Sistem za sledenje tovornjakom TIMFLOW

Oktobra 2015 je Mednarodna preiskovalna agencija za okolje (Environmental Investigation Agenc - EIA) objavila poročilo dvoletne preiskave (več na povezavi "Stealing the Last Forests"). Poročilu, ki kaže, da je avstrijska družba Holzindustrie Schweighofer med glavnimi kršitelji s področja nezakonite sečnje v Romuniji v zadnjem desetletju. Do leta 2015 je bila družba največji kupec okroglega lesa iglavcev v Romuniji. Glede na poročilo je razumeti tudi, da niso zagotovili učinkovitih ukrepov, s katerimi bi preprečili pridobivanje nezakonitega lesa. Kot posledica poročila mednarodne preiskovalne agencije za okolje je uradno preiskavo naročila tudi romunska vlada. Aprila 2016 je uradno preiskavo o možnih kršitvah zagnal tudi Svet za nadzor gozdov - Forest Stewardship Council (FSC).Na podlagi omenjenih neskladnosti s standardom FSC so nekatera podjetja prenehala nabavljati produkte skupine Schweighofer. Dodatni očitki (organizacije WWF) na poslovanje podjetja Schweighofer se nanašajo tudi na različen način merjenja količin lesa, kot je v uporabi v Romuniji, kar lahko privede do odstopanj v nabavljenih količinah lesa.

V izogib slabi javni podobi je podjetje Scheighofer v začetku leta tudi sprejelo paket ukrepov, s katerimi bodo zopet vzpostavili potrebno zaupanje in skladnost s certifikacijskimi zahtevami sheme FSC. Med pomembnejšimi ukrepi je tudi uvedba sledenja okroglega lesa v dobavah v Romuniji.

Sistem bo namenjen preverjanju natančnega izvora lesa. Takoj, ko tovornjaki s tovorom prispejo na žago, bo mogoč vpogled v celotno pot. Da bi zagotovili kar največjo preglednost, bodo nabor zbrani podatkov na voljo na spletni strani www.timflow.com.

Čas bo pokazal, ali bo družba Holzindustrie Schweighofer s sistemom TIMFLOW dejansko pripomogla k zmanjšanju oz. preprečevanju nezakonite sečnje v Romuniji in si pridobila mednarodno zaupanje in ugled.

Matevž Triplat, Mitja Piškur

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (matevz.triplat@gozdis.si ali mitja.piskurt@gozdis.si).