Ste pred investicijo v gozdno prometnico? Obiščite MojGozdar.

Gozdne prometnice so osnovna infrastruktura za opravljanje proizvodnih procesov pridobivanja lesa in lesne biomase. To velja v celoti za pridobivanje lesa, pri katerem poteka faza spravila po tleh, in delno za tiste, pri katerih poteka spravilo iz sestoja do kamionske ceste po zraku. V slovenskih gozdovih prevladujejo grajene prometnice z mešanim profilom, kjer je praviloma tako odkopna kot tudi nasipna brežina. Povprečna odprtost slovenskih gozdov s cestami je okoli 20 m/ha. Povprečna odprtost traktorskih terenov z grajenimi/stalnimi vlakami v slovenskih gozdovih je okoli 80 m/ha. Pri izbiri pravno-formalno ustreznega izvajalca si lahko pomagate z na novo vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si. V mesecu januarju smo na spletni sistem MojGozdar.si dodali 77 izvajalcev, ki nudijo gozdno gradbeništvo. 


MojGozdar.siSpletni sistem MojGozdar.si posreduje kontaktne podatke za več kot 800 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. MojGozdar.si poleg ponudbe gradbenih storitev uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so:

  • Sečnja z motorno žago
  • Spravilo s traktorjem
  • Gojitvena dela
  • Žičniško spravilo
  • Strojno sečnjo
  • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)

Trenutno je stran objavljena v preizkusni različici, z omejenimi možnostmi in ponekod še manjkajočima podatki.

V testni fazi bomo spletni sistem MojGozdar.si nadgrajevali, dopolnjevali in izboljševali. Tako bo v letu 2018 zaživel še drugi nivo ocenjevanja podjetji (strokovna ocena), podjetja bodo predstavljena z razširjeno osebno izkaznico, dodali bomo zakonodajni okvir ter modelne pogodbe.Logotip MojGozdar.siKLIKNITE ZA POVEZAVOVaša priporočila, ideje in predloge lahko posredujete na gteinfo@gozdis.si

Veseli bomo vaših konstruktivnih idej in predlogov.Avtor fotografije: Robert Robek, 2017