Orkanski vetrovi v februarju poškodovali 7 – 8 milijonov kubikov okroglega lesa v državah Srednje Evrope

Glede na zadnje podatke, ki jih poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels, je bilo zaradi neurij v februarju 2020 poškodovanih 7 – 8 milijonov kubikov stoječega drevja po državah Srednje Evrope. Najbolj so bili poškodovani gozdovi Nemčije (5,3 milijonov m3) – še posebej južni del države, Češke (približno 1 milijon m3 v samo državnih gozdovih) in več 100.000 m3 posamično po državah: Avstrija, Francija in Belgija. Vse omenjene države poročajo o posamičnih izruvanih drevesih oz. o izruvanih drevesih na manjših zaokroženih površinah, kajti zaradi precej namočenih tal, je bil delež prelomljenih dreves precej majhen. Poškodovanih večjih kompleksov gozdnih površin po navajanjih ni bilo. Med 85 – 90 % so bili poškodovani iglavci.Slika 1: Vetrolom v februarju 2020 v predelu Avstrije (avtor: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)


Močni vetrovi v začetku februarja 2020 so poškodovali tudi gozdove v Sloveniji in sicer po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije približno 140.000 m3, od tega večinoma smreko. Polovica tega je bilo poškodb na Kranjskem gozdnogospodarskem območju (cca. 70.000 m3), okrog 25.000 m3 je bilo poškodb v gozdovih gozdnogospodarskega območja Maribor, več poškodb je bilo tudi na Blejskem območju, zlasti na planoti in pobočjih Jelovice, ter na Murskosoboškem območju.Slika 2: Vetrolom v februarju 2020 na območju med Brnikom in Kranjem (avtor: arhiv GTE (15.2.2020))


Poškodovane gozdove od vetra je potrebno čimhitreje sanirati zaradi nevarnosti namnožitve smrekovih podlubnikov. Tako kot v Sloveniji, se tudi v Češki Republiki, Nemčiji, Avstriji in Franciji spopadajo z ogromnimi količinami poškodovanega drevja zaradi namnožitve podlubnikov, predvsem od leta 2018 naprej. V 2018 je bilo na Češkem zaradi podlubnikov poškodovanih okrog 17 milijonov m3 lesa, v 2019 približno 30 milijonov m3, po podatkih revije EUWID pa Gozdarski inštitut Republike Češke pričakuje v letu 2020 povečanje poškodb na 40 – 60 milijonov m3 lesa. Upad poškodb zaradi podlubnikov na še vedno visokih 17 milijonov m3, zabeleženih v letu 2018, pričakujejo šele v letu 2028.Pripravila: Špela Ščap, GIS, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko