Kakovost gozdarskih storitev v Sloveniji

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. Celostnega sistema objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu pa v Sloveniji nimamo. Pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi veliko število izvajalcev gozdarskih del ne sme biti edino gonilo za povečevanje konkurenčnosti sektorja. V tujini se merilo najnižje cene storitev vse bolj pogosto sooča z vprašanji kakovosti izvedbe del, pri čemer se med merila kakovosti uvrščajo tako okoljski, socialni kot tudi poslovni vidiki odnosa med naročnikom in izvajalcem del.

Gozdarski inštitut Slovenije (natančneje Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko)  je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire) pričel s projektom "Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu". S projektom želimo prispevati k povečanju konkurenčnosti slovenskega gozdarskega sektorja z razvojem in implementacijo preglednega sistema ocenjevanja kakovosti izvajalcev gozdarskih del. Po vzoru uveljavljenih spletnih informacijskih sistemov za povezovanje ponudnikov in naročnikov storitev v gospodarstvu in turizmu ter z upoštevanjem posebnosti poslovnih procesov v gozdarstvu bomo razvili pregleden in objektiven spletni informacijski sistem za presojo ustreznosti izvajalcev del, ki v Sloveniji opravljajo eno ali več gozdarskih storitev.

V mesecu februarju bomo izpeljali postopek javnega naročila s katerim bomo izbrali zunanjega izvajalce, ki bo odgovoren za postavitev spletnega informacijskega sistema. V roku 2 let bo Slovenija dobila nov inovativen spletni sistem namenjen iskalcem oz. najemnikom gozdarskih storitev kakor tudi ponudnikom storitev. V naslednjih treh letih bodo potekale različne aktivnosti z namenom promocije, izobraževanja in ozaveščanja vseh deležnikov.

Matevž Triplat 

Za več informacije se obrnite na avtorja prispekva prek emaila (matevz.triplat@gozdis.si) ali telefona 01/200-78-06