Ponovno obvezna knjigovodska listina za prevoz lesa po javnih cestah

Novela Zakona o gozdovih je zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda ponovno uveljavila tako imenovane prevoznice, ki so od 1. januarja obvezen dokument pri prevozu lesa. Prevoznik lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino po nalaganju in med prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni osebi izročiti na vpogled. Prevoznica ni potrebna, kadar skupna količina lesnih sortimentov ne presega 10 m3, če so sortimenti namenjeni lastni uporabi, jih prevaža lastnik gozda ali takrat, ko gre za prevoz v okviru medsosedske pomoči. V tem primeru morate imeti v vozilu odločbo za posek in jo v primeru kontrole izročiti pooblaščeni osebi. Zakon podrobneje opisuje vse možnosti prevoza lesa, torej tudi v primeru prodaje, darila ali prevoza iz lesnega skladišča ali negozdnih površin. Na knjigovodski listini morajo biti obvezno navedeni naslednji podatki:

  • Podatki o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku
  • Podatki o pošiljatelju gozdnih lesnih sortimentov;
  • Podatki o prejemniku gozdnih lesnih sortimentov;
  • Podatki o prevozniku;
  • Vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura nakladanja, kraj in datum razkladanja;

Poenostavljeno povedano, so na prevoznici podatki o izvoru lesa ter o cilju, kamor je les namenjen. V primeru, da je to vmesno skladišče, je za skladišče potrebno materialno knjigovodstvo.

Novica je objavljena v prilogi Gozd in obnovljivi viri 1/2017, ki je del revije Kmetovalec, ki jo lahko naročite na Kmetijski založbi, www.kmetovalec.si.