Novi obrazci za povrnitev trošarine za gorivo

Konec januarja je Finančna uprava na svoji spletni strani objavila nov obrazec zahtevka za vračilo trošarine za gorivo porabljeno s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe TRO-A in za pravne osebe, agrarne skupnosti in s.p., TRO-B. Nov obrazec se vsebinsko bistveno ne loči od starega, je le drugače zasnovan in omogoča hitrejši postopek odobritve vračila.

Pristojni uradi bodo obravnavali vse zahtevke za vračilo trošarine vložene tudi na starih obrazcih – že vložene in tiste, ki bodo še vloženi. Zaradi hitrejšega postopka vračila pa je priporočljivo, da vlagatelji zahtevek vlagajo na novih obrazcih. Povezava do obrazcev. 

Sorodne novice:

Povrnitev trošarine za leto 2017, za fizične osebe

Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo« (Uradni list RS št. 70/17).

Vezana knjiga računov neomejeno naprej

Zakon o davčnem potrjevanju računov je pred dvema letoma prinesel obveznost davčnega potrjevanja računov za večino prejemnikov gotovine pri zaračunavanju blaga ali storitev. To so vsi, ki morajo voditi evidence, npr. zavezanci za DDV, izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji itn.