Kako bodo Nemci v prihodnje »klasirali« lubadarice?

 

Decembra 2008 so se v Nemčiji prenehala uporabljati pravila razvrščanja okroglega lesa HKS (Handelsklassensortierung), ki so veljala skoraj 40 let. Na tej točki je že obstajal dogovor med gozdarsko in lesno industrijo, da se izdela enoten sklop pravil razvrščanja lesa. Po mnenju strokovnjakov s tega področja je bila to priložnost, da se razvije sodoben, tržno usmerjen dogovor za trgovino z lesom v Nemčiji.

 

Na skupno pobudo Nemškega gozdarskega sveta (DFWR) in nemškega sveta za les (DHWR) je bil tako 21. aprila 2015 ustanovljen »Stalni odbor« RVR (Sta RVR), ki ga sestavljajo tako predstavniki gozdarske kot lesne industrije. Glavna naloga odbora RVR je bila koordinacija izdelave enotnih pravil oziroma okvirnega dogovora za trgovino z lesom v Nemčiji.

RVR

 

Dokument RVR temelji na enotnih, znanstveno - aplikativno usmerjenih pravilih in smernicah razvrščanja lesa. Cilj pravil je največja možna uskladitev med gozdarsko in lesarsko panogo ter čim večje sprejetje v vseevropskem izvajanju.

 

Celoten dokument RVR je razdeljen na dva dela: osnovni dokument in priloge. Predstavljeni so splošnih osnovni predpisi, podrobna tehnična navodila za merjenje za določanje prostornine, obsežne tabele za določevanje kakovosti po drevesnih vrstah, pretvorbeni faktorji in odbitki lubja. Poleg tega priloge vsebujejo seznam tehničnih izrazov, uporabljenih v RVR, ki naj bi zagotovili enotno uporabo jezika v lesni dejavnosti.

Zadnje dopolnitve RVR

 

Z 1. julijem 2020 so stopile v veljavo nekatere nove dopolnitve RVR. Kot zanimivejša dopolnitev je zagotovo novo postavljen kriterij razvrščanja hlodovine smreke in jelke po kakovostnih razredih, ki je bila napadana s strani podlubnikov (Ips typographus in Pityogenes chalcographus).Slika 1: Hlodovina smreke, napadena s strani podlubnikov (Ips typographus) (avtor: arhiv GTE).

 

V nadaljevanju so predstavljeni novo dodani kriteriji, ki se nanašajo na kakovostno razvrščanje hlodovine, napadene s strani podlubnikov.

 

Kakovostni razred A

 • napadenost s podlubniki ni dovoljena.

 

Kakovostni razred B

 • sveže navrtan les,
 • ni rovnih kanalov,
 • skorja še ne odstopa,
 • les še ni obarvan.

 

Kakovostni razred C

 • prisotni so rovni kanali,
 • ob materinskem hodniku poteka začetno vrtanje ličink,
 • prisotna je začetna modra obarvanost,
 • skorja pretežno še ne odstopa in ni izsušena.

 

Kakovostni razred D

 • prisotna pomodrelost/rdeči progasti madeži,
 • skorja pretežno odstopa,
 • hlodovina je izsušena,
 • hlodovina ima še vedno ustrezno trdnost.

 

Več o tem si lahko preberete na: https://www.rvr-deutschland.de/

 

Mirko Baša, Gozdarski inštitut Slovenije