoju sistema z vključevanjem deležnikov in upoštevanjem njihovega znanja ter izkušenj pri oblikovanju. Naš cilj je, da bi spletni informacijski sistem MojGozdar postal osrednji informacijski portal izvajalcev del v gozdarstvu in bo namenjen ne le uporabnikom storitev, ampak tudi izobraževanju, informiranju, povezovanju in mreženju širše javnosti.

Vabimo vas, da si ogledate prenovljeno različico MojGozdar.siLogotip MojGozdar.siKLIKNITE ZA POVEZAVOMatevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije