Primer dobre gradbene prakse SIDG

Oddelek za gozdno gradbeništvo načrtuje, usmerja in vodi investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo na območjih državnih gozdov. Najdražja in najbolj zahtevna infrastrukturna investicijska vlaganja so novogradnje gozdnih cest in 30. avgusta 2017 je glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, kot prvo izvedeno novogradnjo SiDG, predal v uporabo gozdno cesto "Osredek - II. etapa leto 2017" (dalje "Osredek II").

 

Nova gozdna cesta je dolga 965 metrov in predstavlja nadaljevanje gradnje gozdne ceste Osredek iz leta 2015, ko je bilo od prvotno projektiranih 3586 metrov, zgrajenih 1350 metrov. Gradnja je potekala v območju NATURA 2000, znotraj krajinskega parka Zgornja Idrijca, pod pogoji izdanega naravovarstvenega soglasja.


Gozdna cesta Osredek II

Stroški gradnje gozdne ceste "Osredek II" so znašali 54.732,96 EUR, vrednost celotne investicije pa je bila 55.182,95 EUR in vključuje tudi izdelavo 1319 metrov pripravljenih gozdnih vlak ter vsa potrebna obračališča, izogibališča, rampne prostore in stojišča za žične žerjave. Povprečen gradbeni strošek novega odseka je 57,18 EUR/m medtem, ko je povprečen strošek gradbenih del prvega odseka leta 2015 znašal 97,74 EUR/m.


Gozdna cesta Osredek II

Zaradi izboljšanja varnosti pri uporabi ceste je bila v dogovoru z Zavodom za gozdove pri izvedbi povečana širino vozišča iz 3,0 m na 3,5 m. Pri izvedbi gradbenih del so tekom vodenja gradnje poleg povečanja širine ceste, veliko pozornosti posvetili tehničnim podrobnostim, ki jih ni mogoče v celoti predvideti s še tako dobro dokumentacijo. Predvideno je bilo, da se za izgradnjo vtokov in iztokov cevnih prepustov uporabi lokalni material. Po preboju trase je bilo jasno, da so na celotni trasi na voljo le delno preperele dolomitne skale, ki niso primerne za vgradnjo. Zahtevali in uveljavili so tudi dobavo ustreznaga materiala in kakovostno vgradnjo. Prav tako so povečali delež vzdolžnih transportov izkopane hribine, saj bi sicer bile negativne posledice gradnje na gozdne sestoje pod cesto bistveno bolj vidne. Tako vodenje investicij pa zahteva izkušene pooblaščene inženirja in njegovo stalno prisotnost na gradbišču.Povzetek avtorja dr. Robert Robek-a je pripravil Matevž Triplat (vse slike so last avtorja prispevka in se mu z uredništva informacijskega portala lepo zahvaljujemo).

Za več informacij si preberite celoten prispevek, ki je objavljen v septemberski številki internega časopisa "Korenina".