Izvajalci gozdarskih storitev pospešeno pridobivajo prve storže

V mesecu oktobru in novembru smo začeli z drugo stopnjo ocenjevanja izvajalcev gozdarskih storitev, v katero so vključeni vsi izvajalci, ki so bili v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni. V drugi stopnji ocenjevanja bo vsak pravno-formalno ustrezen izvajalec dobil »strokovno oceno ustreznosti« za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne presoje gozdarskih strokovnjakov. Strokovna ocena ustreznosti izvajalca je sestavljena iz petih storžev.

 

Prvi storž neodvisne strokovne ocene si lahko izvajalci pridobijo z izpolnjenim razširjenim profilom, ki je grafično oblikovan kot samostojna vsebina (podstran) z enotno grafično postavitvijo za vsa podjetja. Potrebni podatki za pridobitev prvega storža so:

  • podatki o posameznih strojih (tip, znamka in letnik) ter
  • obseg storitev v preteklem letu.

Podatki o posameznih strojih se ne prikazujejo v razširjenem profilu izvajalca. V razširjenem profilu izvajalcev je prikazano zgolj skupno število strojev ter kategoriziran obseg storitev v preteklem letu ločeno po storitvah (majhen, srednje velik, velik obseg). Poleg podatkov o storitvah pa si po želji lahko izvajalci izpolnijo razširjen profil tudi z objavo več podatkov o podjetju, kot so:

  • več telefonskih kontaktov,
  • povezave do spletne strain in socialnih omrežjih,
  • logotip,
  • lastne fotografije in reference storitev ali objektov,
  • kratek opis podjetja,
  • št.zaposlenih.

Trenutno je v spletnem informacijskem sistemu MojGozdar.si 20 izvajalcev gozdarskih storitev, ki so si pridobili prvi storž neodvisne strokovne ocene. Večino podatkov je bilo pridobljenih s kratkimi telefonskimi pogovori z izvajalci, v prihodnje pa si želimo, da bi čimveč izvajalcev sami vnašali informacije, podatke, gradiva, slike,... za lastno podjetje v sistem. Nas pa veseli, da je odziv izvajalcev zaenkrat zelo pozitiven in nam preko telefona radi podajo podatke o svojih podjetjih. Sedaj pa še nekaj statistike o 20 izvajalcih gozdarskih del, ki imajo pridobljen prvi storž in so tako šli čez prvo fazo 2. stopnje ocenjevanja, ki je »strokovna ocena ustreznosti izvajalca«. Ta podjetja imajo skupno 65 strojev, od tega 45 strojev za spravilo s traktorjem, 7 strojev za žičniško spravilo, 5 sekalnikov, 5 kamionov za prevoz lesa ter 3 stroje za strojno sečnjo. Glede na obseg storitev v preteklem letu (2017) pa imajo tista podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo v povprečju srednje velik obseg storitve (to je 5.000 – 25.000 m3), podjetja, ki se ukvarjajo s spravilom lesa s traktorjem imajo v povprečju majhen obseg storitve (< 5.000 m3), gojenje gozdov v povprečju podjetja izvajajo z velikim obsegom (> 5 ha), podjetja, ki izvajajo žičniško spravilo imajo v povprečju majhen obseg storitve (< 5000 m3), obseg strojne sečnje podjetij je v povprečju majhen (< 5.000 m3), obseg izdelave sekancev je srednje velik (5.000 – 25.000 m3), prevoz lesa s kamioni je v povprečju enako srednje velik (5.000 – 25.000 m3). Od 20 podjetij pa je tudi 10 takih, ki v preteklem letu niso izvajali ene ali več dejavnosti, ki jih imajo sicer registrirane – pri tem prevladujeta storitvi gojenje gozdov in žičniško spravilo.
Izvajalci s pridobljenim prvim storžem si pridobijo številne prednosti pred izvajalci, ki niso izpolnili razširjenega profila, kot so višje mesto v iskalniku storitev, več možnosti za prejemanje povpraševanja po gozdarskih storitvah, boljša prepoznavnost podjetja. Zato vas bomo raziskovalci Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko poskušali čimveč priklicati in vam pomagati izpolniti razširjen profil, seveda pa je dobrodošlo, da se s spletnim sistemom MojGozdar.si izvajalci spoznate v praksi in poskušate sami vnesti podatke, slike in druge informacije za svoje podjetje. Se pa kadarkoli lahko obrnete na nas in sicer na kontaktna e-maila: matevz.triplat@gozdis.si ali spela.scap@gozdis.si.

Spletni sistem MojGozdar.si pa omogoča tudi ocenjevanje izvajalcev gozdarskih storitev s strani uporabnikov. Tako lahko na sistemu MojGozdar.si svoje izkušnje ter mnenje o kakovosti opravljenih storitev podajate tudi uporabniki sistema MojGozdar.si. Povprečna ocena zadovoljstva naročnika z opravljeno storitvijo, bo poleg strokovne ocene izvajalca prav tako objavljena v razširjenem profilu. Ocenjevanje izvajalcev s strani uporabnikov poteka preko spletnega vprašalnika, ki je dostopen v Profilu »Ocene«.
Izvajalci izkoristite priložnost in uredite svoj razširjen profil izvajalca in povsem brezplačno pridobite 1 storž neodvisne strokovne ocene. Uporabniki pa izkoristite priložnost in ocenite izvedbo gozdarskih storitev in pomagajte graditi skupnost zadovoljnih lastnikov gozdov.

Vabimo vas, da si ogledate prenovljeno različico MojGozdar.siLogotip MojGozdar.siKLIKNITE ZA POVEZAVOPoudariti je potrebno, da spletni informacijski sistem MojGozdar še vedno deluje v testni različici, ki bo trajala previdoma vse do konca leta 2019. V kolikor imate težave z dostopom, geslom ali naletite na kakršnokoli drugo tehnično težavo bomo veseli vašega odziva, saj lahko S kratkim opisom težave (in po možnosti še sliko ekrana) bistveno pripomorete k razvoju. Pišite nam na gteinfo@gozdis.si in bomo z veseljem odgovorili v najkrajšem možnem času. Hkrati pa nas zanima tudi vaša uporabniška izkušnja in ideje za nadgradnjo sistema.Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije