Raba lesa v energetske namene

Lesna biomasa predstavlja pomemben vir energije tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji. Gospodinjstva lesna goriva uporabljajo predvsem za potrebe ogrevanja. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS) so gospodinjstva v letu 2016 skupno porabila skoraj 1,4 milijona t lesnih goriv. Ob koncu leta 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli samostojno študijo o rabi lesa v energetske namene v gospodinjstvih v pretekli kurilni sezoni (2016/2017). V analizo smo zajeli 712 gospodinjstev, ki živijo v hišah. Rezultati analiz so pokazali, da se je več kot polovica gospodinjstev ogrevala na lesna goriva (drva, peleti, sekanci in briketi - skupaj 57 %). Od tega se je skoraj polovica gospodinjstev ogrevala na drva (47 %), 21 % na kurilno olje, 12 % na zemeljski plin, 9 % na pelete. Ostala gospodinjstva so uporabljala sekance, brikete, električno energijo, sončno energijo ter nekatere druge vire. Ogrevanje na sekance in brikete je v gospodinjstvih manj pogosto (manj kot 1 %). Povprečno so gospodinjstva, ki so se ogrevala na drva, porabila 12,3 prm drv na gospodinjstvo. Večina gospodinjstev, ki so za ogrevanje uporabljala drva (56 %), so le ta pridobila iz svojega ali sorodnikovega gozda. Kar pomeni, da je več kot polovica gospodinjstev, ki se ogrevajo na drva, samooskrbnih. Ostala gospodinjstva so drva kupovala neposredno pri kmetu (29 %), pri trgovcih (8 %) ali pri gozdarskih podjetjih (5 %). Poleg tega, več kot polovica gospodinjstev (67 %), ki se ogrevajo na drva, prihaja iz ruralnega okolja, kar lahko povežemo z visokim deležem samooskrbnih gospodinjstev, ki pridobivajo les iz svojega gozda.

Največjo povprečno porabo drv (prm/gospodinjstvo) smo zabeležili v gorenjski (15,4 prm), pomurski (14,6 prm) in notranjsko-kraški regiji (14,2 prm), kar sovpada z daljšo kurilno sezono v omenjenih regijah. Najnižjo povprečno porabo drv pa v obalno-kraški regiji (8,8 prm/gospodinjstvo), kar je zopet povezano s krajšo kurilno sezono zaradi toplejšega podnebja.

Lesna goriva so lahko pomembna tudi kot sekundarni vir ogrevanja (npr. klima naprava, sobni kamini, sobne peči,…). Po podatkih naše ankete, sekundarni vir ogrevanja uporablja manj kot 30 % gospodinjstev, večji delež je v predelih z milejšo klimo (obalno - kraška regija). Kot sekundarni vir ogrevanja se v gospodinjstvih največkrat uporablja električno energijo (9%), drva (8,8 %) in kurilno olje (6,3 %).

Na rabo posameznih energentov v veliki meri vpliva tudi cena. Cene lesnih goriv so podvržene sezonskim gibanjem in so na začetku kurilne sezone praviloma višje kot ob koncu. Kljub temu pa cene lesnih goriv niso podvržene hitrim in izrazitim nihanjem, kot se to lahko zgodi pri kurilnem olju ali zemeljskem plinu. Cena lesnih goriv je v veliki meri odvisna od kakovosti energenta ter od ponudbe in povpraševanja na trgu, kar pa je neposredno odvisno od posamezne kurilne sezone (dolžina kurilne sezone in temperatura v času trajanja kurilne sezone).

Struktura rabe energentov v gospodinjstvih (vir GIS 2017)


Kristina Sever
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (kristina.sever@gozdis.si)