Ponovno objavljen razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Skupaj je na voljo 6 milijonov evrov, od tega polovico za kmetije z registrirano dejavnostjo. Naložbe so namenjene investicijam v primarno predelavo lesa in sicer za kmetije in podjetja, ki imajo majhen obseg predelave. Majhen obseg predelave pomeni do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa, do 5000 ton lesnih pelet letno, do 15.000 nm3 oziroma predelava do 5.000 m3 lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov, do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7500 m3 okroglega lesa letno, če gre za predelavo sekancev v gozdu ter do 10.000 nasutih prm polen letno, kar ustreza ekvivalentu predelave 5000 m3 okroglega lesa za polena. Ta podatek je zelo pomemben, saj je kapaciteto strojev potrebno dokazovati s predračunom.

Stroji oziroma oprema, ki jo je možno nabaviti preko tega ukrepa ter najvišje priznane vrednosti so definirane v prilogi 1 javnega razpisa. Nabaviti je možno stroje in opremo za prekladanje materialov (nakladalniki, viličarji, paletne vilice, klešče za sprednji ali žerjavni nakladalnik), sekalnike manjših in srednjih dimenzij, cepilnike, rezalno cepilne stroje, cepilna delovna orodja ter stoje za izdelavo drv. Med opremo za predindustrijsko predelavo lesa je možno nabaviti žagalne linije, žagarske stroje, robilnike, čelilnike in dodatno opremo za žagarski obrat ter sušenje lesa. Prav tako je mogoče kandidirati za nakup opreme za impregniranje lesa, komore za termično obdelavo lesa in drobilnike. Upravičenec lahko dobi tudi nekaj sredstev za splošne stroške, npr. za pripravo poslovnega načrta ali prevoda dokumentacije. Stopnja sofinanciranja je do 40% upravičenih stroškov naložbe.

Najbrž ni odveč poudariti, da je pri naložbah v žagarske obrate vlogi na javni razpis potrebno predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, ob zahtevku pa pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se žaga nahaja. To ne velja za mobilne stroje in naprave ali opremo, povezano z njimi.

Vloge se točkujejo glede na ekonomski, geografski, tehnološki vidik in okoljski prispevek. Največ točk prinese ekonomski vidik, ki se meri z interno stopnjo donosnosti in neto sedanjo vrednostjo projekta. Dodatne točke prinesejo tudi delovna mesta in večfaznost delovnega procesa. Na koeficient razvitosti občin ter na gozdnatost vlagatelji imajo vpliva, ker je to določeno v prilogah javnega razpisa.

V primeru, da je vlagatelj gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, mora ob vložitvi zahtevka zaposliti najmanj eno osebo ter ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge ter to število vzdrževati še najmanj tri leta po izplačilu sredstev. Zahtevku je potrebno predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razviden majhen obseg (šteje se zmogljivost/h * 8 ur * 200 dni ): podprto naložbo je potrebno ohraniti še najmanj pet let po izplačilu sredstev.

Razpis je odprt do 16.4.2018 do 24. ure.Veronika Valentar, KGZS Zavod Maribor.

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (veronika.velentar@kmetijski-zavod.si).