Kje so slovenski gozdarji?

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v vašem kraju ali regiji? Ugotavljamo, da v Sloveniji manjka poslovni imenik deležnikov gozdno lesne verige, saj se na nas večkrat obračajo ljudje s podobnimi vprašanji kot so: "Kdo ponuja storitve mletja lesa s sekalnikom?", "Kje kupim lesne sekance?", "Ali imate seznam žagarskih obratov?".



Na Gozdarskem inštitutu smo zato pričeli z razvojem »poslovnega imenika deležnikov gozdno lesne verige«. V prvi fazi smo pričeli z zbiranjem javno dostopnih podatkov, katere bomo celostno uredili in po potrebi dopolnili. V drugi fazi smo izdelali pregledno karto deležnikov, kjer lahko uporabnik enostavno z drsenjem po karti pregleduje lokacije deležnikov. Trenutno smo med deležnike zajeli:



Legenda 

Ponudniki gozdarskih storitev (sečnja, spravilo, gojenje, žično spravilo, strojna sečnja, izdelava sekancev)

Strokovno-raziskovalne inštitutcije

Trgovine

Primarna predelava lesa (žage, proizvodnja pelet in briket...)

Proizvajalci mehanizacije



V tretji fazi bomo razvili Imenik deležnikov gozdno lesne verige, ki bo omogočal iskanje po nazivu, tipu organizacije in regije.  Karto deležnikov si lahko ogledate na povezavi: ./zemljevid-deleznikov-gozdno-lesne-verige


Matevž Triplat

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (matevz.triplat@gozdis.si).