Prelistajte Gozdarski vestnik - Letnik 76, št.1

V letošnjem letu smo se z uredniškim odborom Gozdarskega Vestnika dogovorili za medsebojno sodelovanje pri promociji. Spletni portal WoodChainManager bo v vlogi medija za promocijo vsebin s področja, ki ga aktivno pokrivamo. Iz vsake aktualne številke Gozdarskega Vestnika bomo izbrali po en prispevek za katerega menimo, da je po vsebini najbolj zanimiv tudi za naše bralce. Z letošnjo prvo številko je revija Gozdarski vestnik z vami že 76. leto. Letnik pričenjajo (z vidika revije) z nekoliko neobičajno tematiko, in sicer s kolesarjenjem v naravnem okolju. Športne in turistične aktivnosti v gozdu so vedno bolj popularne, a za gozdarje in lastnike gozdov pogosto pomenijo nepotreben tujek. Število interesov po izvajanju tovrstnih dejavnosti na prostem se bo še povečalo. Med te sodi tudi gorsko kolesarjenje, ki se je v zadnjih letih prestavilo z utrjenih gozdnih cest na neutrjene in strme gozdne poti. Njihova gradnja oz. uporaba je pri nas neurejena in aktualni prispevek osvetljuje glavne težave oz. izzive, ki so posledica trenutnega stanja. Naloga načrtovalcev in upravljavcev prostora je, da nove želje družbe o rabi prostora uredijo v smeri zmanjševanja konfliktov med različnimi deležniki in naravo ter hkrati odprejo vrata lokalnim skupnostim za nove rekreacijsko-turistične možnosti. Pri načrtovanju je nujno tudi upoštevanje »naravnih danosti«, med katere vsekakor spadajo talne lastnosti, med drugim njihova podvrženost za pojav zemeljskih plazov. Razmeroma novo področje, ki se pospešeno razvija v okviru gozdarstva, je tudi gozdna pedagogika, o kateri je bilo v preteklih številkah že nekaj napisanega. Tokrat si lahko preberete razmišljanja, ki so bila predstavljena na okrogli mizi predstavnikov z gozdom povezanih organizacij. V aktualni številki si preberite tudi prispevek na temo pojavljanja zemeljskih plazov in krajši strokovni prispevek o gozdni pedagogiki.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.

Decembra 2017 je veter ponovno pustošil po naših gozdovih. Najbolj so bili prizadeti gozdovi na Kočevskem in Koroškem. Škode so bile velike tudi na Zgornjem Gorenjskem ter v občinah Jezersko, Logatec, Cerknica, Postojna in Idrija. Tako kot v nedavnih ujmah, je bila tudi tokrat najbolj pogosto poškodovana smreka. Ponovno bo potrebno čim hitreje počistiti posledice vetroloma in s tem zmanjšati možnosti poletne gradacije podlubnikov. Pravočasno »pospravljen« les v vetrolomu prevrnjenih dreves se po kakovosti ne razlikuje od lesa, ki ga pridobimo z rednim posekom. Kljub temu pa se zaradi velike količine posekanih dreves trg zasiči, ponudba presega povpraševanje in posledično cene lesa padejo. Pri tem se vedno znova pojavi vprašanje, zakaj pri nas tako hitimo z javnimi objavami ocen škod in s tem predčasno sporočamo trgu, da naj odkupne cene padejo?

Iz tokratne številke Gozdarskega Vestnika smo za vas izbrali:

Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017

Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vse gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi ...

Dr. Mitja SKUDNIK, urednik Gozdarskega Vestnika