SmallWood: Raba drobnega lesa

Drevje iz gozdnih sestojev zgodnjih razvojnih faz (z majhnim premerom) predstavljajo neizkoriščen lesni potencial v večini evropskih držav. Droben les zarari nizke ekonomske vrednosti pridobivam pri redčenjih, poseku panjevskega gospodarjenja, poseka za preprečevanje gozdnih požarov in območij, kot so obcestne površine. Drevje z majhnim premerom bi lahko podpiral razvoj biogospodarstva.

 

V sklopu javnega razpisa FORESTVALUE JTC 2017 Gozdarski inštitut Slovenije sodeluje v projektu " Raba drobnega lesa z inovativnim pridobivanjem za večfunkcionalne gozdove in razvoj trajnostne bio-ekonomije". V projektu z akronimom SmallWood sodelujejo 4 evropske države. Poteka pod vodstvom Švedske (SLU), v projektu pa sodelujemo še z drugimi raziskovalnimi partnerji iz Finske (University of Eastern Finland), Španije (Universidad Politécnica de Madrid) in Slovenije (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru). Poleg raziskovalnih partnerjev v projektu sodeluje tudi podjetje, ki se ukvarja z razvoje gozdarske mehanizacije (Bracke Forest).

Slika 1: SMALLWOOD projektna skupina se je prvič zbrala na Švedskem.Splošni cilj projekta je ustvarjanja višje dodane vrednosti in stabilnosti gozdov, spodbujanje novih podjetij in izboljšanje socialnih in ekonomskih možnosti za podeželje na podlagi tehnoloških inovacij. Projektna skupina je identificirala dve tehnološke inovacije za delo z drevjem majhnega premera, ki se bodo nadalje razvijale in proučevale v različnih razmerah (1. redčenja, sečnja panjevskih sestoje, vzdrževanje požarnih presek ter koridorjev električnih vodov). Ocenjen bo potencial identificiranih inovacij, socialni in ekonomski vidik upravljanja gozdov z majhnim premerom, prevzemanje inovacij in novi poslovni modeli, presoja okoljski vpivov, vplivi na trajnost in ustvarjanje dodane vrednosti.

Tekom projekta se bomo ukvarjali z različnimi razvojno znanstvenimi nalogami kot na primer:

  • razvoj prototipov tehnoloških inovacij pred študijami
  • terenske študije
  • analize logističnih in ekonomskih sistemov
  • prognozo razvoja gozdnih sestojev majhnega premera z obstoječimi modeli razvoja gozdnih sestojev
  • študij življenskega cikla (LCA)Slika 2: Logotip projekta SMALLWOODRaziskovanje, ki ga bodo izvajali partnerji v štirih evropskih državah, bo zagotovilo celovito razumevanje učinkovitosti, inovacijskega potenciala, vpliva na okolje in prispevka k trajnosti, pa tudi socialnega in ekonomskega učinka povečane uporabe drobnega lesa. Poleg tega bodo razviti novi poslovni modeli in metodologije za spodbujanje motivacije lastnikov gozdov k izkoriščanju drobnega lesa in sprejemanju inovacij. Mobilnost in usposabljanje sta dve pomembni jedri Smallwood projekta, ki ima z izmenjavo znanja med državami in sektorji velik potencial za razvoj novega sistema pridobivanja drobnega lesa, ki bo uporaben po vsej Evropi in zunaj nje. Poleg tega bo projekt Smallwood prispeval k razvoju podjetji, saj bo povečano izkoriščanje drobnega lesa vodilo tudi k večji potrebi po strojih, dolgoročno pa tudi po bolj naprednih načinih pridobivanja s tovrstnimi sestoji.V prvem tednu aprila smo se zbrali vsi projektni partnerji zbrali na Švedskem, kjer smo uskladili prve delovne naloge in si ogledali tudi proizvodni obrat podjetja Bracke Forest, ki pa je tudi partner v projektu. Podjetje se ukvarja z razvojem in proizvodnjo gozdarske mehanizacije. Njihovi najpomembnejpi proizvodi so nadgradnje za pripravo tal in sadnje dreves namenjeni zgibnim polprikoličarjem ("Forwarderjem"). V sklopu projekta SmallWood bodo poskušali nadgraditi procesor za sečnjo drobnega lesa. Bracke C16.c je glava za sečnjo in obdelavo drobnega lesa. Glava ima posebaj prirejene čeljusti, ki omogočajo zbiranje dreves v šopih. V podjetju se radi pohvalijo z edinstvenim patentom za prežagovanje. Gre za krožno ploščo, ki po svoji obliki spominja na krožno žago, le da ima namesto rezalnih zob nameščeno rezalno verigo. Bracke C16.c je mogoče namestiti tako na sečno-spravile stroje, kakor tudi na gozdarske zgibnike ali druge stroje, ki so opremljeni z hidravličnim dvigalom.Slika 3: Sečna glava za sečnjo drobnega lesa Bracke C16.cV projektu si bomo prizadevali, da bi Bracke tehnologijo s preizkusili tudi v naših gozdovih. S študijo želimo s tehnološkega, ekonomskega in okoljskega vidika novosti primerjati z obstoječimi načini redčenje. Pred terenskimi študijami pa je pred nami še cel kup izzivov, saj bo potrebno poiskati primerne lokacije, primeren stroj na katerega bo za potrebe testiranja mogoče začasno namestiti Bracke procesov in navsezadnje tudi organizirate izobraževanje za strojnika. Vsekakor se že veselimo izzivov.

Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije

Več slik si lahko ogledate v galeriji: