Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2019

Tudi minulo leto 2019 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji slabo. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 23 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija, smo pripravil pregled statistike za preteklo leto in nekaj primerjav z letom 2018. Lani sta umrla dva človeka več kot v letu 2018, oziroma šest več kot v letu 2017, ko je bilo najmanj umrlih v zadnjih 10 letih.

Nezgode pri delu s traktorjem

Pri uporabi traktorjev se nezgode dogajajo tako v cestnem prometu, ki jih Policija obravnava kot prometne nesreče, kot pri delu izven cest, ki jih Policija obravnava kot delovne nezgode. Delovnih nezgod s traktorji, pri obravnavi katerih je sodelovala Policija, je bilo lani 53, kar je 10 odstotkov več kot v letu 2018. Pri tem se je 18 oseb huje poškodovalo, 23 lažje, umrlo pa jih je 7. Število umrlih se je zmanjšalo za 3 (v letu 2018 je umrlo 10 udeležencev). Najbolj se je lani povečalo število lažje poškodovanih pri teh nezgoda in sicer s 16 na 23 v primerjavi z letom pred tem. Z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da je bilo nezgod z lažjimi poškodbami še več, a niso prišle v policijsko obravnavo. Največ od 53 delovnih nezgod s traktorji se je zgodilo zaradi zdrsa in prevrnitve vozila (26) in zaradi nepazljivosti (13). V 51 primerih nezgod so bili udeleženci moški, v enem ženska, za eno nezgodo pa ni podatka. Najpogosteje so bili udeleženci stari od 54 do 64 let (16 primerov) in nad 64 let (15 primerov). Število lani mrtvih v delovnh nezgodah s traktorji neznatno odstopa od povprečja zadnjih 10 let.V 146 prometnih nesrečah so bili lani udeleženi traktorji, kar je za 8 odstotkov manj kot leto prej. Dva udeleženca sta umrla, dva sta bila težko poškodovana, 9 je lažje poškodovanih. 136 se jih je zgodilo na cesti, 6 v križišču, 5 na parkirišču in 2 na železniškem prehodu. Število lani mrtvih v prometnih nezgodah s traktorju je povprečju zadnjih 10 let.Nezgode pri delu v gozdu

Pri delu v gozdu se je v letu 2019 zgodilo 63 nezgod pri obravnavi katerih je sodelovala Policija. To je 13 nezgod oz. 17,1 odstotek manj kot v letu 2018. Pri dveh nezgodah ni bili poškodovanih, hudo poškodovanih je bilo 28 oseb, lažje 22, pri delu v gozdu pa je umrlo 10 oseb. Hudih in lažjih telesnih poškodb je manj kot v letu 2018 (za 17,6 oz. 26,7 odstotkov), umrli pa so trije več. V letu 2018 je pri delu v gozdu umrlo 7 oseb, kar pomeni 42,9 odstotno povečanje v letu 2019. Z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da je bilo nezgod z lažjimi poškodbami še več, a niso prišle v policijsko obravnavo. Vsi udeleženi pri nezgodah v gozdu so bili moški, po starosti jih je bilo največ v skupini 54-64 let (17), sledijo pa skupina 44-54 let (13), nad 64 let (11) in 34-34 let (10). V treh skupinah od 16 do 34 let je v nezgodah udeleženo skupaj 12 oseb. Vseh 63 nezgod je bilo povezano z delom s stroji in sicer z žago v 40 primerih, s traktorji v 6 primerih, z žičnico, vitlom v 5 primerih in drugimi stroji v ostalih primerih. 58 nezgod se je zgodilo v gozdu, ostalih 5 pa izven gozda, a so bile neposredno povezane s posekom in spravilom lesa, oz. z gozdarskimi stroji. Pri vzrokih nezgod je Policija kot najbolj pogosto opredelila nepazljivosti in sicer v 35 primerih, padec predmeta v 7 primerih, neuporaba osebne varovalne opreme v 2 primerih, zdrs, prevrnitev vozila v 2 primerih, neupoštevanje predpisov v 1 primeru, 16 primerov pa je opredelila pod drugo (brez opredelitve). Število lani mrtvih pri nezgodah v gozdu je za 3 osebe manjše kot je povprečje zadnjih 10 let, a še vedno nedopustno veliko.Ostale nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu

Dolgoletni podatki kažejo, da se v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji zgodi v povprečju še 20 odstotkov nezgod s smrtnih izidom poleg navedenih s traktorji in pri delu v gozdu. To so nezgode z drugimi stroji, zastrupitve, nezgode v zgradbah, pri delu z živalmi. Tako po tej metodologiji k lanskim 19 smrtnim nezgodam pri delu s traktorji in pri delu v gozdu prištejemo (zaokroženo) še 4 nezgode in dobimo skupaj 23 nezgod. Dve od navedenih štirih nezgod lahko na osnovi podatkov Policije zanesljivo opredelimo kot smrtne nezgode z drugimi kmetijskimi stroji.Delovne nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu in vse delovne nezgode v Sloveniji

Po podatkih Policije smo naredili primerjavo med vsemi delovnimi nezgodami v Sloveniji in delovnimi nezgodami v kmetijstvu in gozdarstvu. Rezultati so zastrašujoči, posebej še pri smrtnih nezgodah. V preglednici prikazani podatki povedo, da je bila tako v letu 2018 kot v letu 2019 dobra petina vseh delovnih nezgod povezana z delom v kmetijstvu in gozdarstvu. Pri umrlih v delovnih nezgodah v kmetijstvu in gozdarstvu pa je ta delež še veliko večji. V letu 2018 je znašal slabih 55 odstotkov, v letu 2019 pa kar dobrih 70 odstotkov. Za varnost in zdravje pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu naredimo še vedno veliko premalo. Tako tisti, ki to dejavnost opravljajo / opravljamo poklicno ali ljubiteljsko, kot tisti, katerih delo v javnih službah je tako ali drugače povezano s kmetijstvom in gozdarstvom.Leto

2018 [št.]

2019 [št.]

2018 [%]

2019 [%]

Delovne nezgode vse

594

598

100,0

100,0

Delovne nezgode kmet/gozd

138

130

23,2

21,7

Ostale dejavnosti

456

468

76,8

78,3

Mrtvi vse delovne nezgode

31

27

100,0

100,0

Mrtvi kmet/gozd

17

19

54,8

70,4

Ostale dejavnosti

14

8

45,2

29,6Marjan Dolenšek

Gozdarski inštitut Slovenije