Registracija in podpora skupinam proizvajalcev gozdnih in lesnih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek pravilnika za priznanje skupin proizvajalcev, ki bodo lahko iz ukrepa 9 Programa razvoja podeželja v prihodnjem letu pridobili neposredno finančno podporo. V skupino proizvajalcev se lahko poveže najmanj 5 lastnikov gozdov s površino najmanj 50ha gozda, pogoj za priznanje in delovanje skupine proizvajalcev pa je skupno trženje gozdno lesnih proizvodov, za kar mora skupina določiti pravila trženja, glasovanja, računovodska pravila ter obveznosti in pravice članov. Registrirana mora biti pravna oseba, torej kot podjetje, zadruga ali gospodarska družba. Priznana skupina proizvajalcev bo lahko pridobila nepovratna sredstva, ki bodo omogočila lažje delovanje in konkurenčnejše pogoje na trgu. Skupine bodo predvidoma priznane še letos, razpis pa naj bi bil objavljen ob začetku prihodnjega leta.

Prispevek je v celoti objavljen v prilogi Gozd in obnovljivi viri 3/2017, ki je del revije Kmetovalec in jo lahko naročite na Kmetijski založbi, www.kmetovalec.si.