Razmišljate o ogrevanju na lesno biomaso?

Spodbude Eko sklada za ogrevanje na biomaso

Eko sklad spodbuja občane k učinkoviti rabi energije in prehodu na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Eden od njih je tudi ogrevanje na lesno biomaso. Tako vsem občanom, ki se ogrevajo na centralno ogrevanje, Eko sklad omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe oziroma do vrednosti 2.000 evrov. Če pa gre za zamenjavo kurilne naprave za centralno ogrevanje z novo na lesno biomaso so na voljo subvencije:

  • do 50 % priznanih stroškov naložbe (ne več kot 4.000 EUR) na območjih, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka
  • do 60 % priznanih stroškov naložbe (ne več kot 5.000 EUR) na območjih, na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja

Upravičenci do redne denarne socialne pomoči in prejemniki varstvenega dodatka, ki so lastniki ali solastniki nepremičnine oziroma najemniki občinskih stanovanj in živijo na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja, pa so pri zamenjavi kurilne naprave na trda goriva z novo na biomaso upravičeni do povračila celotnih priznanih stroškov naložbe - 100 % subvencija.

Eko sklad ponuja vsem občanom tudi brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže energetskih pisarn ENSVET, ki ga izvajajo usposobljeni energetski svetovalci. V teh pisarnah lahko občani dobijo strokoven nasvet in pomoč pri odločanju za naložbo in pri izpolnjevanju vloge za subvencijo. Za obisk v eni od lokalnih pisarn, ki so vzpostavljene po vsej državi, se lahko naročijo preko spletne strani www.ensvet.si ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

Eko sklad pa nudi tudi ugodne kredite za naložbe za ogrevanje stavb. Več informacij o vseh subvencijah in kreditih Eko sklada, z dokumentacijo za prijavo, je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.